« на головну 25.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги
Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги Щороку на виробництві по всьому світі помирає 2 млн 300 тисяч осіб. Із них 300 тисяч – через нещасні випадки, 2 мільйони – унаслідок проф­захворювань.
 
Спецвипуск
  28 квітня – Всесвітній день охорони праці
28 квітня – Всесвітній день охорони праці ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2013 році за­ходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
 
Спецвипуск
  Партнерство заради соціального захисту людини праці
Партнерство заради соціального захисту людини праці 12 лютого відбулася зу­стріч Голови Федера­ції професійних спілок України Юрія Кулика з народним депутатом України, головою Ко­мітету Верховної Ради України з питань соці­альної політики та пра­ці Петром Цибенком. Узаході взяли участь заступники Голови ФПУГригорій Осовий, Сер­гій Кондрюк та Сергій Українець, а також на­родний депутат Укра­їни, заступник голови парламентського Комі­тету Олександр Стоян.
 
Спецвипуск
  П’ять ключових зон соціальної несправедливості
П’ять ключових зон соціальної несправедливості 20 лютого в Україні вдруге відзнача­ється День соціальної справедливос­ті, який був започаткований у нашій країні минулого року за ініціативою ФПУ та запроваджений Указом Пре­зидента України Віктора Януковича. День соціальної справедливості від­значається задля привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громад­ських організацій до вирішення про­блем соціальної справедливості й со­ціального захисту, подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гід­ної праці, гендерної рівності та соці­ального добробуту для всіх громадян України. 8 лютого, напередодні від­значення Дня соціальної справедли­вості, у Будинку спілок відбулася прес-конференція, присвячена цій темі.
 
Спецвипуск
  Забезпечення соціальної справедливості
Забезпечення соціальної  справедливості Стаття 1 Конституції визначає, що Україна є суве­ренною і незалежною, демократичною, соціаль­ною, правовою державою. Соціальна держава – це держава із соціально орієнтованою еконо­мікою, в якій створено можливості для грома­дян заробляти своєю працею достатні доходи для повноцінного життя, забезпечені базові со­ціальні гарантії, гідні пенсії та стипендії, захист людей від бідності, доступні культура, освіта й охорона здоров’я. Це суспільство, в якому немає прірви між багатими й бідними. Однак, на жаль, сьогодні в Україні ці принципи соціальної спра­ведливості залишаються тільки на папері.
 
Спецвипуск
  Позитивна прогресія
Позитивна прогресія Днями у Кабіне­ті Міністрів Укра­їни відбулася се­лекторна нарада з питань погашен­ня заборгованості з виплати заробіт­ної плати. Головува­ла на нараді міністр соціальної політи­ки України Наталія Королевська.
 
Спецвипуск
  Безпека та здоров’я людини в процесі праці
Безпека та здоров’я людини в процесі праці Офіційний нагляд за забезпеченням охоро­ни праці належить ви­конувати відповідним державним органам. Водночас законодав­ством України проф­спілкам надано право здійснювати громад­ський контроль у цій сфері, створювати від­повідні інспекції та ко­місії, проводити неза­лежну експертизу умов праці, брати участь у розслідуванні нещас­них випадків на вироб­ництві, захищати тру­дові права працівників усіма законними спо­собами.
 
Спецвипуск
  Нова модель вирішення трудових спорів в Україні
Нова модель вирішення трудових спорів в Україні 7 лютого в Будинку спі­лок був презентова­ний «Проект концепції нової моделі вирішен­ня трудових спорів в Україні». Захід відбув­ся в рамках шведсько-українського співробіт­ництва. Його учасники обговорили роль та за­вдання профспілок під час вирішення трудо­вих спорів.
 
Спецвипуск
  Дискримінація в оплаті праці бюджетників
Дискримінація в оплаті праці бюджетників У структурі доходів україн­ців частка зарплати є критич­но низькою (40% замість гра­нично допустимих 65%), що є демотивуючим чинником для продуктивної та якісної праці. Конституція України гарантує право кожного на працю і гідну за неї винаго­роду, однак загалом її рівень не є гідним. Украй низькою залишається зарплата пра­цівників бюджетної сфери.
 
Спецвипуск
  Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда
Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда Коментує заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання