« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  Україна – Франція: спільний семінар освітянських профспілок
Україна – Франція: спільний семінар освітянських профспілок Днями у рамках міжнародної кампанії «Об’єднаймося заради якісної освіти», яку розпочав Інтернаці­онал Освіти, Профспілка працівників освіти і науки України провела спільний українсько-французький семінар. Делегації обговорили питання особливос­ті освіти в Україні та Франції, захисту прав педаго­гів, діяльності профспілок у країнах, інформаційної складової роботи організацій.
 
Регіональні новини
  Профактивісти серед освітян
Профактивісти серед освітян Більше 400 моло­дих педагогів Дні­пропетровщини цього року впер­ше переступили поріг навчальних закладів у ново­му статусі – вчи­теля, вихователя.
 
Регіональні новини
  Прапор профспілки освітян на Ельбрусі
Прапор профспілки освітян на Ельбрусі Голова ревізійної ко­місії профкому студен­тів Харківського націо­нального університету міського господар­ства імені О. М. Беке­това Віктор Мостиць­кий разом з командою харківських студен­тів побував на Ельбру­сі. Із собою вони взяли профспілковий прапор.
 
Регіональні новини
  На контролі профспілок Черкащини – дотримання трудового законодавства
На контролі профспілок Черкащини – дотримання трудового законодавства На нещодавньому засіданні Ради Федерації проф­спілок Черкаської області, присвяченому відзначен­ню Всесвітнього дня дій за гідну працю, обговорю­валося питання «Про дії профспілок області щодо громадського контролю за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в організаціях та установах області».
 
Регіональні новини
  Наш голова профкому
Наш голова профкому На ДП «Миколаїв­ський науково-виробничий центр стандартизації, ме­трології та серти­фікації», який очолює Іри­на Романенко, обсяги дохо­дів підприємства зроста­ють із року в рік за рахунок розширення кола замовни­ків та освоєння нових ви­дів послуг. На підприєм­стві діє міцна профспілко­ва організація, яку очолює Інна Бражнікова. Вона пра­цює на підприємстві з 1996 року й увесь цей час брала активну участь у роботі профкому, тож у червні 2010-го на профспілкових зборах її було обрано голо­вою профорганізації.
 
Регіональні новини
  Лісівників вітали з професійним святом
Лісівників вітали з професійним святом Представників лі­сової галузі з наго­ди Дня працівника лісу привітав го­лова ФПО Микола Шершун.
 
Регіональні новини
  На порозі нових професійних стандартів
На порозі нових професійних стандартів У місті Дніпропе­тровську за ініціати­ви ЦК Профспілки металургів і гірни­ків України відбув­ся семінар на тему «Організація без­перервного профе­сійного навчання та роль профспілок у цьому процесі». Мета заходу – під­готувати профлі­дерів та представ­ників первинок до участі в розмові із власниками підпри­ємств щодо проблем у сфері підго­товки кадрів.
 
Регіональні новини
  Конференція освітян: обмін досвідом
Конференція освітян: обмін досвідом Серпневою конфе­ренцією педаго­гічних працівників Городнянського ра­йону Чернігівської області наприкінці серпня було розпо­чато «естафету» пле­нарних засідань ви­щих органів освіти районів, що входять в програму міждер­жавного співробіт­ництва трьох дер­жав: України, Росії, Білорусі.
 
Регіональні новини
  Розвиток профспілкового руху
Розвиток профспілкового руху Питання мотива­ції профспілково­го членства було і залишається голо­вним у діяльності ФПО. Робота із залу­чення до лав Феде­рації нових член­ських організацій, посилення співпра­ці з профспілковими осередками, які не входять до ФПО, по­глиблення ролі соці­ального діалогу на Рівненщині отрима­ла новий імпульс із приходом до керів­ництва регіональним профоб’єднанням Миколи Шершуна.
 
Регіональні новини
  Побачення з лісом
Побачення з лісом Із виходом на заслу­жений відпочинок працівники лісового господарства Кірово­градщини не пори­вають зв’язки з тру­довим колективом. Цей зв’язок забезпе­чує обком профспіл­ки лісівників, який очолює Валентина Токарчук. Усі ветера­ни праці, а їх близь­ко 500, перебувають на профспілковому обліку, тобто на них поширюються ті ж пільги, що й на пра­цівників.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання