« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНА – В ГРУПІ РИЗИКУ

УКРАЇНА – В ГРУПІ РИЗИКУ

П ро це йшлося під час відео­конференції, присвяченої обговоренню ситуації з реалізацією прав профспілок в Україні, яку 23 листопа­да провела Міжнародна конфедерація профспі­лок за підтримки Фон­ду ім. Фрідріха Еберта.

Загалом до відеокон­ференції долучилися по­над 50 учасників з різних куточків світу.

Відкрив зустріч ди­ректор департаменту прав профспілок та лю­дини Міжнародної кон­федерації праці Жерун Бернар. Вів відеоконфе­ренцію виконавчий се­кретар Пан’європейської регіональної ради МКП Антон Леппік.

З інформацією від укра­їнських профспілок щодо ситуації із законодавчими ініціативами в парламенті, що звужують права трудя­щих і порушують права профспілок, а також щодо порушень прав профспілок на практиці, виступили Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осовий та голова КВПУ Михайло Во­линець. В обговоренні взя­ли участь та висловили свою рішучу підтримку українським профспілкам представники Бюро МОП з питань діяльності праців­ників, Європейської конфе­дерації профспілок, гло­бальної федерації профспі­лок IndustriALL , Європей­ської федерації профспілок громадського обслугову­вання, Загальної федерації праці Франції, польського профцентру «Солідар­ність», Білоруського кон­гресу демократичних проф­спілок та ін.

Під час обговорення розглядалися глобальні солідарні дії з боку МКП, ЄКП, глобальних профспілок, національ­них профцентрів. Було визначено дати та точки докладання зусиль.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ МАЄ БУТИ ЗБЕРЕЖЕНО!

Г олова C пільного пред­ставницького органу ре­презентативних всеукра­їнських об’єднань проф­спілок на національному рівні Григорій Осовий звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування з проханням виклю­чити з тексту підготовленої комі­тетом поправки 91 до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про збір та облік єдино­го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван­ня» положення щодо необхіднос­ті подавати звітність про член­ство працівника у профспілковій організації.

Профспілки розцінюють запро­вадження такого положення як втручання держави в реалізацію основоположного права людини на об’єднання, що заборонено статтями 3, 8 Конвенції Міжнарод­ної організації праці № 87 про сво­боду асоціації та захист права на організацію, ратифікованої Украї­ною, статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (принципи незалежності), оскільки персо­нальні дані про членство праців­ника в профспілковій організації можуть бути використані як проти профспілкової організації, так і безпосередньо проти працівника як члена профспілки.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФПУ

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА З 1 ГРУДНЯ ЗРОСЛА НА 500 ГРН


В ідповідно до Закону «Про Державний бю­джет України на 2021 рік», з 1 грудня відбу­лося підвищення мі­німальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для всіх груп населення. Мі­німальна заробітна плата збільшилася на 500 грн і ста­новить 6500 (у погодинному розмірі – 39,12 грн/год), про­житковий мінімум для пра­цездатних осіб – 2481 грн.

Варто зазначити, що під­вищення розміру прожитко­вого мінімуму з 1 грудня вплине на низку показників, зокрема розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на мі­сяць із зарплати працівників та доходів ФОП (за себе) з 1 грудня становитиме 1430 грн.

Наступне підвищення мі­німальної заробітної плати до 6700 грн Уряд планує з 1 жовтня 2022 року (у погодин­ному розмірі – 40,46 грн/год).

 

  • КОМЕНТАР

В ідповідно до Закону «Про Державний бю­джет України на 2021 рік», з 1 грудня відбу­лося підвищення мі­німальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для всіх груп населення. Мі­німальна заробітна плата збільшилася на 500 грн і ста­новить 6500 (у погодинному розмірі – 39,12 грн/год), про­житковий мінімум для пра­цездатних осіб – 2481 грн.

Варто зазначити, що під­вищення розміру прожитко­вого мінімуму з 1 грудня вплине на низку показників, зокрема розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на мі­сяць із зарплати працівників та доходів ФОП (за себе) з 1 грудня становитиме 1430 грн.

Наступне підвищення мі­німальної заробітної плати до 6700 грн Уряд планує з 1 жовтня 2022 року (у погодин­ному розмірі – 40,46 грн/год).


«МЕДИЧНА СФЕРА, ОСВІТА ТА ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ МАЮТЬ БУТИ ПРОФІНАНСОВАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ»

П рийняття Держав­ного бюджету на 2022 рік є одним з нагальних питань в останні сесійні тижні роботи Верховної Ради України цього року. Про це заступник Голови Верховної Ради Олена Кон­дратюк повідомила під час погоджувальної ради депу­татських фракцій та груп.

«Я здивована тим, що ми вчасно не розглядаємо голо­вний фінансовий документ країни. Сьогодні це питання життя більшості громадян на­шої країни та їх впевненості в завтрашньому дні на фоні енергетичної кризи, корона­кризи та загрози масштабного вторгнення Росії», – підкресли­ла Олена Кондратюк.

На переконання віцеспікера, особливу увагу варто звернути на ті зобов’язання, які взяла на себе влада для отримання не­щодавнього траншу від Міжна­родного валютного фонду та продовження співпраці з ним. А саме затвердження Держав­ного бюджету на 2022 рік з дефі­цитом, що не перевищує 3,5% від ВВП, або близько 188 млрд грн. «Медична сфера, освіта та Збройні Сили України мають бути профінансовані в повному обсязі, як це визначено законо­давством. Освітня галузь має фінансуватися не менше 7% ВВП. Мають бути виконані всі обіцянки щодо підвищення зарплат освітянам, бо це дуже нагальне питання», – зазначила Олена Кондратюк. За її слова­ми, запропоновані у проєкті Державного бюджету на 2022 рік видатки на медицину в роз­мірі 197 млрд грн є недостатні­ми. «Недофінансування сягає 100 млрд грн, і це негативно по­значиться на якості медичних послуг для населення. Ми з не­терпінням очікуємо результа­тів аудиту використання ко­штів коронавірусного фонду, які мають бути оприлюднені в рамках домовленостей з МВФ до кінця грудня 2021 року», – на­голосила заступник Голови Верховної Ради.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОФІЦІЙНОГО ВЕБ- ПОРТАЛУ ВРУ)

10.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання