« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЯКИЙ ВІН, ОБРАЗ НОВОЇ ПРОФТЕХОСВІТИ?

ЯКИЙ ВІН, ОБРАЗ НОВОЇ ПРОФТЕХОСВІТИ?

Що чекає на профтехза­клади в перспективі і цьо­горіч? Це питання обгово­рювалося на засіданні Кі­ровоградської тристорон­ньої соціально-економічної ради, зокрема йшлося про підготовку кадрів робітни­чих професій в умовах змі­ни порядку фінансування.

Законодавець, приймаючи держбюджет нинішнього року, запропонував місцевому самоврядуванню взяти участь у фінансуванні цієї освітньої гілки. На думку голови ОДА Сергія Кузь­менка, це становить певні складнощі. Географічно профтехзаклади можуть бути розташовані в тому чи іншому місті, а навчаються в них учні з різ­них регіонів, тож ті керівники, на те­риторії яких розміщуються ці закла­ди, цілком логічно зауважують про фінансову несправедливість щодо тієї чи іншої громади.

Дана проблема порушувалася пе­ред Урядом, народними депутатами, які проголосували за зміни до держ­бюджету – нібито передбачено фінан­сування, але Мінфін поки що запере­чує. Хоча питання фінансування зависло в повітрі, життя триває, і місцеві бюджети, вважає голова ОДА, повинні адекватно реагува­ти на виклики й утримати профтехзаклади на плаву.

Для профспілок, зазначив голо­ва ФПО Максим Баланенко, була шо­ком передача фінансування закладів профтехосвіти на місцеві бюджети без надання їм відповідних ресурсів. Причому, як завжди, в порушення окремих статей Конституції України. Усвідомлюючи стан місцевих бюдже­тів, профспілки, як кажуть, забили на сполох: направили Звернення Прези­денту, Голові Верховної Ради і Прем’єр-міністру України. Головна теза звернень: подібні зміни у фінан­суванні – прямий шлях до ліквідації багатьох закладів системи ПТО.

Профспілки запропонували 2016 року продовжити фінансування ПТНЗ у формі освітньої субвенції з державного місцевим бюджетам, ви­значити перехідний період упродовж трьох років (2016–2018) для здійснення оптимізації мережі закладів системи ПТО, а також категорії навчальних закладів, які можуть бути передані місцевим бюджетам або залишитися на державному фінансуванні. Здава­лося б, профспілки почули, проте досі Президент не підписав відповідні за­конопроекти.

Чому, на думку начальника управ­ління освіти, науки, молоді і спорту Володимира Таборанського, профтехосвіта зіткнулася з багатьма пробле­мами? А тому, що економіка розвива­ється в ринкових умовах, а ПТНЗ і досі орієнтовані на держзамовлення. Цьо­горічні зміни порядку фінансування загострили проблеми, підштовхуючи до внесення змін у систему профтехос­віти. Її треба орієнтувати на потреби регіональних ринків праці і під це формувати оптимальну мережу, оскільки нинішня заповнена на 53%. Які ж перспективи? КМУ і Міносвіти поставили завдання перед територія­ми стосовно розробки перспективного плану розвитку профтехосвіти в кож­ній області на 2016–2018 роки. Проект плану вже є. Йдеться про наукове до­слідження щодо потреби робітничих кадрів, розробку механізмів співфі­нансування освіти між територіями, областями, модернізацію професій, визначення актуальних професій.

Профспілкова сторона погоджуєть­ся, що без реформ і оптимізації не обі­йтись, але при цьому важливо пам’ятати той факт, що більшість учнів ПТНЗ не мають матеріальних можливостей для навчання у вишах. Крім того, система профтехосвіти ви­конує низку важливих соціальних функцій, зокрема забезпечує профе­сійну підготовку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван­ня, з неповних сімей, з особливими освітніми потребами, а також неза­йнятого населення. Тобто, в нинішній ситуації жодна інтеграція окремих ПТНЗ, створення центрів проблеми не вирішить, оскільки об’єднання старого не є новою структурою.

Складається парадоксальна си­туація: всі говорять, що потрібні кваліфіковані робітничі кадри, але без підтримки роботодавців, держа­ви система профтехосвіти просто не виживе, адже впродовж багатьох ро­ків практично не фінансувалося оновлення її матеріально-технічної бази. Реально бюджетних коштів, що виділяються на утримання таких за­кладів, вистачає лише на основні за­хищені статті видатків. Тому дуже слушною є пропозиція роботодавців щодо створення на підприємствах ви­робничих площ для підготовки ка­дрів підвищеного попиту, зміцнення зв’язків ПТНЗ і виробництва. Врешті- решт, реформуючи профтехосвіту, на думку профспілок, потрібно макси­мально зберегти мережу і кадри, а та­кож доступність навчання.

Марія ІВАНОВА

 

ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНЬОЮ ПРОФЕСІЄЮ

Уже стало традицією у Вищому професійному училищі № 25 м. Хмельницького проводити Дні відкритих дверей та запрошувати учнів 9–11 класів, їхніх батьків, аби познайомити з професіями, які тут можна здобути.

Чергова зустріч від­булася в училищі 19 березня. Заступ­ник директора на­вчального закладу Воло­димир Варцаба, старший майстер Любов Пархо­мюк, соціальний педагог Наталія Пенделюк, викла­дачі, майстри виробничо­го навчання познайомили присутніх із училищем, умовами прийому до ньо­го, відповіли на численні запитання. Учасники зі­брання відвідали лабора­торії, майстерні, спортив­ний та актовий зали.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

У РАМКАХ СПІЛЬНОГО ДІАЛОГУ

29 березня відбулися робочі зустрічі голови Федерації профспілок Одеської області В’ячеслава Буратинського із заступниками Одеського міського голови Анатолієм Орлов­ським та Зінаїдою Цвірінько, а також керівником депутатської фракції від партії «Довіряй спра­вам» Олегом Бриндаком.

Під час зустрічей обговорювалися пи­тання взаємодії ор­ганів місцевого самоврядування та профспілок.

Того ж дня голова Федерації профспілок Одеської облас­ті взяв участь у засіданні постійної комісії Одеської міської ради з планування бюджету та фінансів.

Прес-служба ФП Одеської області

 

ПОДОВЖЕНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Аби називатися демократичною державою, важливо вміти слухати та дослухатися один до одного. Саме тому нині в області й країні зага­лом приділяють значну увагу соціальному діа­логу між профспілками, організаціями робото­давців та органами державної влади. Для їх ефективної комунікації в Чернігівській області створено спеціальну територіальну тристорон­ню соціально-економічну раду, що працює за регіональною угодою.

Її виконання та подаль­шу долю обговорювали днями на тематичній нараді в облдержадмі­ністрації. У спільному засі­данні територіальної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради та обласного ко­ординаційного комітету сприяння зайнятості насе­лення взяв участь і перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич.

Голова Федерації роботодав­ців області Володимир Ко­зир зазначив, що на вироб­ництва Чернігівщини нега­тивно вплинула відмова від російського ринку. Це поде­куди і потягнуло донизу по­казники зайнятості населен­ня та оплати праці. Водно­час, за словами очільника Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської об­ласті Ігоря Москаленка, є чи­мало підприємств, що здатні значно покращити умови й оплату праці незалежно від розміру мінімальних дер­жавних стандартів. На його думку, убезпечити та під­тримати працююче населен­ня може укладання якісних колективних договорів. Цю думку поділяють і в Депар­таменті соціального захисту населення ОДА.

За результатами обговорен­ня було вирішено подовжити дію чинної регіональної уго­ди ще на 2 роки. Втім, після підписання загальнодержав­ного регулюючого докумен­та – Генеральної угоди, до неї ще вноситимуться правки.

Підготував

Віталій КОПИШ,

за матеріалами Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА

08.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання