« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  Співпраця варта наслідування
Співпраця варта наслідування У складі об’єднаного профкому «Барва», що на Закарпатті, налічується 29 первинок, на обліку в яких – 2785 членів профспілки. Ця багатопрофільна струк­тура – приклад постійного розвитку сучасних підпри­ємств торгівлі, громадсько­го харчування та послуг, упровадження новітніх тех­нологій, прогресивних ме­тодів торгівлі з новим функ­ціональним обладнанням, електронно-технологічними послугами реклами, ме­неджменту та маркетингу.
 
Регіональні новини
  На часі – зайнятість населення
На часі – зайнятість населення 12 червня на Буковині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо практичного застосу­вання Закону України «Про зайнятість населення» за участю народних де­путатів України, представників Адміністрації Президента, Кабінету Міні­стрів, міністерств, органів державної влади, профспілок і роботодавців.
 
Регіональні новини
  Запобігання травматизму та профзахворюванням
Запобігання травматизму та профзахворюванням За ініціативи Чернівецької об­ласної ради профспілок напри­кінці травня в м. Сторожинець відбулася семінар-нарада, на якій підбивалися підсумки проведених заходів з нагоди Дня охорони праці, який цьо­горіч проходив під гаслом «За­побігання професійним захво­рюванням».
 
Регіональні новини
  Профспілкове навчання на театральних підмостках
Профспілкове навчання на театральних підмостках Чернігівський навчально-методичний центр профспі­лок постійно впроваджує нові форми, методи і тема­тики навчання. Різноманітністю відзначаються й місця проведення семінарів. Поряд з навчанням безпосе­редньо на базі центру заходи організовуються в райо­нах, на підприємствах, у вишах та школах, а віднедав­на й у закладах культури Чернігова.
 
Регіональні новини
  На обрії «культурного» обкому – 60
На обрії «культурного» обкому – 60 Весна подарувала Кіровоградському обкому профспілки працівників культу­ри чудове свято – його 60-річчя. З цієї нагоди членські організації організува­ли в оновленому обласному музично-драматичному театрі святкування.
 
Регіональні новини
  Чи буде у дітей літо?
Чи буде у дітей літо? Лічені дні залиши­лися до початку літ­ньої оздоровчої кампанії. Що необ­хідно іще зроби­ти, аби якнайкра­ще підготуватися до цього важливо­го періоду, як вирі­шити нагальні про­блеми, які існують нині? Про це нещо­давно йшлося на засіданні відповід­ної координаційної ради облдержадмі­ністрації.
 
Регіональні новини
  Досягнення освітян
Досягнення освітян Нещодавно на пленумі ко­мітету Чернігівської облас­ної профспілки працівників освіти і науки України роз­глядалося питання «Про організацію та здійснен­ня громадського контро­лю комітетами первинних та районної профоргані­зацій за додержанням за­конодавства про працю в установах і закладах освіти Городнянського району».
 
Регіональні новини
  Колективним договорам – якість та справедливість
Колективним договорам – якість та справедливість Новоприйнятий по­рядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і те­риторіальних угод, колективних догово­рів – недосконалий і потребує суттєвих змін. Із пропозиці­єю внести такі зміни виступила Донецька обласна рада профе­сійних спілок.
 
Регіональні новини
  Студентський профспілковий актив провів комплексне навчання профоргів
Студентський профспілковий актив провів комплексне навчання профоргів У березні у київсько­му Будинку спілок відбувся всеукра­їнський захід «Сту­дентська навчально-дискусійна платформа», орга­нізований ЦК Проф­спілки працівників освіти і науки Укра­їни та Асоціацією правозахисних ор­ганізаторів студен­тів України, у якому взяли участь студент­ські профлідери з усієї України. Долу­чились до нього і сту­денти Запорізького національного уні­верситету. Для ви­користання набутих знань у роботі сво­го вишу наприкін­ці березня первинна профорганізація ЗНУв актовому залі БК ім. Дроб’язко прове­ла навчання студент­ського профактиву.
 
Регіональні новини
  Знання змінюють світогляд
Знання змінюють світогляд Обласна організація Профспілки працівни­ків освіти і науки Укра­їни одним з найважли­віших напрямів своєї роботи вважає навчан­ня профспілкових ліде­рів. Адже в сучасному динамічному світі тіль­ки систематичне онов­лення знань дозво­лить профспілкам гідно представляти інтереси спілчан.
 

Сторінки: « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання