« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  ЛЮБОВ ХАЛІМАН: «ХОЧЕШ ПОЛІПШЕНЬ – ДОМАГАЙСЯ ЇХ РАЗОМ З УСІМА»
ЛЮБОВ ХАЛІМАН: «ХОЧЕШ ПОЛІПШЕНЬ – ДОМАГАЙСЯ ЇХ РАЗОМ З УСІМА» Голови профкомів Профспілки металур­гів і гірників України в переважній більшості люди зайняті. Так само як і профлідер первинки Дніпров­ського коксохімічного заводу (м. Кам’янське) Любов Халіман, у якої вільних хвилин практично немає. Тож ми вирішили не забирати у неї дорогоцінний час довгими розмова­ми про різне і поставили тільки най­актуальніші запитання в форматі бліц-інтерв’ю.
 
Спецвипуск
  КОСТЯНТИН ПІДГОРНИЙ: «ПРОФЛІДЕР ПОВИНЕН БУТИ КОМПЕТЕНТНИМ, ГРАМОТНИМ І СМІЛИВИМ»
КОСТЯНТИН ПІДГОРНИЙ: «ПРОФЛІДЕР ПОВИНЕН БУТИ КОМПЕТЕНТНИМ, ГРАМОТНИМ І СМІЛИВИМ» Коли пря­мо по курсу VIII з’їзд ФПУ, саме час по­спілкуватись із таким цікавим профспілковим лідером, як Костянтин Підгорний, голова цехкому доменного цеху, член профкому первинної організа­ції ПМГУ МК «Азовсталь».
 
Спецвипуск
  РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД
РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД 16 лютого у Будин­ку профспілок на столичному майдані Неза­лежності в ре­жимі відеоконференції відбу­лось сьоме засідання Ради Фе­дерації профспілок України.
 
Спецвипуск
  ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Конституцією Украї­ни визначено, що Україна є соціаль­ною і правовою дер­жавою. На сьогодні українським законодав­ством вибудувано чітку систему соціального захис­ту. Вона базується на Євро­пейській соціальній хартії (переглянутій), ратифікова­них конвенціях Міжнарод­ної організації праці, підпи­саному у 2016 році Європей­ському кодексі соціального забезпечення, низці законів України. Впровадження в Україні європейських стан­дартів життя та вихід її на провідні позиції у світі за­декларовано в стратегічних документах – Цілях сталого розвитку та Угоді про асоці­ацію між Україною та ЄС.
 
Спецвипуск
  ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ВЛАДИ ЗУПИНИТИ ТАРИФНУ ВАКХАНАЛІЮ. ЧИ Є РЕЗУЛЬТАТ?
ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ВЛАДИ ЗУПИНИТИ ТАРИФНУ ВАКХАНАЛІЮ. ЧИ Є РЕЗУЛЬТАТ? Про реакцію влади на ви­моги Федерації профспілок України стабілізувати ситуа­цію з цінами і тарифами для населення та подальші дії профспілок – в інтерв’ю Голо­ви СПО об’єднань профспілок, Голови ФПУ Григорія Осового.
 
Спецвипуск
  ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ
ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ Без перебільшення, всі члени профспі­лок України вкрай стурбовані ситуаці­єю, що склалась останнім часом у країні че­рез несправедливе поспішне і недостатньо підготовлене запровадження повномасш­табних ринків природного газу та електричної енергії, яке відбувається в умовах падіння доходів громадян унаслідок втрати ними робо­ти, зниження ділової актив­ності суб’єктами господарю­вання в зв’язку з карантин­ними обмеженнями.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Сповідуючи принципи соціального діалогу, Федерація профспі­лок України кон­структивно співпра­цює із соціальними партне­рами. Так, 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду на 2019–2021 роки, що визначила стратегічні за­вдання для розвитку країни та добробуту наших грома­дян.
 
Спецвипуск
  СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ Протягом останніх ро­ків було схвалено низку рішень, спря­мованих на підви­щення рівня пенсій­них виплат. Але загальний рівень пенсійного забезпе­чення громадян залишаєть­ся низьким.
 
Спецвипуск
  АРЕШТ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА: ЮРИДИЧНА БЕЗГРАМОТНІСТЬ ЧИ КОМАНДА ЗВЕРХУ?
АРЕШТ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА: ЮРИДИЧНА БЕЗГРАМОТНІСТЬ ЧИ КОМАНДА ЗВЕРХУ? Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на Будинок спілок та ряд інших об’єктів нерухомості, які на законних підставах належать Федерації профспілок України. Дайте, будь ласка, юридичну оцінку цій резонансній події що, на Вашу думку, лежить в її основі?
 
Спецвипуск
  ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА?
ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА? Переговори, консуль­тації, спільне із соці­альними партнера­ми опрацювання за­конодавчих пропо­зицій щодо змін до законо­давства, яким регулюються трудові відносини в Україні, триває вже не перший рік. Проте, юридично-правового оформлення ця робота так і не набула. Хоча редакцій про­єкту Трудового кодексу було декілька, і в тому числі при­йнятих у першому читанні Верховною Радою.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання