« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС

УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ ДАВНО ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР, який полягає у приєднанні до ЄС

За ініціативою української сторони 13 квітня відбула­ся зустріч члена Генераль­ної ради Міжнародної кон­федерації профспілок, Го­лови Федерації профспі­лок України Григорія Осо­вого з генеральним секре­тарем Пан’європейської регіональної ради МКП, ге­неральним секретарем ЄКП Лукою Вісентіні.

Зустріч анонсував виконавчий секре­тар ПЄРР Антон Лєпік, який, зокрема, на­гадав, що Лука Вісентіні відвідував Україну на чолі місії глобальних проф­спілок 25–27 лютого 2020 року. Тоді, зва­жаючи на тотальний перегляд трудового законодавства в Україні, на пропозицію Федерації профспілок України, Виконав­чий комітет ЄКП 17 грудня 2019 року та 4-та Генеральна асамблея ПЄРР МКП 16 грудня 2019 року прийняли рішення про направлення другої спільної місії в Укра­їну для оцінки змін, що відбулися у соці­ально-трудовій сфері, ознайомлення з ходом реалізації соціальної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Лука Вісентіні подякував Голові ФПУ за виявлену ініціативу та поінформував його про дії ПЄРР та ЄКП щодо підтрим­ки українських профспілок, зокрема ФПУ. Він повідомив, що вся фінансова допомога надається головним чином че­рез Фонд солідарності Міжнародної кон­федерації профспілок. Крім того, ЄКП безпосередньо перерахувала кошти ФПУ, а також спрямовує їх на підтримку 4,5 млн українських біженців у країнах-чле­нах ЄС, 50% яких перебувають у Польщі.

Лука Вісентіні також поінформував про політичні кроки, до яких вдається ЄКП, щоб підтримати Україну на шляху до отримання статусу держави-кандида­та на вступ до ЄС. Він наголосив, що ЄКП сприятиме тому, щоб обіцянку прези­дентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про пришвидшену процедуру в зв’язку з цим було виконано, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей. Це сприятиме досягненню миру та недопу­щенню антипрофспілкової реформи, яку намагалися прийняти в Україні до почат­ку війни. Він також наголосив, що до отримання Україною статусу країни-кан­дидата мають бути залучені й профспіл­ки. Так, у наданні такого статусу прибал­тійським країнам профспілки відіграва­ли значну роль. У зв’язку з цим запропо­новано організувати зустріч керівників ФПУ та КВПУ в Єврокомісії.

Торкнувся Лука Вісентіні й питання відновлення післявоєнної України, де працюючі люди та члени їхніх сімей ма­ють бути захищеними. ЄКП готова також допомагати в дослідженні питань, пов’язаних з військовими злочинами та злочинами проти людства. На завершен­ня Лука Вісентіні заявив, що ЄКП хотіла б краще розуміти, як можна ще допомог­ти українським профспілкам, біженцям та Україні.

Голова ФПУ Григорій Осовий подяку­вав ЄКП, МКП за надану допомогу та го­товність її посилити. Профспілковий лі­дер зазначив, що членство в профспілках скоротилося вдвічі, до 2 млн членів. Час­тина спілчан втратили роботу, чимало самозайнятих залишили свої робочі міс­ця. Крім того, є й такі, що виїхали за кор­дон. В Україні відбувається релокація – переміщення підприємств, понад 100 з яких змінили свою «прописку». А це при­зводить до проблем із забезпеченням житлом.

Щодо зустрічі в Єврокомісії, Григорій Осовий привітав цю пропозицію, оскіль­ки Україна має відповідати критеріям ЄС, зокрема у сфері трудових відносин та соціальній сфері. Крім того, враховуючи, що профспілки теж потребуватимуть до­помоги, він запропонував, аби частина коштів, які надаються ЄС по лінії україн­ського уряду, виділялася й на їхні потре­би. Це можна було б зробити через фонд солідарності ЄКП, який би отримував ці кошти, а потім пересилав їх українським профспілкам, звісно, під контролем ЄКП.

Голова ФПУ поінформував колегу про роботу Гуманітарного штабу ФПУ, який було переміщено ближче до кордонів з ЄС. Користуючись нагодою, він подяку­вав профспілкам Австрії, Італії, Польщі, Іспанії, які вже надіслали гуманітарну допомогу, а також ЄКП і МКП. Разом з тим, закликав ЄКП збільшити надання допомоги саме українській стороні, вра­ховуючи, що більшу частину біженців доводиться облаштовувати в західних об­ластях України, попри постійне зростан­ня кількості тих, хто виїжджає за її межі. ФПУ відкрила всі свої санаторії та бази відпочинку для біженців і при цьому не отримала жодної допомоги від держави. Всі її об’єкти сплачують податки й пра­цюють на безприбутковій основі.

У відповідь на пропозиції Голови ФПУ Лука Вісентіні пообіцяв надати україн­ським профспілкам третину від суми в 500 тис. євро, виділеної на допомогу проф­спілкам країн, які приймають біженців. Що стосується ФПУ, то вона може розра­ховувати на отримання 100 тис. євро в най­ближчій перспективі. Крім того, виділя­тимуться кошти на допомогу по лінії ЄС, в тому числі профспілкам. Днями має від­бутися зустріч в Єврокомісії, і це питання буде порушено перед її представниками.

Григорій Осовий подякував генераль­ному секретареві ПЄРР та ЄКП і запро­сив місію на чолі з ним відвідати Украї­ну. У свою чергу, Лука Вісентіні ще раз підтвердив наміри організувати низку зустрічей для українських профспілок в Єврокомісії.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій Осовий

член Генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок, Голова Федерації профспілок України

«Україна та українські проф­спілки давно зробили свій вибір, який полягає у приєднанні до Єв­ропейського Союзу. Статус країни- кандидата сприятиме швидшому повоєнному відновленню країни. Адже для відбудови потрібні ве­личезні кошти. Коштів потребува­тиме й відновлення діяльності профспілок на звільнених від оку­пантів територіях.

У чотирьох обласних територі­альних організаціях унаслідок об­стрілів пошкоджено приміщення. Кошти потрібні й для перезаван­таження роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму. Підготовка профспілкових кадрів матиме велике значення для під­вищення ефективності діяльності профспілок. Академія потребує партнерської організації, яка б взяла над нею шефство».

 

Лука Вісентіні

генеральний секретар Пан’європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок, генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок

«ЄКП докладає зусиль для за­безпечення вільного доступу українців до ринку праці, недопу­щення оплати праці за нижчими тарифами, ніж для місцевої робо­чої сили, дискримінації як на робо­чих місцях, так і в місцях прожи­вання, торгівлі людьми, адже 90% біженців становлять жінки і діти.

100 тис. українців з початку військових дій повернулися до України, щоб стати на її захист. Це призвело до дисбалансу робочої сили в ЄС. Разом з місцевими орга­нами влади членські організації МКП працюють над тим, щоб інте­грувати біженців, діти мають змо­гу навчатися українською, а також вивчати мову країни, до якої вони в’їхали».

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ ВІДВІДАВ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ДИТСАДОЧКУ м. СВАЛЯВИ

Під час місії американського благодійного фонду Corus International Голова Федера­ції профспілок України Гри­горій Осовий відвідав виму­шено переселених осіб, які знайшли прихисток у дитя­чому садочку м. Сваляви.

В.о. міського голови м. Сваляви Ми­рослава Скрипинець розповіла, як допомагають вимушеним пересе­ленцям, облаштовують їх побут тощо. Цікаві подарунки – різноманітні іграшки від гостей отримали діти, що допоможе їм відволіктись від спога­дів про війну.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання