« на головну 29.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  За межею злиденності
За межею злиденності На сьогодні половина українських пенсіонерів живуть за межею бідності. До категорії бідних можна віднес­ти й усіх безробітних, навіть тих, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості. Поставлені в умови виживання й ті з числа потерпілих на вироб­ництві, розмір щомісячної допомоги яких становить кілька сотень гривень. Для подолання бідності в країні профспілки пропонують уряду цілий комплекс заходів.
 
Спецвипуск
  Про проблеми бідності в Україні
Про проблеми бідності в Україні Боротьба з бідністю завжди була акту­альною темою, актуальною настіль­ки, що Європейський Союз 21 січня 2010 року офіційно відкрив Європейський рік боротьби з бідністю й соціальною ізольованістю. Тобто бідність як глобаль­не соціальне явище існує в усіх країнах світу, і Україна – не виняток.
 
Спецвипуск
  Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій
Звернення Генерального секретаря міжнародної конфедерації праці до членських організацій ШАНОВНІ КОЛЕГИ! У той час, коли прості люди все ще відчувають на собі важкі наслідки глобальної економічної кризи, проф­спілки організовують нові заходи, присвячені Всесвіт­ньому дню дій за гідну пра­цю – 7 жовтня. Профспілки вимагають гідних робочих місць та поваги до прав трудящих.
 
Спецвипуск
  Звернення Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю
Звернення  Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзна­чатиме Всесвітній день дій за гідну працю. Започаткований 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедера­ції профспілок (МКП), цей День надає можливість профспілкам висловити масову підтримку загаль­ній програмі Міжнарод­ної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх», прийнятій у 1999 році. Програма складаєть­ся з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунтується на переконанні, що всі ці еле­менти потрібні для ство­рення якнайкращих умов для соціального розвитку.
 
Спецвипуск
  Заява загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю
Заява  загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня світо­вий профспілко­вий рух тради­ційно відзнача­тиме Всесвітній день дій за гідну працю.
 
Спецвипуск
  ФПУ та МОП: обрії співпраці
ФПУ та МОП: обрії співпраці Днями у Києві побував представник Міжнарод­ної організації праці Овідіу Журка. Він зустрів­ся з Головою Федерації профспілок України Юрі­єм Куликом і його заступником Сергієм Кон­дрюком. У ході робочої зустрічі обговорювалися питання співробітництва між ФПУ та МОП. Наш кореспондент попросив Овідіу Журку відпо­вісти на низку запитань.
 
Спецвипуск
  Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес
Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес Кожен уряд і кожна людина зокрема хо­тіли б мати гідну працю задля соціаль­ного миру і спокою в тій чи іншій держа­ві. Не є винятком і Україна. Тож напере­додні Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю ми звернулися до Національного ко­ординатора Міжнародного бюро праці в Україні Василя Костриці, аби він розпо­вів нам про гідну працю у нашій державі та окреслив перспективи її розвитку.
 
Спецвипуск
  Запозичена праця: шлях до безправ’я
Запозичена праця: шлях до безправ’я Поняття та концепція запозиченої праці виникли в Сполучених Штатах Америки ще в 60-ті роки минулого століття. Легі­тимність такої форми нестійкої зайнятості була визнана Міжнарод­ною організацією праці, яка 1997 року прийняла конвенцію № 181 і рекомен­дацію № 188 про приватні агентства зайнятості. Відповідно до цих докумен­тів таким агентствам надається право найму працівників з метою пере­дачі їх третій стороні.
 
Спецвипуск
  Урегулювання проблем трудової міграції
Урегулювання проблем трудової міграції Профспілки України розглядають трудову міграцію – як на національному, так і галузевому рівнях – серед пріоритетних завдань десятиріччя. Україна як країна походження трудових мігрантів і країна-донор має два стратегічних завдання. По-перше, завдяки державному регулюванню внутрішнього ринку праці скоротити від­тік активного працездатного населення, по-друге, за ра­хунок регулювання притоку трудових мігрантів із кра­їн колишнього СРСР і підвищення престижу роботи та гідної її оплати створити умови для внутрішньої мі­грації як основи сталого розвитку економіки країни.
 
Спецвипуск
  Звернення з нагоди міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана
Звернення з нагоди міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана У всьому світі 1 жовтня, згідно з Резо­люцією Генеральної асамблеї ООН, проголошено Міжнародним днем лю­дей похилого віку, а в Україні відзнача­ється ще й День ветерана.
 

Сторінки: « 11 12 13 14

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання