« на головну 05.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1046)
19
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини
Регіональні новини
  Згадати останній вальс…
Згадати останній вальс… 28 березня у При­луцькому гуманітар­но-педагогічному ко­леджі ім. І. Я. Франка відбулася традиційна зустріч випускників. До рідної альма-ма­тер з’їхалися випус­кники 1963–2008 ро­ків. Нині майже всі вони працюють у на­вчальних закладах області. Організував святкове рандеву, як і багато років по­спіль, профком сту­дентів.
 
Регіональні новини
  На часі – безпека працівників
На часі – безпека працівників Питання охорони пра­ці, що є ключовими у вирішенні виробничих завдань, були винесе­ні на розгляд делегатів конференції трудово­го колективу «Надвір­нанафтогаз». Ініціа­тором проведення заходу виступила об­ласна рада профспілки працівників нафтової і газової промисловос­ті. Уроботі конферен­ції взяли участь праців­ники територіального управління Держгірпромнагляду, а також виконавчої дирекції обласного Фонду со­ціального страхуван­ня від нещасних випад­ків на виробництві та профзахворювань.
 
Регіональні новини
  Окреслили проблеми, визначили шляхи їх розв’язання
Окреслили проблеми, визначили шляхи їх розв’язання Зустріч членів Президії Федерації проф­спілок Кіровоградської області з головою ОДА Олександром Петіком відбувалася у форматі обговорення проблем та пошу­ку шляхів їх вирішення. Голова ФПО Сергій Петров озвучив позицію профспілок Укра­їни щодо розбудови нової історії України, яка повинна спиратися на нову держав­ну політику, де головними мають стати по­будова соціально-справедливої держави, повага до закону і людини праці.
 
Регіональні новини
  Зберегти соціальні гарантії
Зберегти соціальні гарантії Загроза скорочення вже тривалий час непоко­їть працівників ПАТ ДТЕК«Західенерго». За два роки від початку реор­ганізації в цьому колек­тиві звільнено майже три тисячі трудівників. Насамперед скорочен­ня проводиться шляхом переведення структур­них підрозділів Бурштин­ської, Добротворської, Ладижинської ТЕСв інші регіони за межі області.
 
Регіональні новини
  Соціальні програми профкому Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя наближають профспілку до людей
Соціальні програми профкому Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя наближають профспілку до людей Головним завданням профспілкового комітету Ніжинського державного уні­верситету у звітному періоді стала ак­тивна та ефективна робота щодо соці­ального захисту членів профспілки. На звітно-виборній конференції були визна­чені й деякі соціальні ініціативи профкому та окреслені шляхи їх реалізації.
 
Регіональні новини
  Лідер з охорони праці
Лідер з охорони праці У 2013 році колектив Прилуцької ЗОШ І–ІІІ ступеня № 3 імені С. Г. Шовкуна плідно працював у сфері охо­рони праці та безпеки життєдіяльності. Наслідком чіт­кої та налагодженої взаємодії усіх підрозділів школи на чолі з директором Олександром Самусенком і го­ловою профспілкового комітету Іриною Бібко стало створення максимально здорових та безпечних умов учасників навчально-виховного процесу.
 
Регіональні новини
  Колдоговір – основа успішної життєдіяльності трудового колективу
Колдоговір – основа успішної життєдіяльності трудового колективу Виїзди в райони області, в рамках ведення соці­ального діалогу, є також чудовими мотиваційни­ми заходами до профспілкового членства. Адже після відвідин представниками ФПО того чи ін­шого району в кожному з них збільшується число охочих долучитися до лав профспілок. Апро ко­лективний договір, основу основ у співпраці між адміністрацією та трудовим колективом, на та­ких зустрічах можна дізнатися чимало нового.
 
Регіональні новини
  Спільні інтереси заради здоров’я
Спільні інтереси заради здоров’я Ще з дитинства пам’ятаю, як у дітей чи дорослих візит до стоматолога залишав, на жаль, неприємні спогади. Тепер, за­вдяки сучасним технологіям і новітнім матеріалам, лікувати зуби стало май­же безболісно. Чимала заслуга в цьому і лікарів-стоматологів, які професійно ви­конують свої обов’язки та знаходять ін­дивідуальний і психологічний підхід до кожного пацієнта. Про один із таких ко­лективів та співпрацю профкому і керів­ництва закладу – у цьому матеріалі.
 
Регіональні новини
  Навчання з охорони праці – важливий напрям роботи
Навчання з охорони праці – важливий напрям роботи Чернігівський навчально-методичний центр профспілок більше 10 ро­ків є надійним партнером Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) у питанні організації та проведення навчання з питань охоро­ни праці. Цю роботу Центр проводить у співпраці з обласною Федераці­єю профспілкових організацій та територіальним управлінням Держгірпромнагляду України в Чернігівській області.
 
Регіональні новини
  Новорічно-різдвяні свята відбулись
Новорічно-різдвяні свята відбулись Запорізька обласна рада проф­спілок, профспілкові організа­ції всіх рівнів разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування доклали мак­симальних зусиль, аби різдвя­ні й новорічні свята, зимові ка­нікули залишили у дітей лише найкращі враження
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання