« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ ЗУСТРІЛИСЯ З ГОЛОВАМИ ОДА ТА ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ПРОФСПІЛКИ ЗУСТРІЛИСЯ З ГОЛОВАМИ ОДА ТА ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

Зустріч відбулася з ініціативи Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, адже соціально-економічна си­туація в країні викликає справедливе за­непокоєння серед працюючих громадян – членів профспілок. Відсутність нормаль­ного соціального діалогу на рівні Уряду спровокувало проведення профспілками 6 липня в м. Києві всеукраїнського маршу проти шокового підвищення цін та тари­фів на житлово-комунальні послуги.

У вступному слові голо­ва 140-тисячної проф­спілкової громади Чернігівщини Ігор Москаленко окреслив коло проблем, яке створює соціаль­ну напругу серед жителів об­ласті. По-перше, це зростання рівня заборгованості із зарплати, яка вже сягнула 22,5 млн грн. По-друге, людей турбує майбутнє мережі освіт­ніх та медичних закладів об­ласті. І третє, мабуть, найбо­лючіше, – це шокове (в рази) підвищення вартості житло­во-комунальних послуг.

Враховуючи те, що НКРЕКП та Кабінет Міністрів України не врахували думку профспілок щодо останнього питання, як того вимагає зако­нодавство, Федерація проф­спілок України розпочала кампанію спротиву цьому рі­шенню. Профспілки Чернігів­ської області також підклю­чилися до відповідної роботи. В регіоні зібрано вже понад 30 тис. підписів проти необґрун­тованого стрибка вартості та­рифів. На жаль, наразі жодної реакції від Уряду немає.

У свою чергу, голова облас­ної державної адміністрації Валерій Куліч поінформував присутніх про домовленість з Прем’єр-міністром вирішити проблему виплати відпус­кних і заборгованості із зарплати бюджетникам протя­гом липня. Водночас тривати­ме оптимізація мережі освіт­ніх закладів. Цього року бу­дуть закриті 62 малокомплек­тні школи з кількістю учнів до 25 осіб. Нато­мість у матері­ально-технічно­му плані поси­люватимуться базові школи. Вже придбано 6 додаткових ав­тобусів для пе­ревезення учнів і знайдено ко­шти для подаль­шого розширен­ня автопарку та ремонту до­ріг. Валерій Куліч запросив профспілки до спільного об­говорення шляхів працевла­штування вивільнених педа­гогічних працівників.

Подібні проблеми мають місце і в питанні матеріаль­но-технічного стану та ре­формування мережі медич­них закладів.

Щодо питання тарифів, то з точки зору влади, вони ма­ють бути доведені до реальної вартості послуг, а незахищені верстви населення отрима­ють субсидії. Також розвива­ються державні програми енергозбереження в домогос­подарствах.

Профспілкові лідери опонували очільнику області в цьому питанні: «В нормальній країні працюючий громадянин не по­винен стояти з про­стягнутою рукою перед державою і просити субсидію. Рівень зарплат у країні не витримує жодної критики і є неадекватним до вартості життя. За розрахунками профспілок, після підвищення тарифів до категорії отримувачів субси­дії потрапить близько 70% населення. Це не нормальна ситуація».

Щодо рівня зарплати, Ва­лерій Куліч відзначив її по­ступове зростання. Наразі в середньому по області цей по­казник сягає 3860 грн. «Моя особиста думка, що соціальні стандарти можна підвищити тільки за рахунок збільшення економічної активності, роз­витку підприємств», – заува­жив голова ОДА.

Профлідери порушили питання фінансування дер­жавних служб, створення об’єднаних громад, припи­нення роботи нелегальних перевізників (більше 200 рей­сів на день), зміни формули розрахунку фінансування освітніх закладів з урахуван­ням специфіки області.

Голова Чернігівського об­ласного об’єднання організа­цій роботодавців Володи­мир Козир закликав посили­ти боротьбу з тіньовим біз­несом, який погіршує конку­рентне середовище та обкра­дає державу у вигляді не­сплачених податків.

Наприкінці зустрічі гу­бернатор запевнив, що його двері завжди відкриті для профспілок і пообіцяв прово­дити подібні зустрічі з профактивом щоквартально.

Віталій КОПИШ

 

НІ – АНТИСОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УРЯДУ!

Профорганізації Дніпропетровщини беруть активну участь у спільних заходах профспілок України проти антисоціальних дій Уряду. Зокрема, на адресу Кабміну вже відправлено понад 125 тис. підписів під Заявою щодо неприпустимості підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-кому­нальні послуги без запровадження адекватних заходів для підвищення соціальних стандартів.

Останніми днями відбулися чис­ленні інформаційні заходи, ви­ступи керівників облпрофоб’єднання і членських органі­зацій у засобах масової інформації, анон­сування Всеукраїнської акції в Києві.

4 липня в Будинку спілок пройшла прес- конференція, в якій взяли участь голови облпрофцентру – Віталій Дубіль, обкомів профспілок металургів і гірників – Василь Шевченко, працівників освіти і науки – Га­лина Бєлікова. Віталій Дубіль розповів про дії профспілок області щодо соціаль­ного захисту трудящих, підготовки до участі в акції 6 липня за участю близько 1800 трудящих, профактивістів області.

Представники галузевих профорганіза­цій поінформували про нинішню напру­жену ситуацію в трудових колективах, викликану ціновими рішеннями влади та бездіяльністю центральних органів у питанні стабілізації економіки і поліп­шення ситуації в бюджетній сфері, під­тримки вітчизняного товаровиробника.

Дуже критично оцінено запевнення вла­ди про те, що завдяки субсидіям люди, мовляв, не відчують зростання тарифів. На практиці ж усе більше сімей дніпро­петровців змушені подавати заяви про їх призначення (за цим неприємним показ­ником область є одним з лідерів у краї­ні). Проте нерідко вже зараз вони отри­мують відмову. А що ж буде восени, коли люди масово підуть за субсидіями?

Як украй антисоціальне оцінюється та­кож рішення Уряду щодо скорочення списку професій на отримання пільгової пенсії через шкідливі умови праці.

Профспілкові лідери відповіли на чис­ленні запитання журналістів.

Віктор КОВРИГА

 

КОНСТРУКТИВНА РОЗМОВА З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

З а ініціативи обласної організації профспілки працівників АПК відбу­лася зустріч профспілкового активу галузі з народним депутатом України, за­ступником голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради Григорієм Заболотним.

Під час зустрічі обговорювались актуальні питання сього­дення, шляхи розвитку агропромислового комплексу в су­часних умовах, активізації профспілкової роботи. Народ­ний депутат поділився своїми думками з приводу політич­ної ситуації в Україні, окреслив головні напрями подаль­шої роботи у Верховній Раді. За підсумками зустрічі було прийнято відповідні заяви та звернення.

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання