« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СВЯТО, ПОДАРОВАНЕ ЖІНКАМ-ТРУДІВНИЦЯМ

СВЯТО, ПОДАРОВАНЕ ЖІНКАМ-ТРУДІВНИЦЯМ

Весна ніби створена для того, щоб славити жінку-трудівницю, жінку-матір, жінку-воїна, жінку-громадського діяча, активіста пацифістського руху, відзначаючи її виняткове зна­чення в суспільстві як берегині, рушія прогресу.

Традиційний березневий Міжнарод­ний день прав жінок і миру, День матері, вшанування жінок-фрон­товичок – учасниць Другої світо­вої війни, відзначення православною церквою Святих жінок-мироносиць, Всесвітній день вишиванки – все це чудові на­годи нагадати суспільству про материн­ський подвиг жінки, про те, що насправді кращі представниці слабкої статі є часто сильнішими від чоловіків, і що саме му­дра жінка, несучи людям віру, надію та любов, є творцем світової гармонії.

Ось чому традиційну, вже четверту, урочисту асамблею «Жіноче обличчя Рівненщини», в ході якої відбулося вша­нування 32 кращих жінок області – пере­можниць конкурсу «Лідер-жінка», які досягли значних успіхів у громад­ській, профспілковій, профе­сійній та волонтерській ді­яльності, виконували свій обов’язок лікаря, рятую­чи життя наших хлопців у зоні АТО, організато­ри свята – Федерація профспілок Рівненщини та Спілка жінок області провели саме в травні, со­нячного недільного дня у міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Свято зібрало разом як друзів – шанувальників номінанток, так і про­сто пересічних рівнян, які прийшли від­почити до парку. Їм усім поталанило, адже цьогорічна асамблея виявилася яскравим видовищним дійством, яке ви­світлило життєвий доробок героїнь, їх кредо «Мені не байдуже!», допомогло по­вною мірою відчути, що може жінка. А чудові виступи артистів, які вони також присвятили славним жінкам, подарува­ли всім присутнім незабутні хвилини естетичної насолоди.

Переможниць конкурсу тепло вітали міський голова Рівного Володимир Хом­ко, заступник голови ОДА Світлана Богатирчук- Кривко, заступник голови Федерації профспілок об­ласті, голова Спілки жі­нок Рівнен­щини Марія Рожко. Свою вдячність за подароване жінкам свято висловила зі сце­ни його учасникам і організаторам голо­ва Спілки жінок України Леокадія Герасименко, яка спеціально для цього приїхала з Києва.

Одна за одною на сцену виходили пе­реможниці в номінаціях конкурсу: «Гли­боке розуміння справи», «Жінка-лідер профспілок», «Мені не байдуже!». Про кожну з них ведучі виголошували корот­ку оповідь. Звичайно, за кілька хвилин неможливо розповісти все про життєвий шлях і досягнення героїнь. Та сценарист і режисер свята – заслужений працівник культури України Наталія Шолудько для їх характеристики підібрала такі по­етичні і разом з тим щирі та правдиві слова, що кожна з номінанток зривала гучні оплески присутніх.

Жінкам дарували квіти, вручали на­городи, їх вітали авторитетні, солідні чоловіки: голови обласних організацій профспілки працівників державних установ Іларіон Кучерявий, працівників освіти і науки Юрій Кравець, підполков­ник, викладач Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово- фізичною підготовкою Ігор Тимощук. Від уваги та щирих компліментів у ви­нуватиць свята світилися очі та розкві­тали посмішки. Які ж вони вродливі та креативні наші українки, як багато вмі­ють, і які перепони долають, сміливо прямуючи до успіху! І хай би на цьому їхньому шляху було якомога менше втрат і розчарувань. А такі свята, де сла­виться жінка як особистість і творець, як зауважив Володимир Хомко в своєму привітанні зі сцени, відбувалися не раз на рік, а набагато частіше…

Тамара СТЕЦЮК

 

ПРОФАКТИВІСТИ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ГОТОВІ ДО АКЦІЙ ПРОТЕСТУ

Профспілка працівників культури Закарпаття, яку очолює Наталія Тов­тин, завжди намагається тримати руку на пульсі в питаннях ведення соці­ального діалогу, захисту спілчан.

В області підписано ко­лективну угоду між управлінням культури Закарпатської ОДА та галузевим обкомом профспілки на 2015–2019 роки, де визначено зобов’язання сторін щодо забез­печення життєдіяльності галу­зі, дотримання норм трудових і соціальних гарантій спілчан. Усі працівники галузі 100% охо­плені колдоговірною роботою, на запровадження не передба­чених законодавством пільг і гарантій щорічно виділяється майже 400 тис. грн.

Про наболілі проблеми та гострі питання, які чекають свого ви­рішення, йшлося на виїзному пленумі обласної профорганізації в м. Іршаві. Розгля­далися, зокрема, питання про підсумки VII з’їзду ФПУ та за­вдання профорганізацій праців­ників культури із соціально-еко­номічного захисту спілчан.

Наталія Товтин детально зупи­нилася на діях галузевої проф­спілки з обстоювання прав та ін­тересів спілчан. Тон у цій справі задає ЦК Профспілки працівни­ків культури України, який ціле­спрямовано доводить свою пози­цію до владних структур на на­ціональному рівні.

Але головну увагу профлідер га­лузі, а також виступаючі на пле­нумі приділили захисту інтере­сів спілчан в умовах непомірно­го підвищення ціни на газ і та­рифів на житлово-комунальні послуги. Аби протидіяти цій ці­новій вакханалії і порушенням соцстандартів, присутні вияви­ли готовність взяти участь у профспілкових акціях протесту. Висловили вони і своє негатив­не ставлення до обкладання по­датком пенсій працюючих пен­сіонерів, невиплати працівни­кам клубних закладів доплати за вислугу років, що передбаче­но відповідною постановою Уря­ду, й інших «новацій» стосовно оплати праці. В умовах децен­тралізації влади та створення територіальних громад під за­грозою опинилися функціону­вання та фінансування цілої низки дитячих мистецьких за­кладів, сільських клубів і біблі­отек.

Виступаючи перед профакти­вом галузі, голова Закарпат­ської облпрофради Володимир Фленько наголосив, що позицію профспілок щодо соціального захисту працівників потрібно послідовно доводити на всіх рівнях. При цьому важливе зна­чення має єдність, солідарність і цілеспрямованість дій усіх га­лузевих профспілок.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

 

 

ЛІДЕР СІЛЬСЬКОЇ ПЕРВИНКИ – В П’ЯТІРЦІ КРАЩИХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Керівництво первинною профорганізацією – це не просто робота, а й покли­кання. А ще випробування на обізнаність, екзамен на гнучкість характеру, ціле­спрямованість, послідовність та принциповість. Ці риси характеру при­таманні лідеру однієї з найпотужніших первинних профорганізацій, вчителю ма­тематики Первозванівської школи Кіро­воградського району Оксані Курловій.

Під її керівництвом профком працює як го­динник, тримаючи в полі зору питання орга­нізаційного зміцнення, мотивації профчлен­ства, індивідуальної роботи з кожним спіл­чанином, насамперед молодими спеціалістами. Та найголовніше – під контролем профкому перебува­ють питання соціального захисту, зокрема вчасної і в повному обсязі виплати зарплати, пільг для пра­цівників, у тому числі оплати проїзду до місця робо­ти і в зворотному напрямку, поліпшення умов пра­ці, виконання колдоговору. Оксана Михайлівна під­тримує ефективний соціальний діалог з керівни­цтвом школи і, як результат, у колективі панує здо­рова, сприятлива для роботи атмосфера. Голова пер­винки належить до такого складу креативних лю­дей, котрі, як кажуть, йдуть попереду прогресу.

Для педагогічного колективу, й особисто Оксани Ми­хайлівни, 2016 рік став урожайним на досягнення. Оксана Курлова перемогла у Всеукраїнському кон­курсі «Учитель року», отримала районну премію «Людина року», вчитель історії, кандидат історич­них наук Юрій Митрофаненко вдало презентував книгу «Українська отаманщина», вчитель музики і співів В’ячеслав Грозан на обласному зльоті моло­дих вчителів здобув титул «Містер Освітянин – 2016».

Уперше вчителька заявила про себе на обласному рівні, посівши перше місце. Двічі брала участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель-новатор», де то­рік здобула «Золотий рівень» за проект «Роль музей­ної кімнати у вихованні громадянина України», а у 2016 році стала лауреатом цього конкурсу за мето­дичну розробку навчальної теми з геометрії.

Про те, що вона буде вчителем, Оксана знала з ди­тинства. Гралася тільки в школу. А ще займалася спортивною гімнастикою. Єдине – вагалася, що об­рати: математику чи фізкультуру.

У старших класах прийшла вчителька, яка розкрила потенціал учениці, й вона обрала математику, проте із спортивною гімнастикою не пориває і досі. Ще сту­денткою почала працювати в Первозванівській шко­лі керівником гуртка естрадно-спортивного напряму «Овація» і сьогодні продовжує цю справу. Паралель­но з викладанням математики, вважаючи, що дитині потрібні не тільки знання, а й всебічний розвиток, допомагає розкривати хореографічні здібності. Голо­вна нагорода для неї, коли учні виростають гарними людьми, знаходять своє місце в житті, адже в кожно­му з них є частинка її душі.

Світлана СКАЛЬКО,

Марія ІВАНОВА

 

04.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання