« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ НТСЕР

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ НТСЕР

23 грудня у Києві відбулось засідання Національної тристоронньої соціально- економічної ради.

У заході взяли участь голова Національної ради, голо­ва об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах, співголо­ва Нацради від урядової сторони, перший віце - прем’єр - міністр Укра­їни, міністр економіки України Юлія Свириденко, співголова НТСЕР від профспілкової сторони, Голова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий, координатор системи ООН в Україні Оснат Лу­брані, координатор МОП в Україні Сергій Савчук, секретар НТСЕР На­талія Ненюченко, представники всіх трьох сторін Нацради.

З доповіддю «Про діяльність На­ціональної тристоронньої соціаль­но-економічної ради, посилення її ролі, ефективності та впливу на со­ціально-економічний розвиток України та добробут громадян» ви­ступив Анатолій Кінах, а співдопо­відачами – Григорій Осовий та На­талія Ненюченко.

У своєму виступі Григорій Осо­вий наголосив на важливості від­новлення діяльності НТСЕР і со­ціального діалогу в цілому, під­креслив необхідність спільними зусиллями вирішувати нагальні питання соціально-економічного розвитку України та забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів людей праці в умовах пандемії та соціально - еко­номічних реформ. Профспілковий лідер виступив з конкретними конструктивними пропозиціями профспілкової сторони з цих пи­тань. Зокрема, стосовно вирішен­ня на законодавчому рівні та рівні виконавчої влади таких гострих проблем, як створення та збере­ження робочих місць, гідних умов праці та її оплати, скорочення та ліквідація заборгованості з випла­ти заробітної плати тощо.

Учасники засідання обговорили також питання «Про Пріоритетні напрями діяльності Національної ради на 2021–2023 роки». З доповід­дю про це виступив Анатолій Кі­нах, із співдоповіддю – член Націо­нальної ради, заступник Голови Федерації профспілок України Ва­силь Андреєв, заступник міністра економіки України Ігор Дядюра.

Заслухавши доповіді та співдо­повіді представників сторін, висту­пи учасників засідання щодо Пріо­ритетних напрямів діяльності на 2021–2023 роки, Національна рада вирішила прийняти рішення щодо вдосконалення своєї діяльності, розвитку та поглиблення реально­го та результативного соціального діалогу в Україні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

НТСЕР ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ:

Затвердити Пріоритетні напрями діяльності Національної ради на 2021–2023 роки.

Сторонам Національної ради надати її секретаріату пропозиції до плану заходів на 2022 рік щодо реалізації Пріоритетних напрямів діяльності на 2021–2023 роки відповідно до вимог Регламенту Національної ради.

Секретаріату Національної ради подати на розгляд її прези­дії сформований проєкт плану заходів на 2022 рік щодо реалізації Пріоритетних напрямів діяльності на 2021–2023 роки.

 

ШТРАФ ЗА ДИСКРИМІНАЦІЮ В ОГОЛОШЕННЯХ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


В Україні з 8 січня вступи­ли в силу зміни до закону «Про рекламу» щодо про­тидії дискримінації. Від­тепер роботодавців штрафуватимуть, якщо вони вказуватимуть у ва­кансії бажаний вік канди­дата на посаду, стать, расу, колір шкіри тощо.

Варто зазначити, що в Україні ще з 1996 року діє забо­рона на дискримінацію в рекламі про вакансії. Роботодавці не можуть вказу­вати вік кандидатів, пропону­вати роботу лише жінкам або лише чоловікам, представни­кам певної раси, кольору шкіри. Також заборонено вка­зувати бажане соціальне по­ходження кандидата, його майновий стан, місце прожи­вання. Наразі за недотриман­ня цієї норми роботодавцям загрожує штраф у десятикрат­ному розмірі мінімальної зар­плати. Нагадаємо, що з 1 груд­ня 2021 року її розмір стано­вить 6500 грн, тобто штраф ся­гатиме 65 тис. грн. Штрафи накладає центральний орган виконавчої влади, який сте­жить за дотриманням прав споживачів, а саме Державна служба з питань праці.

Роботодавці мають спла­тити штраф упродовж 15 ка­лендарних днів з дня вручен­ня документа Держпраці. При несплаті штрафу його можуть стягнути через суд.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

28.01.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання