« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОДОВЖУЮЧИ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

ПРОДОВЖУЮЧИ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ 22 грудня у Будинку профспі­лок відбулися урочисті збори, присвячені 110-річчю проф­спілкового руху Придніпров’я та підсумкам роботи Дніпропе­тровського обласного об’єднання профспілок у 2016 році. На зібрання були запрошені представники профспілкових організацій, ветерани проф­спілкового руху.

У заході взяв участь і виступив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Відкриваючи зустріч, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль зазначив, що проф­спілки області мають славну історію. Ще на початку минулого століття в Катеринославській гу­бернії діяли кілька робітничих до­поміжних кас, організацій взаємо­допомоги – вчителів, лікарів, друка­рів, торговельних службовців, і представники двох останніх восени 1905 року стали учасниками першої всеросійської конференції профспі­лок, яка заклала підвалини проф­спілкового руху країни. Отже, не на порожньому місці відтоді почали створюватись делегатські збори на легендарній Брянці та інших вели­ких підприємствах, які були легалі­зовані після виходу 4 березня 1906 року «Временных правил о профессиональных обществах…». І вже не­забаром у губернії діяли 50 профор­ганізацій, що зосередились на еко­номічній, організаційно-масовій, правовій та культурно-виховній ро­боті, випуску журналу «Вестник труда», що став одним з перших ре­гіональних профвидань країни.

Найбільш чисельними і бойовими були профспілки металістів, робіт­ників млинів, залізничних, лісо­пильних майстерень, друкарів, трамвайників, шевців та ін. Уся їхня діяльність координувалася створе­ним того ж 1906 року за ініціативою галузевих організацій Центральним бюро профспілок, прообразом ни­нішнього облпрофцентру. В жор­сткому протистоянні з царизмом і капіталом формувалась кадрова основа профспілок, зростали їх масо­вість та вплив. Головні вимоги сто­сувались підвищення зарплати, за­провадження восьмигодинного ро­бочого дня, безпечних умов праці. Брали активну участь профспілки й у громадсько-політичному житті, виборних кампаніях, підтримували зв’язок з депутатами царської держ­думи М. Михайличенком, Г. Кузнє­цовим, О. Караваєвим, С. Рижковим.

Тоді ж зароджувалися перші па­ростки соціального діалогу проф­спілок з владою та роботодавцями. Але, на жаль, тоді в країні взяли гору радикальні настрої, що призве­ло до революційних потрясінь. «І дуже хочеться, – сказав Віталій Ду­біль, – щоб це стало уроком для всіх: краще вирішувати проблеми не на барикадах, а за столом перемовин, без руйнування державних підва­лин та економіки».

Згадали на зборах й про внесок подальших поколінь профактивіс­тів області у справу захисту людей праці та розвитку профруху.

Сьогодні ці тенденції продовжу­ють їхні нащадки. За багатьма на­прямами економічної, організацій­но-кадрової, правозахисної роботи дніпропетровці займають провідні позиції. Велика увага приділяється також інформаційно-пропагандист­ській роботі, підвищенню мотива­ційних чинників профспілкового членства. Так, за останні роки було підготовлено близько десятка ви­дань про історію та сьогодення профспілкових організацій області.

На високому рівні ведеться соці­альний діалог, зокрема підготовка до укладення нової Територіальної угоди. Про авторитет профспілок, до речі, свідчить і той факт, що в цей день їх прийшли привітати з ювілеєм голова обласної ради Гліб Пригунов, перший заступник голо­ви облдержадміністрації Олег Куж­ман, голова Федерації організацій роботодавців Віктор Сергєєв, начальник обласного відділення НСПП Ігор Чуб.

Беруть профспілки області ак­тивну участь і в діяльності Федера­ції профспілок України. Зокрема, одними з найчисельніших були де­легації профцентру під час цього­річних всеукраїнських акцій про­тесту в м. Києві, за що Віталій Ду­біль висловив профактивістам по­дяку, зазначивши, що згуртованість та активна позиція профспілок до­зволили цьогоріч відновити соці­альний діалог на національному рівні, підписати Генеральну угоду та розгорнути на її основі підготов­ку галузевих угод та колдоговорів, розпочати, нарешті, реформу систе­ми оплати праці та домогтися змен­шення зарплатних боргів, перегля­нути на місцях порядок формуван­ня тарифів на теплопостачання (і це вже дає наочні результати, примі­ром у Дніпрі та Кривому Розі, де оплату знижено вдвічі). Проте, є ще й чимало невирішених проблем, над якими наполегливо працюють дніпропетровські профспілки.

Про історичні періоди, нинішні досягнення та проблеми розповіли на зборах керівник координаційної ради голів профорганізацій м. Мар­ганця, голова профкому місцевого ГЗК Анатолій Буряк і колишній го­лова облпрофцентру Василь Ткачен­ко. З привітанням до учасників збо­рів звернулась керівник Центру реа­лізації українсько-данського проек­ту Валентина Шевченко, яка зазна­чила, що дніпропетровці мають ве­ликий авторитет і на рівні міжна­родного профспілкового руху, про що, зокрема, йдеться у телеграмі учасникам цих зборів від керівни­цтва данського профцентру (разом з нею тут же був присутній експерт данської профспілки 3F, представ­ник Глобальної федерації профспі­лок IndustryALL Вадим Борисов).

Кращі профспілкові працівники, активісти з нагоди свята були від­значені грамотами обласної ради та профспілковими нагородами.

Віктор КОВРИГА

 

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКОМ ОМБУДСМЕНА

21 грудня відбулася зустріч членів президії Федерації профспілок Черкаської області з регіональним координатором у Черкаській області Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лесею Валяєвою.

Представник Уповноваженого розповіла про по­вноваження представництва, основні напрям­ки діяльності в області, відповіла на запитан­ня профспілковців.

За результатами зустрічі визначено сфери спільної ді­яльності галузевих профспілкових об’єднань, досягнуто домовленостей щодо спільного моніторингу порушень прав людини у сфері праці, аналізу законопроектів, рі­шень органів місцевого самоврядування, підвищення рівня знань про власні права працівників, організації протестних дій і публічності позицій профспілок.

Вл. інф. ФПО

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРОФЛІДЕРІВ – У ЦЕНТРІ УВАГИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Чернігівська обласна організація Профспілки пра­цівників освіти і науки України вважає пріоритет­ним завданням системи профспілкової освіти фор­мування знань, умінь та навичок профспілкового лідера для ефективного захисту прав спілчан.

З метою підвищення рівня знань керівників організа­ційних ланок профспілки було проведено навчання на базі Навчально-методичного центру профспілок області. Формою навчання було обрано тренінг «Лі­дерство. Компетенції профспілкового лідера», який провела викладач НМЦ, тренер, практичний психолог Ірина Глушко.

Учасники тренінгу визначали, хто такий «лідер», які зна­ння та навички потрібні профспілковому активісту, як ста­ти успішним лідером і спонукати до активності інших. Здо­буті знання учасники закріпили на практиці під час роботи в групах, визначаючи самостійно компетенції профлідера. У ході тренінгу викладач розкрила поняття «професійного вигорання» та психологічні аспекти цього явища. Разом з тренером очільники організаційних ланок визначали шля­хи подолання негативного «переродження» профлідера.

Ніна ДУДКА

 

 

07.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання