« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року
Підсумки року
  ЧИ МОЖЛИВА ЕФЕКТИВНА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНА РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ?
ЧИ МОЖЛИВА ЕФЕКТИВНА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНА РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ? Загальновизнаним у світі базовим інструментом регулювання відносин у сфері праці є колективний договір. Це основна організаційно-правова форма участі працівників в управлінні підприємством, установою, організацією. Світовим співтовариством профспілки визнані як найбільш повноважні представники працівників.
 
Підсумки року
  Профспілковий 2012-й: співпраця, перемоги, здобутки
Профспілковий 2012-й:  співпраця, перемоги, здобутки Новий Рік – це не лише свято, на яке чекають і ве­ликі, і малі, а й певна межа, під­биття підсумків і, звісно, початок чогось нового.
 
Підсумки року
  І навчались, і співали, і права обстоювали!
І навчались, і співали, і права обстоювали! ФПУ прагне згуртувати мо­лоде покоління навколо профспілки як гро­мадської органі­зації, яка актив­но захищає й об­стоює трудові, соціально-еконо­мічні, духовні права та інте­реси людини праці. Нині близько трети­ни членів Феде­рації профспілок становить мо­лодь віком до 35 років, тож зад­ля активного за­лучення молоді до профспілково­го руху та ефек­тивного вико­ристання її по­тенціалу на­прям культур­но-масової і спортивної робо­ти в апараті ФПУ визнано од­ним із найбільш пріоритетних.
 
Підсумки року
  Чим нам запам’ятається 2010 рік?
Чим нам запам’ятається  2010 рік? Комусь рік, що минає, запам’ятається акцією протесту, комусь обновкою, купленою на нарешті видані зарплатні борги, комусь радістю перемоги на спортивному змаганні або творчому конкурсі. Але вони є, ці спогади, бо ми живемо, боремося і прагнемо зробити світ іншим – кращим. У виборі подій, які дивляться на вас із фотографій, ми не ставили собі за мету показати тільки заходи, організовані ФПУ, бо профспілка – всюдисуща. Її цікавить усе, і все з нею пов’язано.
 
Підсумки року
  40 видів юрдопомоги – в арсеналі головспеців
40 видів юрдопомоги – в арсеналі головспеців На виконання Програ­ми дій Федерації проф­спілок України, затвер­дженої V з’їздом ФПУ, щодо посилення захисту конституційних прав і гарантій працівників, підвищення правоза­хисної функції проф­спілок постановою Пре­зидії ФПУ від 26 квітня 2005 року № II-16-5 «Про структуру та граничну чисельність працівників апарату ФПУ» введено посади головних спеці­алістів апарату ФПУ з питань правової роботи, які працюють безпосе­редньо в територіальних профоб’єднаннях, містах Києві та Севастополі.
 
Підсумки року
  Досить входити в становище роботодавця!
Досить входити в становище роботодавця! Для профспілок Генугода важли­ва тим, що на її базі формуються регіональні і га­лузеві угоди, а також колек­тивні договори.
 
Підсумки року
  Понад усе – добробут народу
Понад усе – добробут народу Одним із пріо­ритетних на­прямів роботи ФПУ завжди був і залишається соціальний за­хист населення: підвищення рів­ня соціальних стандартів та гарантій, бо­ротьба з бідніс­тю, посилення ефективності системи соцс­трахування. Чого вдалося до­сягти профспіл­кам у році, який минає, і над чим ще треба працювати?
 
Підсумки року
  За гідну оплату праці
За гідну оплату праці Хоч що кажіть, але без заробітної плати чи за мізерну оплату працю­вати – ой як не хочеться!.. В нашій країні, на жаль, час від часу робітни­кам доводиться виходити на вулич­ні мітинги та протести, вимагаю­чи виплати своїх кревно зароблених. У таких ситуаціях ФПУ не зали­шається осторонь і всіляко підтри­мує невдоволених, допомагаючи їм у вирішенні наболілих питань! Звісно, Федерація намагається й мирним шляхом боротися з роботодавцями, які не виконують свої обов’язки, вико­ристовуючи різноманітні важелі впливу.
 

Сторінки: 1

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання