« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАКЛАДЕНО ПІДВАЛИНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

ЗАКЛАДЕНО ПІДВАЛИНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

19 грудня в Полтавській обласній державній адміністрації відбула­ся зустріч сторін соціального ді­алогу: представників органів ви­конавчої влади, обласної ради, професійних спілок та робото­давців для підписання територі­альної угоди між облдержадміні­страцією, облрадою, обласним об’єднанням організацій робото­давців та обласною радою про­фесійних спілок на 2017 рік.

«Між органами виконавчої вла­ди, роботодавцями та проф­спілками надзвичайно важ­ливі соціальний діалог і співпраця. Як і досягнення домовленостей і прийняття узгоджених рішень у сфері праці та соціально-трудових відносин, тим більше в умовах складних і вкрай важливих реформ в економіці країни. Угода, яку ми підписуємо, спрямовує зусилля сторін на забезпечення еко­номічного зростання та ефективності роботи підприємств, забезпечення продуктивності за­йнятості працівників, недопущення зниження рівня соціальних пільг і гарантій. Полтавській області належить особлива роль у формуванні ефективної конкурентоспроможної економіки. Передусім, це експортно орієнтоване сільське господарство, інфраструктура нового поколін­ня, оптимізована система охорони здоров’я та освіти», – розповів голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Він зазначив, що протягом 2016 року промисловий комплекс області функ­ціонував у складних умовах під впливом низ­ки негативних зовнішніх та внутрішніх чин­ників, зокрема обмеженості фінансових ресур­сів на модернізацію, технологічне переосна­щення виробництв та сертифікацію продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів. А за обсягами освоєних капітальних інвести­цій Полтавська область посідає шосте місце серед регіонів України (3,7% від загальнодер­жавного обсягу капітальних інвестицій).

«Наше спільне завдання на сьогодні – ство­рення умов для збереження, відтворення й роз­витку трудового потенціалу, забезпечення со­ціальних гарантій і підвищення життєвого рів­ня населення. Саме на це спрямована територі­альна угода, яка є фундаментом для колектив­них договорів на підприємствах. Важливо, що така система надає можливості для додаткових гарантій захисту практично всіх працівників як державного, так і приватного секторів еко­номіки. Особливістю цієї угоди є те, що вперше стороною соціального діалогу виступає облас­на рада, зобов’язання якої спрямовані на соці­альний захист працюючих і членів їхніх сімей шляхом реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету. Угода буде ефективною, а соціальний мир надійним, якщо кожна із сто­рін, яка взяла на себе зобов’язання, буде сумлін­но їх виконувати», – наголосив голова облпроф­ради Леонід Вернигора.

Ганна ТАРГАЄВА

ЛЕОНІД ВЕРНИГОРА,

ГОЛОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ:

«Наше спільне завдання на сьогодні – створення умов для збереження, відтворення й розвитку тру­дового потенціалу, забезпечення соціальних гарантій і підвищення життєвого рівня населення. Саме на це спрямована територіальна угода, яка є фундаментом для колективних договорів на підприємствах».

 

ВИМОГА ПОШТОВИКІВ – ЗАХИСТИТИ ЛЮДИНУ ПРАЦІ

Нещодавно відбулася звітно-виборна конференція обласної організації профспілки працівників зв’язку Івано- Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Доповідач, голова обласної галузевої профспілки Богдан Гільтайчук, делегати конференції проаналізували проведену роботу щодо соціального захисту поштовиків за звітний період.

Виступаючі наголошували, що внаслі­док загального зубожіння населення останнім часом помітно зменшився попит на послуги поштового зв’язку. Така ситуація викликала негативні наслідки. Нині 70% поштовиків працюють у режимі не­повної завантаженості. Це, своєю чергою, по­значається на вкрай низькому рівні оплати праці. За 9 місяців 2016 року середньомісячна зарплата працівника Івано-Франківської ди­рекції «Укрпошти» становила лише 1982 грн.

Обласна, первинні профспілкові організації у звітному періоді докладали чимало зу­силь, аби поліпшити рівень соціального за­хисту трудівників. З цією метою активно ви­користовуються можливості колдоговірної роботи. Згідно колдоговору, що постійно укладається в колективах «Укрпошти», пра­цівникам надаються пільги, не передбачені чинним законодавством. Зокрема, вдвічі збільшено допомогу при хворобі, здійсню­ється грошова виплата у зв’язку з виходом на пенсію, надається одноразове заохочення працівникам до ювілейних дат, оплачують­ся путівки на оздоровлення дітей. Лише в І півріччі 2016 року працюючим було надано соціальних пільг на суму 420,5 тис. грн.

У полі зору адміністрації та профспілкової організації перебувають проблеми охорони праці, поліпшення виробничих умов. При підготовці структурних підрозділів до ро­боти в осінньо-зимовий період 2016–2017 ро­ків особлива увага приділяється питанням забезпечення теплом виробничих примі­щень, своєчасного завершення в них ре­монтних робіт. За 9 місяців на виконання комплексних заходів з охорони праці витра­чено 637,3 тис. грн.

На конференції також ішлося про те, що трудовий колектив Івано-Франківської ди­рекції УДППЗ «Укрпошта» активно долуча­ється до допомоги Збройним Силам Украї­ни у зв’язку з веденням бойових дій у зоні АТО. Так, первинні профорганізації закупи­ли продукти харчування та одяг, військовій частині 1241 Нацгвардії України було пере­дано гуманітарну допомогу на суму 30 тис. грн. Трьом сім’ям поштовиків, які втратили рідних у зоні АТО, було надано матеріаль­ну допомогу.

Учасники конференції висловили довіру го­лові галузевої профспілкової організації Бог­дану Гільтайчуку, обравши його на посаду на наступний звітний період. У конференції взяв участь голова облпрофради Ігор Басюк.

Тарас ГРОСЕВИЧ

 

ЮВІЛЕЙ ВІДЗНАЧИЛА МІСЬКА ПРОФСПІЛКА АГРАРІЇВ

З нагоди 30-річчя створення Миколаївської міської організації профспілки працівників АПК, харчової, переробної та хлібопекарської промисловості від­булося урочисте зібрання профактиву галузі.

З вітальним словом виступила та поінформувала ак­тив про вплив профспілок на соціально-економічну політику держави заступник голови облпрофради Любов Онищенко. В урочистій обстановці міській організації профспілки з нагоди ювілею було вручено По­чесну грамоту обласної ради профспілок.

Голова міської профорганізації Ольга Задорожня вручила на­грудний знак ФПУ «Профспілкова відзнака» голові первинної профспілкової організації Філії ПАТ «Державна продовольчо- зернова корпорація України» «Миколаївський портовий елева­тор» Сергію Муцу за активну та плідну роботу в профспілці.

Вл. інф. Облпрофради

 

У НОВИЙ РІК З ВАГОМИМИ ЗДОБУТКАМИ

Напередодні Нового року в службових справах до­велося побувати в Печеській загальноосвітній школі І–ІІ ступеня, що в Хмельницькому районі. Без пере­більшення, профспілка тут – надійний помічник освітян у їх нелегкій справі виховання підростаючо­го покоління. Тісна співпраця дирекції з профспіл­ковою організацією сприяє стабільній та ефективній діяльності навчального закладу.

Очолює первинку майже 20 років поспіль учитель початко­вих класів Наталія Василик. Завдяки їй профорганізація вважається однією з кращих на Хмельниччині. Щорічно тут укладається колективний договір, в якому велику увагу приділено соціальному захисту працівників навчального за­кладу. Педагогам своєчасно та в повному обсязі виплачується не лише заробітна плата, а й передбачені законодавством доплати, ви­нагороди за сумлінну працю, матеріальна допомога на оздоровлення тощо. Стало доброю традицією вітати спілчан-ювілярів з пам’ятною подією у їхньому житті – вручати їм грамоти районного відділу осві­ти та райкому Профспілки працівників освіти і науки України.

Зусиллями директора школи Людмили Омельянової та голови профкому в навчальному закладі створено бездоганні умови для навчання, відпочинку й оздоровлення школярів. Діти тут мають змогу розвивати свої здібності у гуртках предметної і народної творчості, відшліфовувати свою вправність у спортивних секці­ях тощо. «Я рада за наших вихованців, котрі успішно реалізують себе в цьому непростому житті, – зазначила директор школи. – Вони займають призові місця на районних олімпіадах, у малій академії. Приміром, учениці Ірина Мастюх і Діана Лось – постій­ні переможниці в малій академії та конкурсі української мови ім. П. Яцика. І таких прикладів чимало».

А ще дирекція та профком організовують у школі різноманітні заходи до свят. Для педагогів – екскурсійні поїздки до Кам’янця- Подільського, Львова, Вінниці, до музею зброї й інших визна­чних місць краю та України. Проводяться зустрічі з воїнами АТО, випускниками школи, які на сході України захищають су­веренітет і незалежність нашої держави.

Валерій МАРЦЕНЮК

07.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання