« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОДОВЖУЮЧИ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

ПРОДОВЖУЮЧИ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ 22 грудня у Будинку профспі­лок відбулися урочисті збори, присвячені 110-річчю проф­спілкового руху Придніпров’я та підсумкам роботи Дніпропе­тровського обласного об’єднання профспілок у 2016 році. На зібрання були запрошені представники профспілкових організацій, ветерани проф­спілкового руху.

У заході взяв участь і виступив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Відкриваючи зустріч, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль зазначив, що проф­спілки області мають славну історію. Ще на початку минулого століття в Катеринославській гу­бернії діяли кілька робітничих до­поміжних кас, організацій взаємо­допомоги – вчителів, лікарів, друка­рів, торговельних службовців, і представники двох останніх восени 1905 року стали учасниками першої всеросійської конференції профспі­лок, яка заклала підвалини проф­спілкового руху країни. Отже, не на порожньому місці відтоді почали створюватись делегатські збори на легендарній Брянці та інших вели­ких підприємствах, які були легалі­зовані після виходу 4 березня 1906 року «Временных правил о профессиональных обществах…». І вже не­забаром у губернії діяли 50 профор­ганізацій, що зосередились на еко­номічній, організаційно-масовій, правовій та культурно-виховній ро­боті, випуску журналу «Вестник труда», що став одним з перших ре­гіональних профвидань країни.

Найбільш чисельними і бойовими були профспілки металістів, робіт­ників млинів, залізничних, лісо­пильних майстерень, друкарів, трамвайників, шевців та ін. Уся їхня діяльність координувалася створе­ним того ж 1906 року за ініціативою галузевих організацій Центральним бюро профспілок, прообразом ни­нішнього облпрофцентру. В жор­сткому протистоянні з царизмом і капіталом формувалась кадрова основа профспілок, зростали їх масо­вість та вплив. Головні вимоги сто­сувались підвищення зарплати, за­провадження восьмигодинного ро­бочого дня, безпечних умов праці. Брали активну участь профспілки й у громадсько-політичному житті, виборних кампаніях, підтримували зв’язок з депутатами царської держ­думи М. Михайличенком, Г. Кузнє­цовим, О. Караваєвим, С. Рижковим.

Тоді ж зароджувалися перші па­ростки соціального діалогу проф­спілок з владою та роботодавцями. Але, на жаль, тоді в країні взяли гору радикальні настрої, що призве­ло до революційних потрясінь. «І дуже хочеться, – сказав Віталій Ду­біль, – щоб це стало уроком для всіх: краще вирішувати проблеми не на барикадах, а за столом перемовин, без руйнування державних підва­лин та економіки».

Згадали на зборах й про внесок подальших поколінь профактивіс­тів області у справу захисту людей праці та розвитку профруху.

Сьогодні ці тенденції продовжу­ють їхні нащадки. За багатьма на­прямами економічної, організацій­но-кадрової, правозахисної роботи дніпропетровці займають провідні позиції. Велика увага приділяється також інформаційно-пропагандист­ській роботі, підвищенню мотива­ційних чинників профспілкового членства. Так, за останні роки було підготовлено близько десятка ви­дань про історію та сьогодення профспілкових організацій області.

На високому рівні ведеться соці­альний діалог, зокрема підготовка до укладення нової Територіальної угоди. Про авторитет профспілок, до речі, свідчить і той факт, що в цей день їх прийшли привітати з ювілеєм голова обласної ради Гліб Пригунов, перший заступник голо­ви облдержадміністрації Олег Куж­ман, голова Федерації організацій роботодавців Віктор Сергєєв, начальник обласного відділення НСПП Ігор Чуб.

Беруть профспілки області ак­тивну участь і в діяльності Федера­ції профспілок України. Зокрема, одними з найчисельніших були де­легації профцентру під час цього­річних всеукраїнських акцій про­тесту в м. Києві, за що Віталій Ду­біль висловив профактивістам по­дяку, зазначивши, що згуртованість та активна позиція профспілок до­зволили цьогоріч відновити соці­альний діалог на національному рівні, підписати Генеральну угоду та розгорнути на її основі підготов­ку галузевих угод та колдоговорів, розпочати, нарешті, реформу систе­ми оплати праці та домогтися змен­шення зарплатних боргів, перегля­нути на місцях порядок формуван­ня тарифів на теплопостачання (і це вже дає наочні результати, примі­ром у Дніпрі та Кривому Розі, де оплату знижено вдвічі). Проте, є ще й чимало невирішених проблем, над якими наполегливо працюють дніпропетровські профспілки.

Про історичні періоди, нинішні досягнення та проблеми розповіли на зборах керівник координаційної ради голів профорганізацій м. Мар­ганця, голова профкому місцевого ГЗК Анатолій Буряк і колишній го­лова облпрофцентру Василь Ткачен­ко. З привітанням до учасників збо­рів звернулась керівник Центру реа­лізації українсько-данського проек­ту Валентина Шевченко, яка зазна­чила, що дніпропетровці мають ве­ликий авторитет і на рівні міжна­родного профспілкового руху, про що, зокрема, йдеться у телеграмі учасникам цих зборів від керівни­цтва данського профцентру (разом з нею тут же був присутній експерт данської профспілки 3F, представ­ник Глобальної федерації профспі­лок IndustryALL Вадим Борисов).

Кращі профспілкові працівники, активісти з нагоди свята були від­значені грамотами обласної ради та профспілковими нагородами.

Віктор КОВРИГА

 

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКОМ ОМБУДСМЕНА

21 грудня відбулася зустріч членів президії Федерації профспілок Черкаської області з регіональним координатором у Черкаській області Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лесею Валяєвою.

Представник Уповноваженого розповіла про по­вноваження представництва, основні напрям­ки діяльності в області, відповіла на запитан­ня профспілковців.

За результатами зустрічі визначено сфери спільної ді­яльності галузевих профспілкових об’єднань, досягнуто домовленостей щодо спільного моніторингу порушень прав людини у сфері праці, аналізу законопроектів, рі­шень органів місцевого самоврядування, підвищення рівня знань про власні права працівників, організації протестних дій і публічності позицій профспілок.

Вл. інф. ФПО

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРОФЛІДЕРІВ – У ЦЕНТРІ УВАГИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Чернігівська обласна організація Профспілки пра­цівників освіти і науки України вважає пріоритет­ним завданням системи профспілкової освіти фор­мування знань, умінь та навичок профспілкового лідера для ефективного захисту прав спілчан.

З метою підвищення рівня знань керівників організа­ційних ланок профспілки було проведено навчання на базі Навчально-методичного центру профспілок області. Формою навчання було обрано тренінг «Лі­дерство. Компетенції профспілкового лідера», який провела викладач НМЦ, тренер, практичний психолог Ірина Глушко.

Учасники тренінгу визначали, хто такий «лідер», які зна­ння та навички потрібні профспілковому активісту, як ста­ти успішним лідером і спонукати до активності інших. Здо­буті знання учасники закріпили на практиці під час роботи в групах, визначаючи самостійно компетенції профлідера. У ході тренінгу викладач розкрила поняття «професійного вигорання» та психологічні аспекти цього явища. Разом з тренером очільники організаційних ланок визначали шля­хи подолання негативного «переродження» профлідера.

Ніна ДУДКА

 

 

07.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання