« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?
Що відбувається?
  УРЯД ПОЧУВ ПРОФСПІЛКИ
УРЯД ПОЧУВ ПРОФСПІЛКИ На засіданнях Кабінету Міні- стрів України 22 та 24 лютого підтримано пропозиції профспілкової сторони щодо індексації пенсій. Це стосується як терміну виплат, так і змін у пенсійному законодав- стві. Глава Уряду Денис Шмигаль заявив, що під- тримує пропозиції проф- спілок і запропонує внести зміни до відповідного за- кону, замінивши термін «з 1 березня» на «у березні».
 
Що відбувається?
  МКП ТА ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ ПОЛІТИКУ З ПІДРИВУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ
МКП ТА ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ ПОЛІТИКУ З ПІДРИВУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ «Секретаріат Пан’європейської регі­ональної ради МКП висловив підтримку Федерації профспі­лок України, її членським органі­заціям та всім демократичним проф­спілкам України і звернувся до ФПУ з проханням якнайшвидше передати Президенту Володимиру Зеленсько­му Звернення генерального секрета­ря Міжнародної конфедерації проф­спілок Шаран Барроу та генерально­го секретаря Європейської конфеде­рації профспілок Луки Вісентіні, в якому вони засуджують політику з підриву профспілкового руху і зазна­чають, що рішення суду про арешт профспілкового майна підриває до­віру до верховенства права, судової влади та професійної сумлінності судової системи України.
 
Що відбувається?
  ПІДГОТОВКА ДО З’ЇЗДУ ФПУ
ПІДГОТОВКА ДО З’ЇЗДУ ФПУ 16 грудня у столич­ному Будинку профспілок від­булось засідан­ня Президії Фе­дерації профспілок України в режимі відеоконференції.
 
Що відбувається?
  НЕДОФІНАНСУВАННЯ, СКОРОЧЕННЯ І НИЗЬКА ЗАРПЛАТА – ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКІВ
НЕДОФІНАНСУВАННЯ, СКОРОЧЕННЯ І НИЗЬКА ЗАРПЛАТА – ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКІВ Програмні завдання на період 2021–2025 років визначив VIII з’їзд Профспілки працівників охоро­ни здоров’я України, що від­бувся 8 грудня у м. Києві.
 
Що відбувається?
  ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ: профспілки впевнені, що Україна запустить те, що у всьому світі діє вже давно
ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ: профспілки впевнені, що Україна запустить те, що у всьому світі діє вже давно «У червні у Верхо­вній Раді було за­реєстровано зако­нопроєкт № 3739 щодо вимоги ло­калізації при здійсненні публіч­них закупівель. Під проєктом підписались близько 40 народ­них депутатів, які, вивчивши світовий досвід, розробили стра­тегію спасіння економіки країни шляхом спрямування коштів від публічних закупівель на при­дбання вітчизняних товарів.
 
Що відбувається?
  21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 21 листопада Україна всьоме відзначатиме День Гідності та Свободи.
 
Що відбувається?
  ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ
ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ 12 листопада в ДАХК «Артем» відбулося спільне засідання профспілкового ко­мітету та адміні­страції за участю президента компанії, голови правління Во­лодимира Зіміна, а також дирек­торів за основними напрямками діяльності.
 
Що відбувається?
  НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ!
НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ! 20 жовтня успіш­но відбулася ХХ звітно-ви­борна конфе­ренція Львів­ської обласної організації профспілки працівників осві­ти і науки.
 
Що відбувається?
  БІДНІСТЬ ЗА «ЄВРОСТАНДАРТОМ», АБО БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ
БІДНІСТЬ ЗА «ЄВРОСТАНДАРТОМ», АБО БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ Згідно з нещодавно опу­блікованими даними Євростату, у 2019 році 21,1% населення Євро­пейського Союзу, що складає 92,4 млн осіб, перебува­ло під загрозою бідності або со­ціальної ізоляції.
 
Що відбувається?
  УКРАЇНА НЕ ВИКОНУЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС
УКРАЇНА НЕ ВИКОНУЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС З нагоди 22-го саміту Укра­їна – ЄС європейські та українські профспілки зробили спільну заяву.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання