« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ «СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ»

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ «СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ»


ТОП ТЕМА
 
   
СВЯТКОВИЙ

СВЯТКОВИЙ ДУХ ВЕЛИКОДНЯ ПОЇХАВ НА СХІД

21 квітня, напередодні Великодня, за ініціативи Молодіжної ради Федерації професійних спілок України, спільно з Молодіжною радою Профспілки залізничників і транс­портних будівельників відбулась передсвятко­ва акція на Центрально­му залізничному вокзалі м. Києва.

докладніше


Людина і праця
 
Актуально
 
Спецвипуск
         
БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ДЕРЖНАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ДЕРЖНАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності здійснення державного нагляду у сфері охорони праці....

 
INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

INDUSTRIALL МАЄ ОЧИСТИТИСЯ ВІД СПІВУЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Профспілки України звернулися до керівництва Глобального сою­зу IndustriALL з вимогою про ви­ключення Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) з міжнародної профспілкової спільноти. 14 квітня профспілки України надіслали до IndustriALL вже другого листа....

 
ФПУ: СЬОГОДНІ МИ РАЗОМ, ЗГУРТОВАНІ ТА ПРАЦЮЄМО НА ПЕРЕМОГУ

ФПУ: СЬОГОДНІ МИ РАЗОМ, ЗГУРТОВАНІ ТА ПРАЦЮЄМО НА ПЕРЕМОГУ

4 квітня в Інформаційній агенції «Укрінформ» відбулась прес-конференція на тему «Діяльність Федерації профспілок України в умовах війни».Що відбувається?
  МКП: ПРОФСПІЛКИ ВИСТУПАЮТЬ ЗА МИР
МКП: ПРОФСПІЛКИ ВИСТУПАЮТЬ ЗА МИР Після незаконного та жорстокого вторгнення РФ в Україну збройні конфлікти спалахують у всіх регіонах світу. Наразі тривають близько 60 конфліктів з мільйонами жертв.
 
Людина і праця
  ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА
ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та про­сування знань і досвіду з охо­рони праці може сприяти зни­женню щорічної смертності на робочому місці....
 
Людина і праця
  ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 18 квітня Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий повідомив Міністерство економіки України про зміни, що пропонуються профспілками до Поряд­ку атестації робочих місць за умовами праці....
 
Регіональні новини
  З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ ПІДТРИМУЄМО ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ ПІДТРИМУЄМО ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ Федерація профспілок Кіровоградської області та її членські організації з перших днів війни спря­мували свою діяльність на підтримку ЗСУ та тероборони.
 
Регіональні новини
  НАБЛИЖАТИ СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ
НАБЛИЖАТИ СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ У цей надскладний час спілчани Мукачівської міської організації профспілки працівників освіти і науки як ніколи об’єднані та розуміють свою місію: виконувати щоденні обов’язки, а в кінцевому підсумку – працювати на перемогу України у війні з російським агресором:...
 
Юридична сторінка
  ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і вій­ськову службу», військова служ­ба є державною службою осо­бливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придат­них до неї за станом здоров’я і ві­ком громадян України (за винят­ком випадків, визначених зако­ном), іноземців та осіб без гро­мадянства, пов’язаній з оборо­ною України, її незалежності та територіальної цілісності....
 
Внутрішнє життя
  ЗАВДЯКИ ФПУ БЛИЗЬКО 50 МЛН ГРН ЗАЛУЧЕНО НА ДОПОМОГУ ВПО
ЗАВДЯКИ ФПУ БЛИЗЬКО 50 МЛН ГРН ЗАЛУЧЕНО НА ДОПОМОГУ ВПО 19 квітня в онлайн режимі відбулося засідання Президії Федерації профспілок України, яке провів Голова ФПУ Григорій Осовий. Учас­ники зібрання розглянули пи­тання про роботу ФПУ, членських організацій в умо­вах воєнного стану та спри­яння захисту країни і грома­дян від російської агресії....
 
Що відбувається?
  УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС
УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС За ініціативою української сторони 13 квітня відбула­ся зустріч члена Генераль­ної ради Міжнародної кон­федерації профспілок, Го­лови Федерації профспі­лок України Григорія Осо­вого з генеральним секре­тарем Пан’європейської регіональної ради МКП, ге­неральним секретарем ЄКП Лукою Вісентіні....
 
Що відбувається?
  МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ
МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ 12 квітня санаторії Мор­шинкурорту відвідали Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Ва­силь Андреєв, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ Дмитро Довганенко і Лари­са Ровчак, а також пред­ставники Місії американської благодійної організації Corus International, яка працює у понад 30 країнах світу і за ...
 
Що відбувається?
  ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Наприкінці березня ц.р. авансом за квітень було виплачено пенсії у районах бойових дій. Як отримати пенсію у разі вимушеної зміни місця проживання?
 
Юридична сторінка
  ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?
ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ? Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і сво­бод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без грома­дянства, яка перебуває на тери­торії України на законних підста­вах та має право на постійне проживання в Україні, яку зму­сили залишити або покинути своє місце проживання у ре­зультаті або з метою уникнення негативних наслідк...
 
Суспільство
  ТЕСТ НА ЛЮДЯНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ
ТЕСТ НА ЛЮДЯНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ Реальну історію про лю­дяність в умовах війни розповів у пості в соціаль­ній мережі Фейсбук за­ступник Голови Федерації профспілок України, голо­ва Профспілки працівни­ків будівництва і промис­ловості будівельних ма­теріалів України Василь Андреєв....
 
Регіональні новини
  ПОНАД 4 МЛН ГРН ЗІБРАЛИ ДЛЯ ЗСУ
ПОНАД 4 МЛН ГРН ЗІБРАЛИ ДЛЯ ЗСУ З перших днів російської агресії Закарпатська облпрофрада, обласні організації галузевих профспілок активно до­помагають Збройним Силам України. Загалом на військові потреби уже спрямовано понад 4,1 млн грн, у тому числі 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді – понад 1,3 млн грн....
 
Спецвипуск
  ПРОФСПІЛКИ ВИКОНУЮТЬ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
ПРОФСПІЛКИ ВИКОНУЮТЬ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ Володимир Саєнко заступник Голови Федерації профспілок України
 
Спецвипуск
  ПОДІЛИТИСЬ ТЕПЛОМ СВОГО СЕРЦЯ
ПОДІЛИТИСЬ ТЕПЛОМ СВОГО СЕРЦЯ «Ми не планували бути волонтерами. Одного дня мене просто попро­сили про допомогу в Благодійному фонді «Карітас – Івано- Франківськ», – розповідає голова обласної організації профспілки працівників агропромислового ком­плексу Ганна Чорній....
 
Профпанорама
  ПРАЦІВНИКИ ПРОФСПІЛОК ЗАКАРПАТТЯ ПРИЙШЛИ НА ДОПОМОГУ КОЛЕГАМ
ПРАЦІВНИКИ ПРОФСПІЛОК ЗАКАРПАТТЯ ПРИЙШЛИ НА ДОПОМОГУ КОЛЕГАМ Нині працівники За­карпатської облпрофради (голова Іван Зелінський), га­лузевих обласних ор­ганізацій профспілок допомагають своїм колегам-профспіл­ковцям, їх родинам, знайомим з інших об­ластей України, які постраждали від во­рожої агресії....
 
Офіційно
  ВИКЛЮЧИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК З ITF!
ВИКЛЮЧИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК З ITF! Голова Вільної профспілки машиністів України Семен Каріков звернувся до гене­рального секретаря Міжна­родної федерації тран­спортників (ITF) Стівена Коттона із пропозицією про виключення з усіх ке­рівних органів ITF пред­ставників російських проф­спілок транспортників, а також розглянути питання про виключення взагалі цих профспілок з ITF....
 
Спецвипуск
  ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 24 лютого 2022 року Верховна Рада України затвердила Указ Президента України «Про вве­дення воєнного стану в Україні» № 64/2022.
 
Суспільство
  6500 ГРН ВІД ДЕРЖАВИ
6500 ГРН ВІД ДЕРЖАВИ Українці в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн від держави.
 
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання