« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ ДОЗВОЛИТЬ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

СПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ ДОЗВОЛИТЬ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

7 вересня у Черкаському міськвиконкомі відбулося засідання ради соціально­го діалогу, на якому обго­ворювались стан зайня­тості населення працездатного віку, рівень заро­бітної плати працівників та легалізація трудових від­носин на підприємствах м. Черкаси, посилення со­ціального захисту працю­ючих в умовах підвищення вартості комунальних по­слуг, товарів, продуктів харчування, забезпече­ність видатків на виплату зарплати працівників бю­джетної сфери міста.

Голова Федерації профспілок Чер­каської області Петро Шевченко поінформував соціальних парт­нерів про підписання Генераль­ної угоди між Кабінетом Міністрів України, Федерацією роботодавців України та Федерацією профспілок України на 2016–2017 роки. Він зазна­чив, що ця угода є результатом компро­місу, проте в ній втілено намагання профспілок наблизити положення Ге­неральної угоди до європейських норм і соціальних стандартів, справедливо­го розподілу результатів праці між державою, бізнесом і працівником.

Петро Шевченко наголосив, що здо­бутком угоди є сприйняття Урядом не­обхідності реформування оплати праці. Над цим сторони працюють спільно з профільними комітетами ВРУ на національному рівні. Індикатором співпраці буде розробка проекту Державного бю­джету України на 2017 рік та внесення змін до бюджету поточного року.

Для працівників, інтереси яких представляють профспілки, основним питанням лишається, як вижити в су­часних умовах, забезпечити елемен­тарні потреби родини. Тож сьогодні надзвичайно актуальною є консоліда­ція дій влади, профспілок, роботодав­ців для підвищення соціального захис­ту людини в умовах різкого підвищен­ня вартості комунальних послуг, про­дуктів харчування, ліків.

Стосовно місцевого рівня співпра­ці соціальних партнерів профспілки пропонують:

– підвищити рівень соціального за­хисту працівників підприємств міста, в тому числі заробітної плати через систему колективних договорів;

– легалізувати трудові відносини в малому та середньому бізнесі, за­безпечивши працівникам не тільки гідну заробітну плату, безпечні умо­ви праці, а й достатній рівень пенсії в майбутньому;

– наповнити місцеві бюджети та за­провадити програми стимулювання якісної роботи для працівників бю­джетної сфери, в тому числі органів місцевого самоврядування, через до­плати, преміювання.

«Наша спільна робота спрямована, насамперед, на легалізацію трудових відносин у торгівельних центрах, сфе­рі пасажирських перевезень, будівни­цтві, викорінення системи субпідря­дів на виконання робіт, що фінансу­ються міським бюджетом», – зазначив Петро Шевченко.

Важливими питаннями підвищен­ня рівня соціального захисту містян, на думку профспілкового лідера, є прийняття програм матеріального стимулювання роботи працівників бюджетної сфери; встановлення інди­відуальних котлів опалення у багато­поверхових будинках, лічильників електроенергії нічного та денного та­рифів, вузлів обліку споживання те­пла в будинках (квартирах); розробка міської програми пасажирських пере­везень із залученням громадськості, профспілок; зміни часу роботи дитя­чих садків, за потреби працівників, з 7.00 (7.30) до 18.30, підпорядкованих обласному центру.

Як зазначили в своїх виступах ди­ректори ЗАТ «Лавента» Леонід Яре­мюк, ВАТ «Темп» Олександр Згіблов, голова правління АТЗТ «Черкаський шовковий комбінат» Ніна Мицик, під­приємства проводять модернізацію виробництв, тож їм потрібні робітни­ки, а рівень підготовки фахівців робіт­ничих професій у навчальних закла­дах міста є недостатнім.

За словами директора департамен­ту соціальної політики міськвиконко­му Оксани Мовчан, у місті кожна п’ята працездатна особа працює в нелегаль­ному секторі економіки. Щомісяця проводяться засідання робочої групи з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення. Цьогоріч у за­сіданнях взяли участь 62 керівники підприємств, на яких розмір заробітної плати нижче встановленого законодав­ством мінімального рівня.

Основними причинами недотри­мання встановленого законодав­ством мінімального рівня зарплат на більшості підприємств міста є пере­ведення працівників на неповний ро­бочий день (тиждень) у зв’язку з від­сутністю обсягів робіт.

Заступник міського голови Станіс­лав Овчаренко надав інформацію щодо проведеної роботи із встанов­лення лічильників тепла та запевнив, що зарплату працівники бюджетних галузей міста отримують своєчасно, а в дитячих садочках працюватимуть чергові групи.

Члени ради соціального діалогу домовились частіше проводити зу­стрічі, де обговорюватимуться про­блеми міста, що дозволить своєчасно їх вирішувати.

Вл. інф. ФПО

 

СУДНОБУДІВНИКИ ПІКЕТУВАЛИ ОДА

7 вересня близько 300 працівників ДП «Суднобудів­ний завод ім. 61 комунара» зібралися на мітинг протес­ту біля прохідної заводу, а потім пройшли колоною ву­лицею Адміральською до будівлі Миколаївської об­ласної державної адміністрації. В руках люди тримали плакати: «Стоп развалу завода!», «Верните нашу зарплату!», «Завод – ДА! Профсоюз – ДА! Петров – НЕТ!», «Нет работы! Нет зарплаты! Что делать? Как жить?».

Мітинг біля Миколаївської ОДА відкрив голова профкому заводу Микола Головченко. Мітингувальники вимагали сплатити борги із зарплати, які сьогодні сягнули вже майже 38 млн грн, а також звільнити ге­нерального директора заводу Ф. Петрова за статтею 45 Кодек­су законів про працю України (Розірвання трудового договору з керівником за вимогою виборного органу первинної проф­спілкової організації) та розпочати розслідування допущених керівником порушень законодавства про працю та колектив­ний договір на підприємстві.

На мітингу було прийнято Резолюцію з вимогами до ОДА. У разі якщо протягом 2 тижнів вони не будуть виконані, праців­ники суднобудівного заводу збираються вжити більш ради­кальних заходів, аж до перекриття руху транспорту на Інгуль­ському мосту та встановлення наметів біля облдержадміні­страції.

На вимогу ініціативної групи представників трудового колек­тиву, яка вирушила до приймальні губернатора області, до учасників мітингу вийшов в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеслав Бонь та пообіцяв розглянути надані головою профкому Миколою Головченком документи.

Вл. інф. Облпрофради

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВЧИТЕЛІВ СОБОРНОГО РАЙОНУ

У приміщенні СШ № 67 відбулась районна конферен­ція педагогічних працівників Соборного району м. Дні­про. В роботі конференції взяли участь голова район­ної у місті ради Артем Тімарєв, начальник відділу осві­ти районної ради Галина Саліхова, заступник началь­ника навчального відділу управління освіти департа­менту гуманітарної політики міської ради Л. Кошман, в. о. голови Соборного райкому профспілки працівни­ків освіти і науки Валентина Галущенко.

З привітанням до присутніх звернувся голова районної у місті ради Артем Тімарєв, з доповіддю виступила начальник від­ділу освіти ради Галина Саліхова. Вона розповіла про нові актуальні освітні реформи в системі української загальної середньої освіти.

В.о. голови районного комітету профспілки працівників освіти і на­уки Валентина Галущенко звернулася до всіх присутніх із словами подяки за плідну працю, високі показники в роботі, участь в органі­зації роботи дитячого оздоровчого закладу ім. В. Дубініна, а також вручила молодим спеціалістам Соборного району подарунки.

Прийняті учасниками конференції рекомендації визначили осно­вні напрями роботи навчально-виховних закладів району в 2016/2017 навчальному році.

Вл. інф. Соборного райкому ППОіН м. Дніпро

17.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання