« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ

МОРШИНКУРОРТ ВІДВІДАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ

12 квітня санаторії Мор­шинкурорту відвідали Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Ва­силь Андреєв, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ Дмитро Довганенко і Лари­са Ровчак, а також пред­ставники Місії американської благодійної організації Corus International, яка працює у понад 30 країнах світу і за сприяння Конфедерації американських профспілок заявила про готовність до­помогти внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Санаторії Укрпрофоздоровни­ці, розташовані на заході України, з початку широкомасштабної ві­йни приймають на проживання людей, які втекли з місць ведення бойових дій. Результатом візиту має стати укладання договору на надання гуманітарної допомоги людям, розміщеним у Моршинку­рорті та інших санаторіях Укрпрофоздоровниці. Сума, яку пла­нується виділити на здешевлення харчування та безоплатне прожи­вання внутрішньо переміщених осіб, становить близько 1 млн до­ларів.

У Моршині делегація зустрілась з внутрішньо переміщеними особа­ми, які проживають в корпусах са­наторіїв «Світанок» та «Лаванда», оглянули їдальню «Лаванди», де надається безоплатне харчування, та пункти гуманітарної допомоги. Особливо гостям з Америки раділи діти – кожен з них отримав у пода­рунок нову іграшку.

Головний офіцер з гуманітар­них програм, представник міжна­родної гуманітарної організації Corus International (м. Вашинг­тон, США) Тамара Демурія розпо­віла, що для неї ситуація війни дуже близька й особливо болюча. Адже сама вона родом з Грузії: «Розмовляла з цими жінками, які втікали разом з дітьми, по суті без нічого… Це ситуація, яка по­казує не тільки Україні, а й усьо­му світу обличчя війни. Працюю­чи через профспілки, мережу ор­ганізацій, ми будемо допомагати субсидувати витрати на прожи­вання, харчування, медичне об­слуговування в санаторіях, де проживають тимчасово перемі­щені особи. Ми будемо поруч з Україною, її народом і готові до­помагати через наших партнерів – Федерацію профспілок України людям, які опинились у важкій ситуації. Я бажаю українському народові перемогти у цій війні й стати сильнішим».

Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив: «Для нас це значна до­помога. Загалом у санаторіях Укрпрофоздоровниці перебувають щоденно понад 5 тис. людей, а з початку війни цей обіг склав по­над 200 тис. людино-днів. Це гро­мадяни, які втікали з міст, де ве­дуться активні бойові дії, зруйно­вано житло чи окуповано терито­рію. Це, переважно, Донецька, Лу­ганська, Харківська, Чернігів­ська, Сумська області. Наразі че­каємо на нову хвилю з півдня України – Маріуполя, Миколаєва, Одеси, Херсонської області».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

ПРОФСПІЛКИ ОБ’ЄДНАНІ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ

Споконвіку героїв оспівували в піснях, ма­лювали на картинах та закарбовували в літописах. Герої – це не щось видумане чи аб­страктне. Герої серед нас, наших земляків та наших спілчан. Немає слів, які могли б описати, наскільки ми пишаємось нашими воїнами, а для наближення нашої спільної перемоги профспілковці-освітяни робитимуть на місцях усе від них залежне.

Відтак, у зв’язку з введенням 24 лютого воєнного стану в Укра­їні, збройною агресією РФ та не­безпекою для державної неза­лежності України, її територі­альної цілісності Закарпатська обласна та територіальні органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України букваль­но з перших днів активно долу­чилися до збору коштів на під­тримку українських військових.

Уже 25 лютого за рішенням президії комітету обласної орга­нізації профспілки працівників освіти і науки було надано фінан­сову допомогу на підтримку Збройних Сил України в сумі 301849 грн. Окремо було здійсне­но перерахунок 200 тис. грн на по­треби 128-ї Закарпатської гірсько- штурмової бригади. Значну фі­нансову допомогу також ініцію­вали територіальні та первинні профспілкові організації освіт­ньої галузі області. З 24 лютого силами профспілкових активіс­тів на підтримку ЗСУ вдалося зі­брати 2139599 грн. Із них 803251 грн було перераховано на відкри­тий Національним банком Укра­їни для збору коштів на потреби армії спецрахунок та рахунок БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим». До збору цих коштів долучились Бе­регівська та Мукачівська міські, Берегівська, Мукачівська, Рахів­ська, Тячівська та Хустська ра­йонні організації профспілки, об’єднані організації Великобе­резнянщини, Виноградівщини, Воловеччини, Іршавщини та Свалявщини, а також первинні профспілкові організації праців­ників та студентів відокремле­них структурних підрозділів «Гу­манітарно-педагогічний фахо­вий коледж Мукачівського дер­жавного університету» та «Вино­градівський фаховий коледж Мукачівського державного уні­верситету».

Щиро дякуємо кожному профспілковцю за підтримку та взаєморозуміння! В єдності – наша сила! Разом переможе­мо! Слава Україні! Слава ЗСУ!

ПРЕС-СЛУЖБА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Григорій Осовий

У Моршині зараз розміщуються переваж­но жінки з дітьми, які провели своїх чоло­віків на фронт. Їм потрібно допомагати, і саме в цьому місія нашого гуманітарного штабу. Ми залучаємо кошти гуманітарної допомоги, яку нам надають профспілки з усієї Європи, МКП, а також кошти ФПУ, на­ших членських та первинних організацій для цієї благородної справи.

 

ГЛОБАЛЬНА ПРОФСПІЛКА УНІ СОЛІДАРНА З УКРАЇНОЮ


5–7 квітня у Брюсселі в режимі відеоконференції відбулися чергові загальні звітно-ви­борні збори секцій профспілок працівників ЗМІ, індустрії роз­ваг та мистецтва Глобальної профспілки УНІ і Європейсько­го регіонального відділення УНІ за участю делегації Проф­спілки працівників культури України на чолі з її головою Людмилою Перелигіною.

У форумі взяли участь понад 120 делегатів та спостерігачів із 47 кра­їн світу, що представляли 65 проф­спілок загальною чисельністю до 500 тис. осіб. Особливе місце в по­рядку денному було відведено роз­гляду поточної ситуації в Україні. Для цього 7 квітня провели спеці­альне засідання. Про боротьбу українського народу та дії Проф­спілки із соціально-економічного захисту спілчан під час воєнного стану розповів член ЦК Профспілки та Ради ФПУ, голова Дніпропетров­ської обласної профорганізації Ана­толій Яловий.

Загальні збори ухвалили Заяву «Со­лідарність з Україною», в якій рішуче засудили російську агресію та ви­словили солідарність з працівника­ми культури і всім народом України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання