« на головну 29.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Перспективи соціальної безпеки та справедливості в Україні
Перспективи соціальної безпеки та справедливості в Україні 8–9 жовтня в Будинку спілок відбулася міжна­родна конферен­ція «Які перспек­тиви соціальної безпеки та спра­ведливості в Україні?»
 
Спецвипуск
  Нерівність – продукт політичних сил
Нерівність – продукт політичних сил Добре відомо, що в останні роки в заможних країнах, надто у США, не­рівність доходів і достатку поглиби­лася, а після Вели­кої депресії – ще більше. А як в ін­ших країнах сві­ту? Як складають­ся справи у бідних країнах чи краї­нах із середніми доходами? Нерів­ність поглиблюєть­ся чи, може, ситуа­ція поліпшується? Ми рухаємося у бік справедливого світу чи, може, на­впаки?
 
Спецвипуск
  Організовуйтесь!
Організовуйтесь! У 2008 році Установчий конгрес Міжна­родної конфедерації профспілок ухва­лив рішення про необхідність проведен­ня всесвітнього дня дій, організованого міжнародним профспілковим рухом. Та­ким чином, Всесвітнім днем дій гідної праці було обрано 7 жовтня.
 
Спецвипуск
  МОП: програма – стратегія дій на майбутнє
МОП: програма – стратегія дій на майбутнє За майже 90 років існування Міжнарод­ної організації праці (МОП) було ухва­лено 188 конвенцій, у яких викладені міжнародні трудові стандарти, що сто­суються таких важливих питань, як ро­бочий час, охорона праці, зайнятість, умови праці окремих категорій трудя­щих тощо. Для того, щоб конвенції МОП мали законний статус і почали впрова­джуватися у життя, їх неодмінно мають ратифікувати уряди держав. Проте іс­нує вісім конвенцій про фундаментальні права, відомі як основоположні трудо­ві стандарти, які застосовують як держави-члени МОП, так і держави, що їх не ратифікували.
 
Спецвипуск
  Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки?
Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки? Федерація профспілок України, редакція жур­налу «Охорона праці» і журнал «Промисло­ва безпека» за підтрим­ки Національного коор­динатора МОП в Україні провели 24 вересня у Бу­динку спілок круглий стіл з проблем безпеки пра­ці. Головна тема обгово­рення – взаємозв’язок і вплив належно організо­ваної охорони праці на економічний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
 
Спецвипуск
  Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана
Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана У всьому світі 1 жовтня відзначається Міжнарод­ний день людей похилого віку. Україна підтри­мала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає це свято.
 
Спецвипуск
  Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці
Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці В Україні проживає 13,6 млн пенсіоне­рів, основна час­тина яких отримує пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування». Нині мінімальний роз­мір пенсії за віком, за наявності у жі­нок – 30 років, а у чоловіків – 35 ро­ків страхового ста­жу, встановлю­ється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який із 1 січня ц. р. становить 894 грн (з 1 грудня ц. р. – 949 грн). На жаль, серед­ній розмір пенсії надзвичайно низький і на 1 червня 2013 року становив 1478 грн. При цьому майже 10 млн осіб отримують пенсію до 1500 грн.
 
Спецвипуск
  Безпека праці має стати державним пріоритетом
Безпека праці має стати державним пріоритетом Коментар Голови Фе­дерації профспілок України Юрія Кулика щодо стану охорони праці та ролі держа­ви й профспілок у ви­рішенні актуальних проблем у цій сфері.
 
Спецвипуск
  Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги
Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги Щороку на виробництві по всьому світі помирає 2 млн 300 тисяч осіб. Із них 300 тисяч – через нещасні випадки, 2 мільйони – унаслідок проф­захворювань.
 
Спецвипуск
  28 квітня – Всесвітній день охорони праці
28 квітня – Всесвітній день охорони праці ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2013 році за­ходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання