« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Культура
Культура
  На перший погляд... на другий...
На перший погляд... на другий... Часом дістаєш цікаву інфор­мацію про певного митця або письменника – і вже хо­четься неодмінно познайо­митися з його творами. Са­мостійно відчути, поспостерігати й проаналізувати все те, що знаєш те­оретично, – порухи творчої думки, методи і прийоми їхнього втілення. А трапляється й навпаки: захоплює щось із творчого доробку митця – й тоді мусиш дізнатися про нього са­мого: де жив, у кого навчався, чим «дихав», як «дійшов до життя тако­го», як то кажуть. Ось так сталося в мене щодо творчості суперталанови­того українського художника Олега Шупляка.
 
Культура
  Володимир ВЕРМЕНИЧ. «Як на ті чорнобривці погляну...»
Володимир ВЕРМЕНИЧ. «Як на ті чорнобривці погляну...» Був такий кіноперсонаж – Бур­лакова Фрося, героїня фільму «Приходите завтра», суперта­лановита дівчина з глухого хутора посеред тайги. На іс­питі до консерваторії, готуючись ви­конати фрагмент з опери Россіні «Се­вільський цирульник», вона оголо­шує: «Арія Розіни. Музика народна!».
 
Культура
  Монументально зупинені миттєвості життя
Монументально зупинені миттєвості життя Йдеться про принципово но­вий і водночас зовсім не но­вий і навіть дуже пошире­ний у світі напрямок мисте­цтва, який умовно назвемо art-city. Зокрема: якщо урбанізоване середовище – місто – не йде до при­роди, то природа у вигляді наймилі­ших її створінь приходить до міста як різного роду арт-об’єкти. Гадаю, в столиці активно втілювати на прак­тиці ідею такого приємного взаємо­проникнення розпочав відомий ки­ївський скульптор Костянтин Скре­туцький (пам’ятаєте?), зокрема сво­їм чарівливим «Їжачком у тумані» – скульптуркою в центрі міста, що викликала замилування більшості киян і гостей столиці. Більшості, але не всіх. Виявляється, якісь недоумки кілька разів різали мордочку Їжач­ка, виривали з його лапок кумедний зворушливий клумочок. Добросердні городяни щоразу шили й повертали улюбленому персонажеві нові клу­мочки, проте, на жаль, вони знову й знову зникали. Врешті-решт, автор мусив прибрати своє творіння з «про­клятого» місця, й де відтепер поста­не сумний Їжачок, наразі невідомо.
 
Культура
  Чекаючи на свято спільної мови
Чекаючи на свято спільної мови Либонь, національна самобут­ність, національна єдність і культура суспільно-особистісних взаємовідносин – не одне й те саме. Третє, воче­видь, навіть суттєвіше для більш-менш об’єктивного оцінювання нас із боку дружнього чи не вельми друж­нього середовища в глобалізованому світі. Якщо взагалі казати про те, що західні цінності становлять для нас інтерес. Утім, і тут не все так просто, надто з огляду на вищесказане. Ска­жімо, Канада, віддалений домініон Британської імперії, принципово, але не дуже вдало формувала свою націо­нальну самобутність, а ось маленька Шотландія під боком у Англії зберегла її, попри понад два століття залежно­го існування. І що ж? Саме Канада ці­кавить сьогодні європейців як у пла­ні різнобічних двосторонніх зв’язків, у тому числі й культурних, так і щодо імміграції, й таке враження, що головна мотивація тут – передусім суспіль­на культура північної країни, тобто весь різноаспектний ареал усталених там взаємостосунків, офіційних і неофіційних.
 
Культура
  Загадковий Coral castle
Загадковий Coral castle Маємо в даному разі спра­ву з неймовірною загад­кою, що тривожить і за­кономірно провокує на різного роду досліджен­ня багатьох наших сучасників. Ідеть­ся про так званий Кораловий замок в американському штаті Флорида, що його з повним правом можна на­звати ще одним дивом світу. Це ве­личний комплекс предметів гігант­ського розміру, зокрема статуй, який створив тут латвійський іммігрант до США Едвард Лідскалниньш.
 
Культура
  Мов чиста сльоза на обличчі доби
Мов чиста сльоза на обличчі доби Як це прекрасно, що все, що без­заперечно є справжнім, – не­хай навіть сумним, але таки справжнім – не гине навіть під кам’янистими й непри­хильними завалами забуття, неуваги, байдужості. І з’являється знову в по­трібний і важливий момент, мов квіт­ка з-під асфальту, мов зелене дерево на вершині безживної суворої скелі. Так і неперевершена пісня-реквієм, пісня-пам’ять, пісня-попередження, що про неї хочу нагадати, піднімаєть­ся нині над Україною, над нашими солдатами – героїчними захисника­ми суверенності й незалежності кра­їни, котрі перебувають у зоні бойових дій на сході, і над їхніми матерями, які зболено, в молитвах і надіях, чека­ють на повернення своїх синів. Її час – цієї пісні (хоч такий твір – невмиру­щий). І про неї сьогодні багато хто зга­дав, що є цілком закономірним. Тому все сказане не випадкове.
 
Культура
  Всі барви серця й рідної землі...
Всі барви серця й рідної землі... Як повідомлялося, в Києві на­прикінці квітня було відкри­то особливу експозицію – ви­ставку картин, намальова­них бійцями АТО. 30 учасни­ків антитерористичної операції на сході нашої країни відклали зброю, взяли до рук пензлі – й виявили свій, їй-право, неабиякий мистецький та­лант.
 
Культура
  Велет із «п’ятірного грона»
Велет із «п’ятірного грона» Мова про літературознав­ця, аналітичного крити­ка, полеміста, лідера не­окласиків, майстра соне­тної форми, неперевер­шеного перекладача античної поезії, історика літератури, блискучого пе­дагога Миколу Зерова. 26 квітня ми­нуло 125 років з дня народження цьо­го видатного сина українського на­роду. А загинув він – розстріляний енкаведистами – в 47 років, у фаталь­ному, як справедливо колись заува­жив письменник Володимир Бази­левський, віці для українських тита­нів духу й культури (Тарас Шевчен­ко, Василь Стус...). То був один з най­яскравіших представників істинної національної культурницької еліти, страшна трагедія якої понадчутливо увиразнилася саме наприкінці 20-х і в 30-х роках минулого століття.
 
Культура
  Крила щастя: любов, краса, воля
Крила щастя: любов, краса, воля 19 березня виповнилося 120 років з дня наро­дження Максима Риль­ського. Всі пам’ятають епохальні рядки Поета про два крила людського щастя: кра­сиве і корисне. Перечитую неповтор­ну за красою, мудрістю, милозвуч­ністю – ясна річ, і за корисністю – лі­рику Максима Тадейовича й укотре перконуюся, що він таки посідає осо­бливе місце в українській поетичній антології.
 
Культура
  Михайло Вербицький, далекий і близький
Михайло Вербицький, далекий і близький Це тільки здається, що віхо­ві, історичної значущості події минулого й сьогоден­ня значно віддалені одна від одної у часі й просторі. Принаймні «момент» створення на­ціонального гімну України – й ухва­лення цієї музики саме в такій якості в незалежній Україні 2003 року наче ущільнюють час, відчутно наближа­ючи до наших сердець і очей постать яскравого, талановитого, темпера­ментного, окриленого романтично-героїчним закликом до звільнення рідного народу священика й компо­зитора Михайла Вербицького.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання