« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Галузеві угоди в боротьбі за права трудящих

Галузеві угоди в боротьбі за права трудящих

Після успішного проведення на початку цього року галу­зевих переговорів у хімічній промисловості Німеччини членські організації Глобальної спілки IndustriALL у Бельгії та Іспанії також домоглися важливих досягнень при укла­данні колективних угод у своїх галузях.

Членські організації Глобальної спілки IndustriALL у Бель­гії CSC BIE і CG-FGTB уклали угоду стро­ком на один рік, яка поширю­ється на майже 100 тис. осіб. У цій угоді містяться положен­ня про збільшення заробітної плати, достроковий вихід на пенсію, проведення освітніх за­ходів, а також демографічний фонд. Останній відіграватиме важливу роль у долі працівни­ків з тривалим стажем роботи. У зв’язку з тим, що деякі пра­цівники, можливо, будуть вихо­дити на пенсію в більш пізньо­му віці, ніж планувалося, фонд вирішуватиме пов’язані із цим проблеми. Обговорення всіх ор­ганізаційних питань ще попере­ду, але вже відомо, що управля­ти фондом будуть профспілки та роботодавці.

Нещодавно було завершено переговори щодо підписання трирічної галузевої колектив­ної угоди в Іспанії. І хоча член­ські організації IndustriALL Industria de CC.OO. і FITAG-UGT іще очікують її схвалення, вже можна сказати, що дія угоди буде поширюватися на 200 тис. осіб. Крім положення про збіль­шення заробітної плати, колек­тивна угода містить пункт, що гарантує забезпечення купі­вельної спроможності праців­ників, оновлений пункт про рівні можливості, декларацію про просування принципів кор­поративної соціальної відпові­дальності (КСВ) і зобов’язання, згідно з яким пріоритет у робо­ті буде надаватися навчанню.

Під час переговорів з укла­дення нової галузевої угоди роботодавці хотіли збільши­ти тривалість робочого часу, скасувати бонуси за стаж ро­боти і пропонували менший розмір надбавок до заробітної плати. Однак двом іспанським профспілкам, що входять до IndustriALL, вдалося переко­нати їх відмовитися від цих планів.

В угоді міститься оновле­ний пункт про рівні можли­вості, який наділяє об’єднаний профспілковий комітет велики­ми правами, завдяки чому під­вищується ефективність пред­ставництва працівників під час кризи.

Заступник генерального се­кретаря IndustriALL Кемаль Оз­кан від імені Глобальної спілки привітав дві іспанські членські організації та обидві галузе­ві угоди. Він зазначив, що уго­ди, які охоплюють цілу галузь, це рідкісне явище, висловивши сподівання, що в майбутньо­му вони знайдуть більше по­ширення, оскільки зміцнюють права трудящих.

 

ГЛОБАЛЬНО: близько 168 млн дітей вимушені працювати, щоб вижити

Нещодавно ООН оприлюднила допо­відь, в якій повідомляється, що 20–30% дітей у країнах з низьким доходом вже до 15 років припиняють навчання в школі та виходять на ринок праці, де нерідко піддаються експлуатації.

Згідно з новою доповіддю Міжнарод­ної організації праці, на сьогодні близько 168 млн дітей змушені пра­цювати для того, щоб вижити. 120 млн з них – віком від 5 до 14 років. Близь­ко 5 млн неповнолітніх працюють в умовах, рівноцінних рабству.

47,5 млн малолітніх трудівників у віці від 15 до 17 років залучаються до не­безпечних робіт на полях і шахтах, де мають справу з хімікатами та пестици­дами, а також керують технікою з під­вищеною небезпекою. Багатьох дітей експлуатують на фермах і плантаціях.

Генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер зазначив, що основною причиною дитячої праці є крайня злиденність. Він наголосив: сім’ї, що живуть в бідності, повинні отримувати адекватні гарантовані до­ходи та послуги в сфері охорони здоров’я. На думку глави МОП, такі за­ходи соціального захисту можуть до­помогти сім’ям подолати життєві нега­разди, вберегти дітей від необхідності залишати школу і шукати роботи.

 

Профспілки обрали нового профлідера

25 червня відбулася XXVIII звітно-виборна конференція Об’єднання організацій проф­спілок Республіки Бурятія (ООП РБ). У робо­ті конференції взяли участь 90 делегатів, які представляли всі галузеві профспілки Бурятії, представники уряду, соціальних партнерів.

Під час профспілкової конференції делегати заслухали звіти про роботу Ради Об’єднання організацій профспілок Республіки Бурятія за період 2010–2015 років, діяльність Контрольно-ревізійної комісії, плани на 2015–2020 роки, змі­ну найменування та внесення змін до Статуту Об’єднання організацій профспілок Респу­бліки Бурятія.

У результаті відкритого голо­сування новим головою Об’єднання організацій профспілок Республіки Буря­тія обрано Дмитра Колмако­ва, який раніше працював за­ступником голови ООП РБ.

 

Папу Римського зустрінуть протестами

У Парагваї вже кілька місяців тривають ма­сові акції протесту проти політики уряду з вимогою відставки президента. Про прове­дення спільного страйку 6–8 липня, напере­додні візиту Папи Римського Франциска в Парагвай, заявили профспілки працівників аеропортів, лікарів і вчителів країни.

Генеральний секретар Національної спілки лі­карів (Sinamed) Ліліо Іра­ла заявила, що уряд і президент Парагваю не реа­гують на вимоги медиків. Ме­дичне обслуговування в краї­ні «набуло хаотичного харак­теру». Мають місце серйозні проблеми у фінансуванні лі­кувальних установ, інфра­структурі та оснащеності ліка­рень, немає належної лікар­ської підготовки. Викладачі мають намір вийти на вулиці спільно з медиками, вимага­ючи ремонту шкіл, підвищен­ня зарплати вчителям. Сьо­годні педагоги в Парагваї отримують грошове забезпе­чення нижче офіційного про­житкового мінімуму.

В столицю країни м. Асунсьйон Папа Римський Фран­циск прибуде 10 липня. Па­рагвай стане третьою краї­ною, яку відвідає Папа Фран­циск у ході його південноамериканського турне, після Еквадору та Болівії. Влада Па­рагваю очікує, що Папу Рим­ського зустрічатимуть на до­розі від головного аеропорту країни 1,5–2 млн осіб.

Ліві партії висунули президен­ту країни Орасіо Картесу зви­нувачення в незаконному ви­користанні державної влас­ності й адміністративного ре­сурсу. Депутати з опозиційних партій вимагають негайної відставки президента Параг­ваю. У 1989 році Орасіо Картес був засуджений за фінансові махінації, але згодом звинува­чення було знято. 2000 року поліція затримала в маєтку Орасіо Картеса літак з ванта­жем наркотиків (марихуани та кокаїну). Проте Картес уник­нув покарання, зумівши пере­конати правоохоронні органи, що цей літак здійснив екстре­ну посадку на його території.

 

Коротко

ВЕЛИКАБРИТАНІЯ| Профспіл­ки, що представляють робітни­ків європейського відділення сталеливарної компанії Tata Steel, домагаються підвищення заробітної плати на металургій­них заводах Великобританії.

Після мирної угоди з адміністра­цією Tata Steel щодо пенсійної реформи профспілки висунули компанії претензії до оплати праці в 2015 році. При цьому вони зажадали підвищити зарплату металургам попереднім числом, з 1 квітня. Торік, після шестимісячних переговорів, Tata Steel підвищила посадові окла­ди своїм співробітникам у Вели­кобританії на 3,5%. У березні компанія оголосила, що діюча схема пенсійного забезпечення закінчується в квітні 2016 року. Це стало приводом для оголо­шення профспілками 24-годинного страйку, що загрожував стати наймасовішим від часів Маргарет Тетчер.

ПАР| Швейцарська компанія Nestle, найбільший виробник продуктів харчування і напоїв, скорочує 15% робочої сили в 21 африканській країні. Таке рішен­ня Nestle пояснює складноща­ми, з якими можуть зіткнутися іноземні компанії, що вийшли на африканський ринок, на яко­му домінує сімейний бізнес, ко­ристуючись знанням місцевих особливостей та продажу деше­вих продуктів.

За словами представників ком­панії, торговий оборот у регіоні не відповідає початковим про­гнозами зростання, зробленим у 2008 році, коли Nestle, інвесту­вавши близько 1 млрд дол. СШАв Африку за останнє десятиліття, посилила розвиток у цьому регіоні.

ЧИЛІ| У столиці країни м. Сан­тьяго на акцію протесту вийшли 100 тис. студентів та вчителів. Вони вимагають, щоб уряд вра­хував їхню думку при розробці нової реформи освіти. Акція розпочалася як мирна – люди в яскравому вбранні з плакатами в руках пройшли маршем вули­цями Сантьяго, але згодом ви­лилася в сутички з поліцією.

05.07.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання