« на головну 20.02.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (937)
15
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ІРИНА ПАХУЛЬСЬКА: «ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ВМІННЯ БУТИ ЗГУРТОВАНИМИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ…»

ІРИНА ПАХУЛЬСЬКА: «ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ВМІННЯ БУТИ ЗГУРТОВАНИМИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ…»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Соцпрацівники потребують захисту і підтримки
Соцпрацівники потребують захисту і підтримки По рівню престижності за кордоном професія соціально­го працівника посідає третє місце після лікаря і вчителя. Престижність означає і високу зарплату, і високу міру від­повідальності. Тільки добре оплачувана робота викликає пошану в суспільстві і забезпечує професійну самоповагу. Яку користь може принести невпевнена в собі і в завтраш­ньому дні людина? Соціальний працівник, що жаліє ін­ших, не повинен сам викликати жалість і, тим більше, жа­літи сам себе. Тільки щаслива людина може подарувати шматочок свого щастя людям, які так цього потребують.
 
Спецвипуск
  Новітні тенденції бідності
Новітні тенденції бідності Виходячи з даних 2011 року, можна стверджувати, що за всіма абсолют­ними монетарни­ми критеріями рівень бід­ності продовжує знижува­тися. Так, за критерієм прожиткового мінімуму показник зменшився з 16,8% у 2010 році до 14,6% у 2011-му. Це означає, що майже мільйон осіб ви­йшли зі стану бідності, а вартість їх середньодушо­вого споживання переви­щила розмір прожиткового мінімуму. Згідно з абсо­лютним критерієм для міжнародних порівнянь, рівень бідності за останній рік зменшився з 2,5 до 1,7%. Таким чином, виконання завдання Цілей розвитку тисячоліття ліквідувати до 2015 року крайню бідність, визначену за цим критері­єм, є цілком реальним.
 
Спецвипуск
  За межею злиденності
За межею злиденності На сьогодні половина українських пенсіонерів живуть за межею бідності. До категорії бідних можна віднес­ти й усіх безробітних, навіть тих, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості. Поставлені в умови виживання й ті з числа потерпілих на вироб­ництві, розмір щомісячної допомоги яких становить кілька сотень гривень. Для подолання бідності в країні профспілки пропонують уряду цілий комплекс заходів.
 
Спецвипуск
  Про проблеми бідності в Україні
Про проблеми бідності в Україні Боротьба з бідністю завжди була акту­альною темою, актуальною настіль­ки, що Європейський Союз 21 січня 2010 року офіційно відкрив Європейський рік боротьби з бідністю й соціальною ізольованістю. Тобто бідність як глобаль­не соціальне явище існує в усіх країнах світу, і Україна – не виняток.
 
Спецвипуск
  Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій
Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій ШАНОВНІ КОЛЕГИ! У той час, коли прості люди все ще відчувають на собі важкі наслідки глобальної економічної кризи, проф­спілки організовують нові заходи, присвячені Всесвіт­ньому дню дій за гідну пра­цю – 7 жовтня. Профспілки вимагають гідних робочих місць та поваги до прав трудящих.
 
Спецвипуск
  Звернення Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю
Звернення  Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзна­чатиме Всесвітній день дій за гідну працю. Започаткований 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедера­ції профспілок (МКП), цей День надає можливість профспілкам висловити масову підтримку загаль­ній програмі Міжнарод­ної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх», прийнятій у 1999 році. Програма складаєть­ся з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунтується на переконанні, що всі ці еле­менти потрібні для ство­рення якнайкращих умов для соціального розвитку.
 
Спецвипуск
  Заява загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю
Заява  загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня світо­вий профспілко­вий рух тради­ційно відзнача­тиме Всесвітній день дій за гідну працю.
 
Спецвипуск
  ФПУ та МОП: обрії співпраці
ФПУ та МОП: обрії співпраці Днями у Києві побував представник Міжнарод­ної організації праці Овідіу Журка. Він зустрів­ся з Головою Федерації профспілок України Юрі­єм Куликом і його заступником Сергієм Кон­дрюком. У ході робочої зустрічі обговорювалися питання співробітництва між ФПУ та МОП. Наш кореспондент попросив Овідіу Журку відпо­вісти на низку запитань.
 
Спецвипуск
  Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес
Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес Кожен уряд і кожна людина зокрема хо­тіли б мати гідну працю задля соціаль­ного миру і спокою в тій чи іншій держа­ві. Не є винятком і Україна. Тож напере­додні Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю ми звернулися до Національного ко­ординатора Міжнародного бюро праці в Україні Василя Костриці, аби він розпо­вів нам про гідну працю у нашій державі та окреслив перспективи її розвитку.
 
Спецвипуск
  Запозичена праця: шлях до безправ’я
Запозичена праця: шлях до безправ’я Поняття та концепція запозиченої праці виникли в Сполучених Штатах Америки ще в 60-ті роки минулого століття. Легі­тимність такої форми нестійкої зайнятості була визнана Міжнарод­ною організацією праці, яка 1997 року прийняла конвенцію № 181 і рекомен­дацію № 188 про приватні агентства зайнятості. Відповідно до цих докумен­тів таким агентствам надається право найму працівників з метою пере­дачі їх третій стороні.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

31.01.2018 18:13

31.01.2018 18:13

31.01.2018 17:29

31.12.2017 19:03

31.12.2017 19:01

10.12.2017 05:38

10.12.2017 05:37

02.12.2017 13:26

02.12.2017 13:25

23.10.2017 22:16

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання