« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  На запорізькому «Облводоканалі» не виплачували зарплату
На запорізькому «Облводоканалі» не виплачували зарплату Непроста ситуація, що склалася на КП «Облводоканал» Запо­різької облради після призначення нового генерального дирек­тора, вже неоднора­зово привертала увагу керівництва Федера­ції профспілок України. Про неї повідомляло­ся на офіційному веб-порталі ФПУ та в проф­спілковій пресі.
 
Регіональні новини
  Колективні договори – під пильною увагою профспілки медиків Закарпаття
Колективні договори – під пильною увагою профспілки медиків Закарпаття Одним із пріоритетних напрямів роботи Закарпатської обласної орга­нізації профспілки працівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок) є укладення колективних договорів і угод та контроль за їх вико­нанням. Тож невипадково це питання було винесено на порядок денний чергового пленуму галузевої профспілки.
 
Регіональні новини
  Будемо зі світлом та теплом
Будемо зі світлом та теплом Спливає 2012 рік. За кілька днів до Нового 2013-го енергетики відзнача­ють своє професійне свято. У них завжди чимало роботи, адже вони по­дають світло в кожну оселю, забезпечуючи людям тепло і затишок. Яким був поточний рік для енергетиків Івано-Франківської області, які пробле­ми турбують нині трудівників галузі?
 
Регіональні новини
  Профспілці бракує харизматичних лідерів та солідарності спілчан
Профспілці бракує харизматичних лідерів та солідарності спілчан У готельно-навчальному комп­лексі Об’єднання профспілок Львівщи­ни «Гетьман» відбу­лося засідання Ради профспілок області за участі в. о. заступни­ка Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, соціаль­них партнерів в особі роботодавців – голо­ви Львівського об­ласного об’єднання організацій робото­давців Івана Ривака, голови Ради підпри­ємців Львівщини Ростислава Сороки та голови громадської Ради при облдержад­міністрації Зіновія Бермеса.
 
Регіональні новини
  Державна підтримка безробітних: ринок праці має змінитися
Державна підтримка безробітних: ринок праці має змінитися Нині необхідно ство­рити умови, які да­дуть змогу українцям повноцінно реалі­зовуватися та отри­мувати за це висо­ку заробітну плату. Основна мета со­ціальної політики в Україні полягає у по­слідовному підви­щенні рівня та якос­ті життя населення, зниженні соціаль­ної нерівності, забез­печенні соціальних прав громадян тощо. Особлива роль у її реалізації належить роботодавцям і про­фесійним спілкам за підтримки уряду.
 
Регіональні новини
  Контроль і дисципліна
Контроль і дисципліна Перевірку та контроль діяльності сво­їх структур, май­нових підрозділів покладено в основу успішного функціо­нування Львівської обласної організації профспілки праців­ників освіти і науки України.
 
Регіональні новини
  Музей народної архітектури і побуту дбає про спілчан
Музей народної архітектури і побуту дбає про спілчан Аби забезпечити роботу обласного музею народ­ної архітектури і побу­ту, де розміщено понад 30 унікальних пам’яток, які репрезентують бу­дівництво та побут За­карпаття, адміністра­ція (директор Габріела Андял) спільно з профорганізацією (голова Квітослава Денищич) приділяють значну ува­гу створенню безпечних умов праці, соцзахисту співробітників. За ініціа­тивою голови Закарпат­ської облпрофорганіза­ції працівників культури, члена Ради ФПУ Наталії Товтин з досвідом цієї роботи ознайомилися члени президії, голови райміськкомів облпроф­спілки.
 
Регіональні новини
  Право на зароблене. Підвищення заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати – в центрі уваги профспілок
Право на зароблене.   Підвищення заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати – в центрі уваги профспілок Проблеми оплати праці та стан по­гашення заборгованості із зарплати та єдиного соціального внеску на під­приємствах, в установах та організа­ціях області незмінно перебувають у центрі уваги Об’єднання профспілок Харківської області.
 
Регіональні новини
  Можливості та ризики переходу до «зеленої економіки» та «зеленого офісу»
Можливості та ризики переходу до «зеленої економіки» та «зеленого офісу» Традиційними стали заняття, вперше ор­ганізовані ще у 2008 році Миколаївською облас­ною радою профспілок та відділенням Націо­нальної служби посе­редництва і примирен­ня в Миколаївській об­ласті, громадського Університету правових знань. Так, 13 вересня відбулося дев’ятнадця­те заняття на тему: «Зелений офіс» як антикризовий захід: вигода для бізнесу з турбо­тою про довкілля та без утиску працівників». На занятті обговорювалася концепція «зе­леної економіки» та її складова – ідея «зеленого офісу», що поступово стає міжнародним трендом і все більш актуальною для України.
 
Регіональні новини
  Вирішення житлових проблем громадян – одна з турбот профспілок
Вирішення житлових проблем громадян – одна з турбот профспілок Зважаючи на необхідність поширення ін­формації про можливості отримання кре­дитів на будівництво чи придбання житла в межах діючих житлових програм, у пер­шу чергу – програми надання пільгової іпо­теки «Доступне житло», 29 серпня Мико­лаївська облрада профспілок за участю Миколаївського регіонального управлін­ня Державної спеціалізованої фі­нансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному жит­ловому будівництву» провела засі­дання круглого столу, на якому об­говорювалися соціальні ініціативи Президента України щодо здешев­лення вартості іпотечних креди­тів для забезпечення громадян до­ступним житлом.
 

Сторінки: « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання