« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОСВІТЯНИ ДРОГОБИЧА – НА АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

ОСВІТЯНИ ДРОГОБИЧА – НА АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

Напередодні Нового року освітяни най­більшого на Львів­щині міста вийшли на акцію протесту. Акція відбулася під стінами міської Рату­ші під проводом го­лови міської галузе­вої громадської ор­ганізації Олега Гука. Головні вимоги мі­тингувальників – «Не руйнуйте освіту!», «Виплатіть індекса­цію зарплати!».

Працівники галузі, які виховують мо­лоде покоління в дусі любові й па­тріотизму до своєї держа­ви, не можуть допустити, щоб їх самих дурили. Ін­дексація заробітної плати при галопуючому зростан­ні цін на товари першої не­обхідності є життєвою не­обхідністю. Так зване під­вищення заробітної плати – менше від рівня її індек­сації. Вчительство вима­гає визнати борг з індекса­ції боргом із зарплати. Звернення і вимоги, зазна­чила під час виступу на акції голова первинної профспілкової організації ЗОШ I–III ступенів № 18 Наталія Магур, стосують­ся не стільки місцевої вла­ди, скільки соціальних партнерів усіх рівнів, що мають стосунок до фінан­сування освіти. Тим паче, що голова міської ради в колишньому обласному центрі – людина нова, без відповідного досвіду.

Акція протесту – як складова демократії і за­конна форма діяльності профспілок – несподі­вано стала своєрід­ним мірилом за­гального рівня новообраної міс­цевої влади.

Голова міста вийшов до мі­тингувальників, проте повівся див­но. Звинувачував громадську організа­цію, що... себе рекла­мує, виривав гучномо­вець у керівника акції, хоча учасники протесту й самі сподівалися, що но­вий очільник міста скаже своє слово, краще б, зви­чайно, толерантно... Зали­шилося небагато днів до його звіту з нагоди ста днів правління. Тож чому б не опертися в певних ка­бінетах на вимоги і цієї громадської акції?

На мітинг протесту ви­йшло кількасот осіб – мен­ше, ніж сподівалися і мало би бути, судячи з рів­ня нарікань та невдово­лення працівників освіти. Втім, серед присутніх були освітяни, які в акти­вістах раніше помічені не були. У цей тривожний час профспілка, як індика­тор громадянського сус­пільства, може констату­вати: армія зневірених скорочується, хоч і не та­кими темпами, як би тре­ба, однак, стало зрозумі­ло: за свої права та грома­дянську гідність треба бо­ротися, підставляючи пле­че один одному.

Голова міста Тарас Куч­ма у своєму виступі поси­лався на те, що, нібито, така ситуація з виплатою індексації і зарплати за минулий рік спостері­гається в усіх містах і районах Львівщи­ни. Аналогічно ста­вив питання і при­сутній тут голо­вний роботодавець дрогобицьких осві­тян Петро Сушко. Представникам об­ласної організації освітянської профспіл­ки Мар’янові Калину (за­ступник голови обласної галузевої профспілки), Миронові Малярчину (правовий інспектор пра­ці) довелося спростовува­ти неточності у виступах соціальних партнерів, на­вівши протилежні до дро­гобицької ситуації факти в містах і районах області.

Втім, хотілося б, щоб новообрана влада на міс­цях, тим паче в Дрогобичі, рівнялася не на гірше, а на краще, що є на Львівщині. До того ж пан Тарас Куч­ма й сам виходець із бю­джетної медичної галузі.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

«МІЙ ДІМ ТАМ, ДЕ Я»

Таку назву має ви­ставка, що почала ді­яти в обласному цен­трі Волині. Тут пред­ставлені фотографії переселенців зі сходу країни, із яких відвідувачі дізнаються про те, як страшна війна поділила життя цих людей на до і після військових дій.

Виставка – проект британсько­го посольства і має на меті привернути увагу громадян до невирішених проблем пе­реселенців. До її презентації, що відбулася 3 січня, долучилась і Фе­дерація профспілок області, яка за­купила і роздала сто новорічних по­дарунків дітям переселенців.

Навчально-методичний центр профспілок Волинської області

 

«АНТОНОВ» ЗАВЕРШИВ ЗБІРКУ ФЮЗЕЛЯЖІВ ДВОХ ЛІТАКІВ

Державне підприємство «Антонов» за­вершило збирання фюзеляжу другого дослідного зразка середнього тран­спортного літака Ан-178 і агрегатів фю­зеляжу першого демонстраційного лег­кого транспортного літака Ан-132. 29 грудня минулого року відбулася цере­монія зняття зі стапелів фюзеляжу Ан-178 і носової частини фюзеляжу (Ф1) Ан-132.

На мітингу в одному із цехів зібралися ке­рівники підприємства, замовники літа­ків, які їх експлуатуватимуть, а також трудовий колектив – робітники, техноло­ги, конструктори, котрі своєю невтомною працею створювали ці машини.

Як розповів «ПВ» голова первинної організації профспілки авіабудівників на ДП «Антонов» Віктор Гуска, 2015 рік був для підприємства напру­женим, але плідним. На початку травня було за­вершено будівництво і розпочато льотні випробо­вування літака Ан-178, демонстрація якого на найбільших авіаційних салонах у Парижі та Ду­баї зацікавила багатьох потенційних замовників – як серед закордонних експлуатантів – Саудів­ської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ін­дії, країн Південної Америки та Європи, так і се­ред вітчизняних споживачів.

Літак Ан-132 – модернізована версія літака Ан-32, який може використовуватися на піщаних аеро­дромах, в умовах спекотного клімату і високогір’я. Його було спроектовано спеціально для ОАЕ та Саудівської Аравії. У версії літака – нові двигуни канадського виробництва, удоско­налена кабіна екіпажу з використанням комп­лексних сучасних навігаційних приладів, що до­зволить пілоту виконувати складні завдання і на третину більша вантажопідйомність.

«Колектив підприємства завершує 2015 рік зна­чними трудовими успіхами. Всі роботи було ви­конано відповідно до затверджених графіків, що забезпечило виконання зобов’язань перед парт­нерами. Це є запорукою того, що антонівці мати­муть багато роботи у 2016-му, а це сприятиме зростанню добробуту наших працівників», – на­голосив Віктор Гуска.

У 2016 році ДП «Антонов» відзначатиме дві важ­ливі дати: 110 років від дня народження Олега Антонова і 70 років від дня заснування підприєм­ства. Колектив підприємства звернувся до Прези­дента України Петра Порошенка з ініціативою оголосити 2016-й в Україні – Роком видатного авіаконструктора Олега Антонова.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото з сайту ДП «Антонов»

18.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання