« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

У 2022 році пенсія за віком особам, яким виповнилося 60 років, призначається за наявності не менше 29 років страхового стажу. Заяву про призначення пенсії та необ­хідні документи (що під­тверджують особистість, вік, статус, стаж роботи, за­робітну плату тощо) можна подати до обраного сервісно­го центру будь-якого голов­ного управління Пенсійного фонду, де фактично перебу­ває особа.

За призначенням пенсії також можна звернутися че­рез вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Проте, подання за­яви та сканкопій необхідних документів можливе лише для осіб, які авторизувалися на вебпорталі за кваліфікова­ним електронним підписом.

Якщо заява про призначен­ня пенсії буде подана не пізні­ше трьох місяців з дня досяг­нення 60 років, пенсію буде призначено з дня, що настає за днем досягнення 60 років. Якщо звернення за призна­ченням пенсії відбудеться пізніше, то її буде призначено з дати звернення.

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

Виплата пенсії здійсню­ється за бажанням пенсіоне­ра через відділення пошто­вого зв’язку або обраний уповноважений банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає під час подання заяви про призначення пенсії. Змінити спосіб виплати або уповно­важений банк пенсіонер може за своїм бажанням, по­давши відповідну заяву.

Постановою Кабінету Мі­ністрів України від 26 люто­го 2022 року № 162 визначено особливості виплати і до­ставки пенсій на період во­єнного стану. Відповідно до цієї постанови, виплата пен­сії може здійснюватися без урахування строків, визна­чених статтею 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування», якою пе­редбачається виплата пенсії щомісяця, у строк до 25 чис­ла місяця, за який виплачу­ється пенсія. Так, наприкін­ці березня ц.р. авансом за квітень було виплачено пен­сії мешканцям тих регіонів, де велися бойові дії.

Якщо пенсіонер у період запровадження воєнного стану тимчасово змінив міс­це проживання, пенсію мож­на отримати переказом без відкриття рахунку у банку (АТ «Ощадбанк»). Для цього необхідно звернутися до контакт-центру Укрпошти (за номером 0-800-300-545), або до Пенсійного фонду України у регіоні (в тому числі за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку), або через електронний кабінет вебпорталу ПФУ. За інформацією АТ «Укрпошта», пенсіонери, які не визначилися з місцем отримання пенсії, можуть її отримувати в будь-якому ав­томатизованому відділенні Укрпошти, до якого буде до­ступ, про що необхідно пові­домити оператору контакт- центру Укрпошти.

Особам, які не можуть зняти готівку з банківських карток у банкоматах або від­діленнях банку, надано мож­ливість перерахувати кошти з картки для отримання го­тівки у відділенні Укрпо­шти, або з доставкою за адресою проживання, або зняти кошти через POS - термінали у відділеннях Укрпошти.

Усім іншим пенсіонерам, яким пенсії виплачувалися через Укрпошту і які не змі­нювали місце свого фактич­ного проживання, пенсія ви­плачуватиметься відділен­нями АТ «Укрпошта» шля­хом доставки додому або безпосередньо у відділенні, відповідно до звичного гра­фіка. Залежно від розвитку ситуації у регіонах, дати ви­плати пенсії можуть дещо змінитися, але виплату буде здійснено.

Слід нагадати, що пенсія може виплачуватися за дові­реністю. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови понов­лення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіре­ністю через кожний рік дії такої довіреності.

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

Допомога на поховання виплачується у розмірі дво­місячної пенсії померлого особам, які здійснили похо­вання, після звернення до ді­ючого сервісного центру Пенсійного фонду України. Строк звернення за отриман­ням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується. До заяви надаються доку­менти, що засвідчують осо­бу заявника, витяг з Держав­ного реєстру актів цивільно­го стану громадян про смерть для отримання допо­моги на поховання або довід­ка про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України й реєстра­ція смерті проведена компе­тентними органами інозем­ної держави, законодав­ством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

Якщо пенсіонер у період запровадження воєнно­го стану тимчасово змі­нив місце проживання, пенсію можна отримати переказом без відкриття рахунку у банку (АТ «Ощадбанк»). Для цього необхідно звернутися до контакт-центру Укрпо­шти (за номером 0-800- 300-545), або до Пенсій­ного фонду України у ре­гіоні (в тому числі за до­помогою засобів телеко­мунікаційного зв’язку), або через електронний кабінет вебпорталу ПФУ.

 

ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ МОЖЕ ПЕРЕВИЩИТИ 20%

14 квітня Національний банк України озвучив прогноз, що внаслідок повно­масштабної воєнної агресії Російської Федерації за підсумками 2022 року ін­фляція в Україні може перевищити 20%, але буде лишатися контрольованою.

Н БУ констатував: подорожчання товарів та послуг зумовлене логістичними проблемами через тимчасову окупацію частини територій, руйнуванням транспортної інфраструктури, порушенням виробничих процесів, ефектом перенесення девальвації обмінного курсу гривні, що відбулася напередодні війни, високою вартістю енергоносіїв у світі, що чинить тиск на вартість пального, товарів та послуг із знач­ною часткою енергоносіїв у собівартості.

Задля підтримки українського бізнесу та стри­мування зростання цін на товари і послуги Верховна Рада України, Уряд та НБУ вжива­ють певних заходів. Зокрема:

• тимчасово зафіксовано обмінний курс гривні, що стримує подорожчання імпортних товарів;

• на період дії воєнного стану знижено деякі податки, зафіксовано ціни на комунальні по­слуги, не змінюються тарифи на природний газ та електроенергію для побутових споживачів, запроваджено адміністративний контроль за цінами на низку продуктів харчу­вання, ліків та пальне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня № 223 на обласні військові адміністрації, Національну поліцію, Державну службу з питань безпечності харчо­вих продуктів та захисту споживачів, Держав­ну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками покладено повноваження щодо здійснення контролю за цінами на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, гре­чану та вівсяну крупи, свинину, яловичину, птицю (тушки курячі), молоко, масло вершко­ве, сметану, яйця курячі, олію соняшникову, цукор, білокачанну капусту, цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів. Наразі це дає певний позитивний результат. Можна констатувати, що рішення Уряду про запровадження контролю за цінами на продукти поки що має обмежений вплив на інфляційні процеси.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

МОВОЮ Ц ИФР

У березні індекс інфляції склав 104,5%, базовий індекс інфляції – 103,8%. Індекс цін на продукти харчування відносно по­переднього місяця склав 102,74%, а за 13 днів квітня – 106,66%. Тобто продукти харчування з початку війни подорожчали на 9,4%. Водночас слід зазначити, що на бакалію (гречка, пшоно, рис) ціни зроста­ли більшими темпами: у березні – на 6,25%, за 13 днів квітня – на 9,46%.

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання