« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАКЛАДЕНО ПІДВАЛИНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

ЗАКЛАДЕНО ПІДВАЛИНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

19 грудня в Полтавській обласній державній адміністрації відбула­ся зустріч сторін соціального ді­алогу: представників органів ви­конавчої влади, обласної ради, професійних спілок та робото­давців для підписання територі­альної угоди між облдержадміні­страцією, облрадою, обласним об’єднанням організацій робото­давців та обласною радою про­фесійних спілок на 2017 рік.

«Між органами виконавчої вла­ди, роботодавцями та проф­спілками надзвичайно важ­ливі соціальний діалог і співпраця. Як і досягнення домовленостей і прийняття узгоджених рішень у сфері праці та соціально-трудових відносин, тим більше в умовах складних і вкрай важливих реформ в економіці країни. Угода, яку ми підписуємо, спрямовує зусилля сторін на забезпечення еко­номічного зростання та ефективності роботи підприємств, забезпечення продуктивності за­йнятості працівників, недопущення зниження рівня соціальних пільг і гарантій. Полтавській області належить особлива роль у формуванні ефективної конкурентоспроможної економіки. Передусім, це експортно орієнтоване сільське господарство, інфраструктура нового поколін­ня, оптимізована система охорони здоров’я та освіти», – розповів голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Він зазначив, що протягом 2016 року промисловий комплекс області функ­ціонував у складних умовах під впливом низ­ки негативних зовнішніх та внутрішніх чин­ників, зокрема обмеженості фінансових ресур­сів на модернізацію, технологічне переосна­щення виробництв та сертифікацію продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів. А за обсягами освоєних капітальних інвести­цій Полтавська область посідає шосте місце серед регіонів України (3,7% від загальнодер­жавного обсягу капітальних інвестицій).

«Наше спільне завдання на сьогодні – ство­рення умов для збереження, відтворення й роз­витку трудового потенціалу, забезпечення со­ціальних гарантій і підвищення життєвого рів­ня населення. Саме на це спрямована територі­альна угода, яка є фундаментом для колектив­них договорів на підприємствах. Важливо, що така система надає можливості для додаткових гарантій захисту практично всіх працівників як державного, так і приватного секторів еко­номіки. Особливістю цієї угоди є те, що вперше стороною соціального діалогу виступає облас­на рада, зобов’язання якої спрямовані на соці­альний захист працюючих і членів їхніх сімей шляхом реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету. Угода буде ефективною, а соціальний мир надійним, якщо кожна із сто­рін, яка взяла на себе зобов’язання, буде сумлін­но їх виконувати», – наголосив голова облпроф­ради Леонід Вернигора.

Ганна ТАРГАЄВА

ЛЕОНІД ВЕРНИГОРА,

ГОЛОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ:

«Наше спільне завдання на сьогодні – створення умов для збереження, відтворення й розвитку тру­дового потенціалу, забезпечення соціальних гарантій і підвищення життєвого рівня населення. Саме на це спрямована територіальна угода, яка є фундаментом для колективних договорів на підприємствах».

 

ВИМОГА ПОШТОВИКІВ – ЗАХИСТИТИ ЛЮДИНУ ПРАЦІ

Нещодавно відбулася звітно-виборна конференція обласної організації профспілки працівників зв’язку Івано- Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Доповідач, голова обласної галузевої профспілки Богдан Гільтайчук, делегати конференції проаналізували проведену роботу щодо соціального захисту поштовиків за звітний період.

Виступаючі наголошували, що внаслі­док загального зубожіння населення останнім часом помітно зменшився попит на послуги поштового зв’язку. Така ситуація викликала негативні наслідки. Нині 70% поштовиків працюють у режимі не­повної завантаженості. Це, своєю чергою, по­значається на вкрай низькому рівні оплати праці. За 9 місяців 2016 року середньомісячна зарплата працівника Івано-Франківської ди­рекції «Укрпошти» становила лише 1982 грн.

Обласна, первинні профспілкові організації у звітному періоді докладали чимало зу­силь, аби поліпшити рівень соціального за­хисту трудівників. З цією метою активно ви­користовуються можливості колдоговірної роботи. Згідно колдоговору, що постійно укладається в колективах «Укрпошти», пра­цівникам надаються пільги, не передбачені чинним законодавством. Зокрема, вдвічі збільшено допомогу при хворобі, здійсню­ється грошова виплата у зв’язку з виходом на пенсію, надається одноразове заохочення працівникам до ювілейних дат, оплачують­ся путівки на оздоровлення дітей. Лише в І півріччі 2016 року працюючим було надано соціальних пільг на суму 420,5 тис. грн.

У полі зору адміністрації та профспілкової організації перебувають проблеми охорони праці, поліпшення виробничих умов. При підготовці структурних підрозділів до ро­боти в осінньо-зимовий період 2016–2017 ро­ків особлива увага приділяється питанням забезпечення теплом виробничих примі­щень, своєчасного завершення в них ре­монтних робіт. За 9 місяців на виконання комплексних заходів з охорони праці витра­чено 637,3 тис. грн.

На конференції також ішлося про те, що трудовий колектив Івано-Франківської ди­рекції УДППЗ «Укрпошта» активно долуча­ється до допомоги Збройним Силам Украї­ни у зв’язку з веденням бойових дій у зоні АТО. Так, первинні профорганізації закупи­ли продукти харчування та одяг, військовій частині 1241 Нацгвардії України було пере­дано гуманітарну допомогу на суму 30 тис. грн. Трьом сім’ям поштовиків, які втратили рідних у зоні АТО, було надано матеріаль­ну допомогу.

Учасники конференції висловили довіру го­лові галузевої профспілкової організації Бог­дану Гільтайчуку, обравши його на посаду на наступний звітний період. У конференції взяв участь голова облпрофради Ігор Басюк.

Тарас ГРОСЕВИЧ

 

ЮВІЛЕЙ ВІДЗНАЧИЛА МІСЬКА ПРОФСПІЛКА АГРАРІЇВ

З нагоди 30-річчя створення Миколаївської міської організації профспілки працівників АПК, харчової, переробної та хлібопекарської промисловості від­булося урочисте зібрання профактиву галузі.

З вітальним словом виступила та поінформувала ак­тив про вплив профспілок на соціально-економічну політику держави заступник голови облпрофради Любов Онищенко. В урочистій обстановці міській організації профспілки з нагоди ювілею було вручено По­чесну грамоту обласної ради профспілок.

Голова міської профорганізації Ольга Задорожня вручила на­грудний знак ФПУ «Профспілкова відзнака» голові первинної профспілкової організації Філії ПАТ «Державна продовольчо- зернова корпорація України» «Миколаївський портовий елева­тор» Сергію Муцу за активну та плідну роботу в профспілці.

Вл. інф. Облпрофради

 

У НОВИЙ РІК З ВАГОМИМИ ЗДОБУТКАМИ

Напередодні Нового року в службових справах до­велося побувати в Печеській загальноосвітній школі І–ІІ ступеня, що в Хмельницькому районі. Без пере­більшення, профспілка тут – надійний помічник освітян у їх нелегкій справі виховання підростаючо­го покоління. Тісна співпраця дирекції з профспіл­ковою організацією сприяє стабільній та ефективній діяльності навчального закладу.

Очолює первинку майже 20 років поспіль учитель початко­вих класів Наталія Василик. Завдяки їй профорганізація вважається однією з кращих на Хмельниччині. Щорічно тут укладається колективний договір, в якому велику увагу приділено соціальному захисту працівників навчального за­кладу. Педагогам своєчасно та в повному обсязі виплачується не лише заробітна плата, а й передбачені законодавством доплати, ви­нагороди за сумлінну працю, матеріальна допомога на оздоровлення тощо. Стало доброю традицією вітати спілчан-ювілярів з пам’ятною подією у їхньому житті – вручати їм грамоти районного відділу осві­ти та райкому Профспілки працівників освіти і науки України.

Зусиллями директора школи Людмили Омельянової та голови профкому в навчальному закладі створено бездоганні умови для навчання, відпочинку й оздоровлення школярів. Діти тут мають змогу розвивати свої здібності у гуртках предметної і народної творчості, відшліфовувати свою вправність у спортивних секці­ях тощо. «Я рада за наших вихованців, котрі успішно реалізують себе в цьому непростому житті, – зазначила директор школи. – Вони займають призові місця на районних олімпіадах, у малій академії. Приміром, учениці Ірина Мастюх і Діана Лось – постій­ні переможниці в малій академії та конкурсі української мови ім. П. Яцика. І таких прикладів чимало».

А ще дирекція та профком організовують у школі різноманітні заходи до свят. Для педагогів – екскурсійні поїздки до Кам’янця- Подільського, Львова, Вінниці, до музею зброї й інших визна­чних місць краю та України. Проводяться зустрічі з воїнами АТО, випускниками школи, які на сході України захищають су­веренітет і незалежність нашої держави.

Валерій МАРЦЕНЮК

07.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання