« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Безпека та здоров’я людини в процесі праці
Безпека та здоров’я людини в процесі праці Офіційний нагляд за забезпеченням охоро­ни праці належить ви­конувати відповідним державним органам. Водночас законодав­ством України проф­спілкам надано право здійснювати громад­ський контроль у цій сфері, створювати від­повідні інспекції та ко­місії, проводити неза­лежну експертизу умов праці, брати участь у розслідуванні нещас­них випадків на вироб­ництві, захищати тру­дові права працівників усіма законними спо­собами.
 
Спецвипуск
  Нова модель вирішення трудових спорів в Україні
Нова модель вирішення трудових спорів в Україні 7 лютого в Будинку спі­лок був презентова­ний «Проект концепції нової моделі вирішен­ня трудових спорів в Україні». Захід відбув­ся в рамках шведсько-українського співробіт­ництва. Його учасники обговорили роль та за­вдання профспілок під час вирішення трудо­вих спорів.
 
Спецвипуск
  Дискримінація в оплаті праці бюджетників
Дискримінація в оплаті праці бюджетників У структурі доходів україн­ців частка зарплати є критич­но низькою (40% замість гра­нично допустимих 65%), що є демотивуючим чинником для продуктивної та якісної праці. Конституція України гарантує право кожного на працю і гідну за неї винаго­роду, однак загалом її рівень не є гідним. Украй низькою залишається зарплата пра­цівників бюджетної сфери.
 
Спецвипуск
  Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда
Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда Коментує заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.
 
Спецвипуск
  Соцпрацівники потребують захисту і підтримки
Соцпрацівники потребують захисту і підтримки По рівню престижності за кордоном професія соціально­го працівника посідає третє місце після лікаря і вчителя. Престижність означає і високу зарплату, і високу міру від­повідальності. Тільки добре оплачувана робота викликає пошану в суспільстві і забезпечує професійну самоповагу. Яку користь може принести невпевнена в собі і в завтраш­ньому дні людина? Соціальний працівник, що жаліє ін­ших, не повинен сам викликати жалість і, тим більше, жа­літи сам себе. Тільки щаслива людина може подарувати шматочок свого щастя людям, які так цього потребують.
 
Спецвипуск
  Новітні тенденції бідності
Новітні тенденції бідності Виходячи з даних 2011 року, можна стверджувати, що за всіма абсолют­ними монетарни­ми критеріями рівень бід­ності продовжує знижува­тися. Так, за критерієм прожиткового мінімуму показник зменшився з 16,8% у 2010 році до 14,6% у 2011-му. Це означає, що майже мільйон осіб ви­йшли зі стану бідності, а вартість їх середньодушо­вого споживання переви­щила розмір прожиткового мінімуму. Згідно з абсо­лютним критерієм для міжнародних порівнянь, рівень бідності за останній рік зменшився з 2,5 до 1,7%. Таким чином, виконання завдання Цілей розвитку тисячоліття ліквідувати до 2015 року крайню бідність, визначену за цим критері­єм, є цілком реальним.
 
Спецвипуск
  За межею злиденності
За межею злиденності На сьогодні половина українських пенсіонерів живуть за межею бідності. До категорії бідних можна віднес­ти й усіх безробітних, навіть тих, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості. Поставлені в умови виживання й ті з числа потерпілих на вироб­ництві, розмір щомісячної допомоги яких становить кілька сотень гривень. Для подолання бідності в країні профспілки пропонують уряду цілий комплекс заходів.
 
Спецвипуск
  Про проблеми бідності в Україні
Про проблеми бідності в Україні Боротьба з бідністю завжди була акту­альною темою, актуальною настіль­ки, що Європейський Союз 21 січня 2010 року офіційно відкрив Європейський рік боротьби з бідністю й соціальною ізольованістю. Тобто бідність як глобаль­не соціальне явище існує в усіх країнах світу, і Україна – не виняток.
 
Спецвипуск
  Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій
Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій ШАНОВНІ КОЛЕГИ! У той час, коли прості люди все ще відчувають на собі важкі наслідки глобальної економічної кризи, проф­спілки організовують нові заходи, присвячені Всесвіт­ньому дню дій за гідну пра­цю – 7 жовтня. Профспілки вимагають гідних робочих місць та поваги до прав трудящих.
 
Спецвипуск
  Звернення Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю
Звернення  Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзна­чатиме Всесвітній день дій за гідну працю. Започаткований 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедера­ції профспілок (МКП), цей День надає можливість профспілкам висловити масову підтримку загаль­ній програмі Міжнарод­ної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх», прийнятій у 1999 році. Програма складаєть­ся з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунтується на переконанні, що всі ці еле­менти потрібні для ство­рення якнайкращих умов для соціального розвитку.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання