« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  Співпраця – запорука успіху
Співпраця – запорука успіху Нещодавно в Славутичі під головуванням очільника Київської облпрофради Валенти­на Кононенка відбулося розширене виїзне засідання президії облпрофради з порядком денним «Про виконання норм і гарантій, зазначених Регіональною, галузевими угода­ми, колективними договорами на підприємствах та установах м. Славутич».
 
Регіональні новини
  Профспілка – це ми!
Профспілка – це ми! Обласна органі­зація проф­спілки пра­цівників енер­гетики та електротехнічної про­мисловості України веде планомірну роботу щодо залучення молоді до профспілкових лав. Так, у 2008 році створена Мо­лодіжна рада ХООП, про­водяться щомісячні на­ради з головами моло­діжних рад, постійних комісій підприємств, ор­ганізацій галузі, метою яких є інформування мо­лодих профспілковців про події та заходи Феде­рації професійних спілок України, профспілки пра­цівників енергетики та електротехнічної про­мисловості, Об’єднання профспілок Харківської області, харківської Укрелектропрофспілки.
 
Регіональні новини
  Невід’ємне право на оплату праці
Невід’ємне право на оплату праці Об’єднання профспілок області про­вело круглий стіл на тему: «Пра­во працівни­ка на своє­часну опла­ту праці».
 
Регіональні новини
  На першому плані – законодавство про працю
На  першому плані – законодавство про працю Одним із головних завдань, що визначені у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», є здійснення представництва й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспі­лок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян. Рада профспі­лок області виконує ці завдання завдяки здійсненню громадського контро­лю за дотриманням законодавства про працю на підприємствах, в устано­вах, організаціях, де діють профспілкові організації.
 
Регіональні новини
  Експериментальні школи: підсумки роботи
Експериментальні школи: підсумки роботи За доброю традицією Кримський інститут піс­лядипломної педагогічної освіти та Кримський рес­публіканський комітет профспілки організували звітну зустріч керівників експериментальних шкіл регіону, які в рамках Державної цільової соціаль­ної програми «Школа май­бутнього» працюють над створенням новаторських освітніх методик, упровад­женням інноваційних педа­гогічних технологій у нав­чально-виховний процес.
 
Регіональні новини
  Життя, наповнене сенсом
Життя, наповнене сенсом Профгрупорги – наймобільніша ланка профспілки. Вони – носії живих ідей, найсвіжішої, неопосередкованої інфор­мації, що надходить з трудових ко­лективів. Тому говорити про них пот­рібно. І не тільки про них, а й з ними.
 
Регіональні новини
  Першотравень: свято чи протест?
Першотравень: свято чи протест? Особисто в мене, профспілкового працівника з багаторічним стажем, склалося вражен­ня, що після 1991 року свято 1 Травня все рід­ше сприймається як День міжнародної солі­дарності трудящих у його традиційному ро­зумінні, з масовими маніфестаціями пред­ставників трудових колективів, що колона­ми крокують проспектами і площами міст нашої колишньої і нинішньої країни. Інша справа, чому це відбувається? Чому в останні роки на оголошені профспілками заходи вже не збирається разом по всій країні восьми­мільйонна армія представників трудящих?
 
Регіональні новини
  Секрет – у любові до людей
Секрет – у любові до людей Так кажуть колеги про профгрупорга, брига­дира кранових машиністів сталеплавильно­го цеху № 2 Запорізького електрометалургій­ного заводу «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузь­міна Світлану Герасименко.
 
Регіональні новини
  У пошуках зароблених коштів
У пошуках зароблених коштів За інформацією офі­ційного веб-сайту профспілки праців­ників вугільної промисловості України, стало відомо, що із 20 квітня ц. р. праців-никами публічно-го акціонерного товари-ства «Трест «Луганськ-шахтопроходка» було роз­почато страйк на робочих місцях, які вимагали пога­шення заборгованості із заробітної плати.
 
Регіональні новини
  Кредо – згуртованість, сміливість, солідарність
Кредо – згуртованість, сміливість, солідарність У кожної первинної організації ПМГУ є свій власний, перевірений практи­кою стиль. Не виняток і профком Орджонікідзевського гірничозбагачу-вального комбінату. Особливістю профспілкової роботи тут є підвищена увага до голів цехових комітетів. Фактично така ланка, як профгрупорг, залишилася тільки в окремих підрозділах, на деяких ділянках підприємс­тва. Але, як зазначають профспілкові лідери ОГЗК, всі профгрупорги – на своєму місці. Ці люди показали себе з кращого боку – їх обрали і зберегли на посаді колеги та друзі по роботі. Два лідери, які заслужили на таку довіру й пошану, працюють у залізничному цеху комбінату.
 

Сторінки: « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання