« на головну 29.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  ЗА СПРАВЕДЛИВІ ПЕНСІЇ
ЗА СПРАВЕДЛИВІ ПЕНСІЇ СКЛАДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНІ НЕГАТИВНО ПОЗНАЧИЛИСЯ НА ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДЯН
 
Спецвипуск
  ЗА МЕЖЕЮ ВИЖИВАННЯ
ЗА МЕЖЕЮ ВИЖИВАННЯ В УКРАЇНІ МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА НЕ ГАРАНТУЄ ПРАЦЮЮЧІЙ ЛЮДИНІ ПОРЯТУНКУ ВІД БІДНОСТІ
 
Спецвипуск
  ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ФПУ РОЗРОБИЛА НИЗКУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
 
Спецвипуск
  ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ  НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ Прийнята Установчим з’їздом незалежних професійних спілок України 6 жовтня 1990 року
 
Спецвипуск
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: «25-ЛІТТЯ – СЛУШНА НАГОДА ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ, ОКРЕС- ЛИТИ НОВІ ІСТОРИЧНІ ЗАВДАННЯ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: «25-ЛІТТЯ – СЛУШНА НАГОДА ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ, ОКРЕС- ЛИТИ НОВІ ІСТОРИЧНІ ЗАВДАННЯ» «Шановні спілчани! Фе­дерація профспілок України відзначає 25-ліття своєї діяль­ності. Ці роки були сповнені для нас усіх нелегкою роботою і послідов­ною боротьбою за права й інтереси працівників через соціальний діа­лог, масові протестні акції, трудові спори. Ми тричі вступали у колек­тивний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України, а в 2015 році впер­ше також із Спільним представниць­ким органом роботодавців на націо­нальному рівні.
 
Спецвипуск
  НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ Під час економічних криз відсутність належного від­шкодування з Державного бюджету витрат соціально­го страхування ставила систему під загрозу неви­конання нею своїх фінан­сових зобов’язань перед застрахованими особами. Та завдяки принциповій по­зиції профспілок завжди вдавалося знайти вихід зі скрутного становища.
 
Спецвипуск
  ФОРМУЛА БІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА: ЗНЕЦІНЕНА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА
ФОРМУЛА БІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА: ЗНЕЦІНЕНА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА Сьогодні в Україні мінімаль­на зарплата, навіть підви­щена з 1 вересня ц.р. до 1378 грн, не гарантує пра­цюючій людині порятунку від бідності. Вона не забез­печує основних потреб пра­цівника та членів його сім’ї. Її недостатньо навіть для фізичного виживання само­го працівника.
 
Спецвипуск
  Другий крок на захист конституційних прав людини праці
Другий крок на захист конституційних прав людини праці 3 червня більше тисячі профспілкових акти­вістів знову прийшли до Кабінету Міністрів України – це вже другий етап акції на під­тримку вимог профспілок у колективному трудовому спорі з Урядом і роботодавцями. Під стінами вищого органу виконавчої влади зібралися представники агропромислового комплексу, охорони здоров’я, освітньої галу­зі, соціальної сфери, Пенсійного фонду, На­ціональної академії наук України, регіональ­них профспілкових організацій, шахтарі та ін. Обстоюючи законні права громадян, проф­спілки продовжують виступати проти під­вищення ціни на газ і тарифів на комуналь­ні послуги, «безстрокової шокової терапії», яку проводить Уряд, та відсутності реальних соціально-економічних реформ.
 
Спецвипуск
  Звернення голови спільного представницького органу об’єднань профспілок Григорія ОСОВОГО до депутатських фракцій
Звернення голови спільного представницького органу об’єднань профспілок Григорія ОСОВОГО до депутатських фракцій 29 травня 2015 року Голова Спільного пред­ставницького орга­ну об’єднань профспі­лок Григорій Осовий звернувся до всіх де­путатських фракцій по­літичних партій Вер­ховної Ради України з вимогою сприяти у ви­рішенні найбільш го­стрих питань, які тур­бують спілчан.
 
Спецвипуск
  Юрій БОБЧЕНКО: «Ми не повинні зупинятися на шляху захисту прав працівників»
Юрій БОБЧЕНКО: «Ми не повинні зупинятися на шляху захисту прав працівників» На акції протесту 27 травня з дуже емоційною та конструктивною промовою виступив голова первин­ної організації Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості ПАТ«Арселор­Міттал Кривий Ріг» Юрій Бобченко.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання