« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОСІННЯ АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК?

ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОСІННЯ АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК?

У Закарпатській обласній раді профспілок відбулася прес-конференція голови облпрофради

Володимира Фленька для журналістів обласних і всеукраїнських

засобів масової інформації

з питань проведення Всеукраїнської

акції протесту профспілок

у зв’язку з шоковим підвищенням

ціни на газ і комунальних тарифів, яка відбулася в м. Києві.

За словами проф­спілкового лідера області, це була одна з найпотужні­ших акцій профспілок за роки Незалежності Укра­їни: в ній взяли участь близько 50 тис. людей, у тому числі майже 1 тис. із Закарпаття. Висловлюю­чи свої вимоги на багато­тисячних мітингах біля Будинку Кабміну та Вер­ховної Ради України, профспілки наголошува­ли: йдеться не тільки про зниження цін і тарифів, а передусім про підвищен­ня рівня зарплат і соці­альних стандартів. На зу­стрічі делегації профспі­лок на чолі з Головою Фе­дерації профспілок Укра­їни Григорієм Осовим із Прем’єр-міністром Украї­ни Володимиром Грой­сманом ішлося про невід­кладне проведення ре­форми оплати праці, вста­новлення з 1 жовтня га­рантованої державою мі­німальної заробітної пла­ти на економічно обґрун­тованому рівні прожитко­вого мінімуму, підвищен­ня пенсій і стипендій, а у вимогах до Верховної Ради України – про невід­кладне заслуховування звіту Уряду з питань ціно­вої політики і соціально­го захисту, аби уберегти значну частину населен­ня від зубожіння. Ці ви­моги профспілок підтри­мали окремі депутатські фракції у парламенті.

Відповідаючи на запи­тання журналістів щодо наступних дій профспі­лок, Володимир Фленько висловив сподівання на подальший розвиток і по­глиблення соціального ді­алогу між владою і проф­спілками з двох глобаль­них питань: прийняття обґрунтованих тарифів і підвищення мінімальної заробітної плати. Проф­спілки також наполягати­муть на підписанні довго­очікуваної Генеральної угоди. Якщо ж до осені не будуть враховані вимоги найбільшої громадської організації країни, яка відстоює права та інтере­си людей, профспілки ор­ганізують і проведуть ще одну, більш потужну Все­українську акцію протес­ту. Не виключено, що під час підготовки до цієї ак­ції розпочнеться збір під­писів за дострокове про­ведення парламентських виборів та недовіру Уря­ду. «Склалася така ситуа­ція, що більше мовчати ми не можемо», – заявив журналістам голова За­карпатської облпрофради Володимир Фленько.

 ВОЛОДИМИР ФЛЕНЬКО, ГОЛОВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ:

«Ми сподіваємося на подальший розвиток і поглиблення соціального діалогу між владою і профспілками з двох глобальних питань: прийнят­тя обґрунтованих тарифів і підви­щення мінімальної зарплати. Якщо ж до осені не будуть враховані вимоги Фе­дерації профспілок України, яка відстоює права та інтереси людей, профспілки організують і проведуть ще одну, більш потужну Всеукраїнську акцію протесту».

 

 

ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 65 РОКІВ

З ініціативи Закарпатської обласної організації проф­спілки працівників лісових галузей (голова Володимир Ільков) у м. Хусті через 65 років відбулася зустріч ви­пускників першого випуску (1951 рік) Хустського лісо­технічного технікуму.

Відкриваючи зустріч, тепло привітав випускників-вете­ранів директор Закарпат­ського лісотехнічного коле­джу (колишній лісотехнікум) Ро­ман Ковалишин. Від члена президії обласної організації галузевої профспілки, голови профкому коле­джу Михайла Черепаня Почесні грамоти та цінні подарунки облас­ної організації профспілки отрима­ли колишні випускники Костянтин Стойка, Юрій і Микола Ростока. Усі присутні на зустрічі ділилися спо­гадами про навчання, свою подаль­шу трудову діяльність, дякували адміністрації та профспілці за ува­гу до них. А випускник першого ви­пуску Костянтин Стойка зачитав свій вірш, який він написав спеці­ально для цієї події, та заспівав піс­ню «Верховино, світку ти наш». Не­величкий концерт для випускників-ветеранів дали студенти Хустсько­го лісотехнічного коледжу. Завер­шилася зворушлива зустріч святко­вим обідом.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВГУБЕРНАТОР ОБГОВОРИВ З ОСВІТЯНАМИ НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Під керівництвом голови Київської ОДА Мак­сима Мельничука відбулася робоча зустріч з колективом департаменту освіти та науки. Зо­крема, в онлайн-режимі до наради долучили­ся і представники районних відділів освіти, які мали можливість також обговорити з керівни­цтвом області найбільш актуальні питання.

Під час наради директор структурного підрозділу ОДА Віра Рогова презентувала програму розви­тку галузі освіти в області, поінформувала про підсумки роботи за І півріччя 2016 року, а також про реалізацію обласних цільових програм системи роз­витку освіти на період 2016–2018 років та основні страте­гічні завдання у цій сфері.

Обговорюючи нагальні питання, зокрема функціонуван­ня опорних навчальних закладів, з освітянами області губернатор наголосив на важливості фахового підходу до створення мережі освітніх закладів такого типу, а та­кож звернув увагу присутніх на питання дитячого хар­чування в цих закладах. Зокрема, виступив з ідеєю роз­робити та запровадити спеціальну програму «Шкільне молоко», адже на території області працює чимала кіль­кість виробників та переробників молока, тож є усі мож­ливості для реалізації таких заходів.

 

БОРГИ ІЗ ЗАРПЛАТИ ЗНОВУ НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

Заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Волков узяв участь у засіданні обласної тимчасової комісії з пи­тань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, сти­пендій та інших соціальних виплат.

Відкриваючи засідання, заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк акцентував увагу на необхідності активізації зусиль органів влади, контролюючих органів та громадськості для вжиття заходів щодо погашення боргів із заробітної пла­ти, детінізації доходів і легалізації трудових відносин.

Також учасники засідання обговорили хід виконання тристоронньої угоди щодо координації спільних дій територі­альних органів у Харківській області: Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України, ухвалили рішення про допо­внення положення обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних ви­плат, питаннями легалізації робочих місць і доходів.

Під час роботи комісії були заслухані звіти керівників п’яти підприємств-боржників з виплати зарплати, із страхових внесків до Пенсійного фонду України та єди­ного соціального внеску: ДП «Харківський приладобу­дівний завод ім. Т.Г. Шевченка», ОКБ ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень, ДП «Харківський завод шампанських вин», Комунальне підприємство Харківської обласної ради «Ритуал».

Керівники підприємств запевнили, що борги будуть лік­відовані, та надали плани відповідних заходів. У разі якщо ці заходи не будуть реалізовані, керівники підпри­ємств-боржників нестимуть адміністративну та кримі­нальну відповідальність.

Наталія ГРИЦЕНКО,

завідувач відділу соціально-економічних, правових питань та охорони праці ОПХО

 

30.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання