« на головну 05.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1046)
19
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  На контролі профспілок Черкащини – дотримання трудового законодавства
На контролі профспілок Черкащини – дотримання трудового законодавства На нещодавньому засіданні Ради Федерації проф­спілок Черкаської області, присвяченому відзначен­ню Всесвітнього дня дій за гідну працю, обговорю­валося питання «Про дії профспілок області щодо громадського контролю за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в організаціях та установах області».
 
Регіональні новини
  Наш голова профкому
Наш голова профкому На ДП «Миколаїв­ський науково-виробничий центр стандартизації, ме­трології та серти­фікації», який очолює Іри­на Романенко, обсяги дохо­дів підприємства зроста­ють із року в рік за рахунок розширення кола замовни­ків та освоєння нових ви­дів послуг. На підприєм­стві діє міцна профспілко­ва організація, яку очолює Інна Бражнікова. Вона пра­цює на підприємстві з 1996 року й увесь цей час брала активну участь у роботі профкому, тож у червні 2010-го на профспілкових зборах її було обрано голо­вою профорганізації.
 
Регіональні новини
  Лісівників вітали з професійним святом
Лісівників вітали з професійним святом Представників лі­сової галузі з наго­ди Дня працівника лісу привітав го­лова ФПО Микола Шершун.
 
Регіональні новини
  На порозі нових професійних стандартів
На порозі нових професійних стандартів У місті Дніпропе­тровську за ініціати­ви ЦК Профспілки металургів і гірни­ків України відбув­ся семінар на тему «Організація без­перервного профе­сійного навчання та роль профспілок у цьому процесі». Мета заходу – під­готувати профлі­дерів та представ­ників первинок до участі в розмові із власниками підпри­ємств щодо проблем у сфері підго­товки кадрів.
 
Регіональні новини
  Конференція освітян: обмін досвідом
Конференція освітян: обмін досвідом Серпневою конфе­ренцією педаго­гічних працівників Городнянського ра­йону Чернігівської області наприкінці серпня було розпо­чато «естафету» пле­нарних засідань ви­щих органів освіти районів, що входять в програму міждер­жавного співробіт­ництва трьох дер­жав: України, Росії, Білорусі.
 
Регіональні новини
  Розвиток профспілкового руху
Розвиток профспілкового руху Питання мотива­ції профспілково­го членства було і залишається голо­вним у діяльності ФПО. Робота із залу­чення до лав Феде­рації нових член­ських організацій, посилення співпра­ці з профспілковими осередками, які не входять до ФПО, по­глиблення ролі соці­ального діалогу на Рівненщині отрима­ла новий імпульс із приходом до керів­ництва регіональним профоб’єднанням Миколи Шершуна.
 
Регіональні новини
  Побачення з лісом
Побачення з лісом Із виходом на заслу­жений відпочинок працівники лісового господарства Кірово­градщини не пори­вають зв’язки з тру­довим колективом. Цей зв’язок забезпе­чує обком профспіл­ки лісівників, який очолює Валентина Токарчук. Усі ветера­ни праці, а їх близь­ко 500, перебувають на профспілковому обліку, тобто на них поширюються ті ж пільги, що й на пра­цівників.
 
Регіональні новини
  Дружать райони профспілками
Дружать райони профспілками У Львівській та Харківській обласних організаціях профспілки освіти стар­тує спільний інформаційний проект на рівні районних організацій.
 
Регіональні новини
  Консолідація зусиль для соціальної стабільності
Консолідація зусиль для соціальної стабільності За ініціативою Федерації профспілок Черкаської області 23 липня у при­міщенні профспілок відбулося засідання робочої групи Черкаської облас­ної тристоронньої соціально-економічної ради.
 
Регіональні новини
  Боротьба за життя та здоров’я
Боротьба за життя та здоров’я Дніпропетровське облпрофоб’єднання велику увагу приділяє вирішенню пи­тань охорони праці. У цій роботі пре­зидія профцентру плідно співпрацює з державними структурами, насамперед Дніпро­петровським і Криворізьким теруправлін­нями Держгірпромнагляду, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціально­го страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, з яки­ми укладено угоди про взаємодію. Зокре­ма, проводяться спільні наради з підбит­тя підсумків роботи з охорони праці.
 

Сторінки: « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання