« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ ЗАКАРПАТТЯ МАЄ БУТИ В ПРІОРИТЕТІ

ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ ЗАКАРПАТТЯ МАЄ БУТИ В ПРІОРИТЕТІ

Таку думку вислови­ли члени соціально-економічної тристо­ронньої ради, засі­дання якої відбулося в приміщенні Феде­рації профспілок Рів­ненщини. На ньому були присутні члени ради, голови облас­них профоб’єднань та первинних проф­спілкових організа­цій, представники влади, роботодавців та ЗМІ.


Профспілкову сторону на засіданні пред­ставляв голова Феде­рації профспілок об­ласті Микола Шершун, депу­татський корпус області – пер­ший заступник голови облра­ди Микола Драганчук, облдержадміністрацію – заступ­ник голови ОДА Ігор Тимо­шенко. Головував на засідан­ні, згідно регламенту, голова організації Об’єднання робо­тодавців області Володимир Боярчук.

Засідання ради було скликане, аби презентувати й обговорити підписану 23 серпня довгоочікувану Гене­ральну угоду, та зважаючи на те, що літо минуло і опа­лювальний сезон уже не за горами, ще раз спробувати розібратися, наскільки об­ґрунтованими є встановлені ціни на газ, тарифи на гаря­чу воду й опалення.

Очільник ФПО та співго­лова тристоронньої соціаль­но-економічної ради в області Микола Шершун у своєму ви­ступі зазначив, що підписан­ня Генеральної угоди є вели­ким кроком вперед на шляху побудови соціальної держави. Він також наголосив, що уго­да покликана розпочати нову історію взаємодії щодо розви­тку національної економіки та створення належних умов праці для громадян. І те, що її підписання відбулося на най­вищому рівні – особисто Прем’єр-міністром Володими­ром Гройсманом, вселяє на­дію на позитивні зміни в соці­ально-економічній політиці держави. Микола Шершун та­кож висловив переконання, що підписання угоди надасть додаткові гарантії захисту 8 млн працюючих людей, як у державному, так і приватно­му секторах економіки. «Профспілкова сторона в ході переговорів вимагала макси­мального наближення поло­жень Угоди до європейських норм і соціальних стандартів, – наголосив він, – і ця позиція базувалася на Угоді про асоці­ацію з Європейським Союзом, яка вимагає від соціальних партнерів спрямування сис­теми колективних договорів і угод на справедливий розпо­діл результатів праці між державою, працівниками і бізнесом».

За словами голови ФПО, мінімальна заробітна плата вже в цьому році має бути підвищена не менш ніж на 10% понад визначену в зако­ні, а середня зарплата – зрос­ти на 20%. «Це ще не успіх, але вкрай важливе рішення для захисту людей в умовах безперервного зростання цін і тарифів», – наголосив Мико­ла Шершун.

Що ж до існуючих нині та­рифів на ЖКП, цін на газ та електрику, члени ради були одностайними: або перегляда­ємо тарифи, або підвищуємо зарплати. За словами голови ФПО, прожитковий мінімум, встановлений нині в Україні, «наче дієта для дистрофіка». Члени ради погодилися з тим, що варто насамперед розвива­ти економіку, внутрішній ри­нок, зокрема переробну про­мисловість. Брати транші на проїдання – шлях у нікуди.

Засідання ради заверши­лось прийняттям відповідних рішень, які є обов’язковими для виконання усіма підпи­сантами.

Жанна АРСЕНІЧЕВА

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТРИВАЄ

8 вересня відбулося засідан­ня Одеської міської тристо­ронньої соціально-економіч­ної ради, в якому взяли участь представники органів вико­навчої влади, роботодавців, профспілок регіону.

Учасники засідання розглянули низку нагальних питань:

– Про хід виконання в І півріч­чі 2016 року заходів, визначених у розділі «Сприяння розвитку вітчизняно­го виробництва для забезпечення продук­тивної зайнятості» Угоди про регулюван­ня основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудо­вих відносин у м. Одесі на 2012–2013 роки;

– Про хід виконання міської програми відшкодування частини кредитів, отри­маних ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичними осо­бами – власниками житлових приміщень у м. Одесі за I півріччя 2016 року;

– Про стан роботи із залучення інвести­ційних коштів в економіку міста, погли­блення ділового співробітництва між міськими підприємствами та зарубіжни­ми інвесторами;

– Проблеми і перспективи погашення заборгованості із заробітної плати суб’єктами господарювання;

– Про забезпечення соціальних прав і гарантій у сфері охорони здоров’я в части­ні організації амбулаторної медичної до­помоги населенню м. Одеси.

Члени ради розпочали роботу з підготов­ки нової угоди з Одеським міськвиконко­мом, міським об’єднанням роботодавців та Федерацією профспілок Одеської області.

З інших питань виступили голова ФПО В’ячеслав Буратинський – щодо не­допущення силового захоплення санато­рію «Лермонтовський», і голова обкому працівників охорони здоров’я Галина Кокшарова – про недостатнє фінансу­вання санаторіїв з державного бюджету.

Вл. інф. ФПО

 

«ВОГНИК» ЗАВЕРШИВ СЕЗОН

Цього літа один з кращих дитячих закладів Закарпаття оздоровчий табір «Вогник» обласної організації проф­спілки працівників державних установ (голова Марія Пе­течук) працював протягом усього сезону – з червня по серпень. Крім закарпатських дітей, в оздоровниці гарно провели свої канікули і школярі з Чернігівщини, які на­довго запам’ятають свій відпочинок у Карпатах.

За словами заступника голови обласної організації проф­спілки Діани Гондорчин, кожен день в оздоровниці був сповнений різноманітних цікавих та захоплюючих захо­дів. Улюбленим місцем відпочинку дітей у таборі був ігро­вий майданчик під оригінальною назвою «Вогник-ленд», а про свої мрії кожен бажаючий міг написати на «дереві бажань».

За традицією, багатьом вихованцям «Вогника» на закритті зміни голова обласної організації профспілки працівників держустанов Марія Петечук вручила різні відзнаки і нагороди. У день прощання були і сльози, й щирі побажання і, звичайно, фото на згадку…

Наприкінці останньої зміни до «Вогника» завітав голова Закарпат­ської облпрофради Володимир Фленько. Високо оцінивши роботу однієї з кращих профспілкових оздоровниць нашого краю, він за­значив, що обласна профорганізація працівників держустанов і цього року була одним з лідерів проведення оздоровлення дітей се­ред галузевих профспілок.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ – З ГАРНИМ НАСТРОЄМ

Ось і відчинило двері своїм вихованцям Вище про­фесійне училище № 25 м. Хмельницького, гостинно прийнявши майже 600 юнаків і дівчат, серед яких 200 – вперше.

Прикметно, що цей заклад, за оцінкою Міністерства освіти і науки України, ввійшов до переліку найпопулярніших навчальних закладів профтехосвіти держави. І цього року вихованці училища матимуть змогу не тільки гарно навчатися, а й брати активну участь у спортивному житті на­вчального закладу, художній самодіяльності, профспілковій ро­боті. До слова, як зазначила голова профкому училища Наталія Салабай, усі першокурсники поповнили ряди спілчан.

Тепло привітали інженерно-педагогічний колектив та учнів на­вчального закладу з Днем знань виконуюча обов’язки директора ВПУ № 25 м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук Олена Загіка, заступники директора Володимир Варцаба та Наталія Ко­чаток, голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації праців­ників профтехосвіти, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Олег Гаврилюк, який майже 30 років очо­лював ВПУ № 25, батьки, гості.

За вагомі здобутки в навчанні, обласних конкурсах художньої са­модіяльності, спортивних змаганнях у минулому навчальному році кращим учням училища вручено почесні грамоти та дипломи.

Валерій МАРЦЕНЮК

17.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання