« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  В Україні мінімальна зарплата в 20-30 разів нижча, ніж в передових країнах Європи
В Україні мінімальна зарплата в 20-30 разів нижча, ніж в передових країнах Європи Законом України «Про Державний бюджет Украї­ни на 2015 рік» мінімальна заробітна плата вчерго­ве заморожена на рівні грудня 2013 року в розмірі 1218 грн, повідомляє Департамент виробничої по­літики та колективно-договірного регулювання.
 
Спецвипуск
  Соціальні пільги: новації від Уряду
Соціальні пільги: новації від Уряду З 1 січня ц. р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких за­конодавчих актів України» (№ 76-VIII від 28.12.2014), яким передбачено певне скорочення пільг ветеранам війни, інва­лідам, дітям війни, ветеранам праці, особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям громадян.
 
Спецвипуск
  Профспілки вимагають – Уряд ігнорує?
Профспілки вимагають – Уряд ігнорує? Бюджетні війни вже стали традиційними для нашої країни. На хвилі еконо­мічної кризи та подій на сході, шляхом тиску було прийнято Державний бю­джет на 2015 рік, який викликав критику з боку профспілок. «Профспілкові вісті» вирішили порівняти, як приймався Державний бюджет 2006 року постреволюційним проєвропейським Урядом і нинішнім, що теж вважається проєвропейським.
 
Спецвипуск
  Податковий Кодекс України: ключові зміни
Податковий Кодекс України: ключові зміни В Україні з 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податко­вого кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.
 
Спецвипуск
  Трудові та соціально-економічні права в Україні: стан дотримання, гарантії та захист
Трудові та соціально-економічні права в  Україні: стан дотримання, гарантії та захист Сьогодні в Україні основними проблемами, що призво­дять до порушень прав людини у соціально-економічній сфері, є відсутність належного суспільного діалогу під час розв’язання гострих соціально-економічних про­блем, недосконале законодавство, норми і реаліза­ція якого не забезпечують верховенства права, слабка обізнаність та бездіяльність органів влади й місцево­го самоврядування в правовій сфері, низький рівень са­мозахисту населення та недоступність справедливо­го правосуддя. Такої думки дійшли учасники круглого столу «Трудові та соціально-економічні права в Україні: стан дотримання, гарантії та захист», що за ініціативою ФПУ відбувся в м. Києві напередодні Міжнародного дня прав людини, який відзначається світовою спільнотою 10 грудня.
 
Спецвипуск
  Профспілкове майно – на службу людині праці!
Профспілкове майно –   на службу людині праці! 6 листопада на розгляд Президії ФПУ виносить­ся важливий документ «Стратегія управління профспілковим майном та використання його в інтересах людини праці», над яким трива­лий час працювали фахівці з майнових питань ФПУ, Укрпрофоздоровниці, Укрпрофтуру та ін­ших господарюючих суб’єктів профспілок. Нову Стратегію розроблено з урахуванням сучасних суспільних завдань та викликів, вона поклика­на забезпечити людині праці надання якісних та конкурентних послуг за доступною ціною.
 
Спецвипуск
  Людині праці – якісні та конкурентні послуги
Людині праці – якісні та конкурентні послуги На розгляд Президії ФПУ, що відбудеть­ся 6 листопада, винесено питання про Стратегію управління профспілковим майном і використання його в інтересах людини праці. З огляду на те, що поло­ження Стратегії стосуються питань роз­витку профспілкових об’єктів господа­рювання, створення сприятливих умов для реалізації сучасних завдань щодо надання членам профспілок якісних і конкурентних послуг за доступною ці­ною, своїми думками та пропозиціями щодо ефективного використання проф­спілкового майна поділилися керівники низки профспілкових оздоровниць.
 
Спецвипуск
  Українському працівнику – європейську зарплату
Українському працівнику – європейську зарплату Основною складовою гідної праці є гід­на її оплата. Натомість в Україні цей по­казник зовсім не відповідає міжнарод­ним стандартам. Недосконала система оплати праці в Україні призвела до того, що український найманий працівник отримує заробітну плату майже в 10 разів нижче, ніж в ЄС. При цьому міні­мальна заробітна плата у нас в 10–20 разів нижче, ніж у провідних країнах Єв­ропи, а також менша, ніж у Росії, Азер­байджані, Вірменії, Білорусі, Казахстані.
 
Спецвипуск
  Боротьба профспілок за гідну працю
Боротьба профспілок за гідну працю Цьогорічний День гідної праці проф­спілки зустрічають в умовах жорсткої еко­номічної кризи, руй­нівних і трагічних на­слідків військових дій на сході держави, де припинили робо­ту сотні підприємств, тотального наступу на права профспілок і працівників, зокре­ма у сфері охорони праці, яка є однією з основних складових гідної зайнятості.
 
Спецвипуск
  На часі – перехід до більш активних дій профспілок для захисту трудових і профспілкових прав
На часі – перехід до більш активних дій профспілок для захисту трудових і профспілкових прав 25 вересня відбулося засідання Централь­ної ради Всеукраїнської профспілки торгівлі. Одним з основних пи­тань обговорювалися дії профспілок на захист трудових прав і прав профспілок в умовах погіршення соціально-економічної ситуації та ігнорування владою со­ціального діалогу.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання