« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  ЗАКОНОПРОЄКТ 5388 НІВЕЛЮЄ БАЛАНС ПРАВ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКОМ
ЗАКОНОПРОЄКТ 5388 НІВЕЛЮЄ БАЛАНС ПРАВ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКОМ Верховна Рада прийня­ла в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до дея­ких законодавчих ак­тів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. № 5388), основною метою якого є лібе­ралізація та дебюрократиза­ція трудових відносин, змен­шення контролю держави над веденням бізнесу в Україні. Проєктом нівелюється баланс прав та інтересів між робото­давцем та працівником, зна­чні переваги здобуває робото­давець, тоді як права праців­ників суттєво обмежуються.
 
Людина і праця
  НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ У Будинку спілок від­булась робоча зу­стріч представників ФПУ з менеджерами Проєкту ЄС–МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» з метою узгодження позицій щодо проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на робо­ті» в редакції Мінекономіки від 18 липня 2021 року.
 
Людина і праця
  ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК СВЯЩЕННИЙ ГРААЛЬ
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК СВЯЩЕННИЙ ГРААЛЬ Директор з політико- правових питань ІТ Ukraine Association, член Української ради бізнесу Єфрем Лащук написав статтю «На шляху до свободи? Як трудо­вий договір полегшить життя працівникам та бізнесу». І хоч перша половина назви статті містить знак запитання, друга – фактично знімає його, адже в ній стверджується, що «трудо­вий договір полегшить життя якимсь працівникам і знеосо­бленому бізнесу». Автор соро­миться ставити на одну дошку працівника і роботодавця, протиставляючи першому біз­нес, хоч трудовий договір укладається саме між праців­ником і роботодавцем, за яким працівник зобов’язується ви­конувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуван­ням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник – випла­чувати працівникові заробіт­ну плату і забезпечувати умо­ви праці, необхідні для вико­нання роботи, передбачені за­конодавством про працю, ко­лективним договором й уго­дою сторін.
 
Людина і праця
  НІ – ДИКТАТУ КОРПОРАЦІЙ, УКРАЇНІ – ГІДНУ ПРАЦЮ!
НІ – ДИКТАТУ КОРПОРАЦІЙ, УКРАЇНІ – ГІДНУ ПРАЦЮ! День міжнародної солідар­ності трудящих відзначили у найбільших містах краї­ни, повертаючи йому соці­ально-визвольне значення. Гаслом акції в м. Києві, що відбулася біля стін парламенту, було: «Ні – дик­тату корпорацій, Україні – гідну пра­цю!». Активістів обурює, що попри фактичне всевладдя роботодавців, держава хоче ще урізати права пра­цюючих в умовах пандемії.
 
Людина і праця
  РОЗПОЧАТО ПЕРЕГОВОРИ З РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ НА 2022 РІК
РОЗПОЧАТО ПЕРЕГОВОРИ З РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ НА 2022 РІК Відповідно до чинного законодавства та до­мовленостей Гене­ральної угоди на 2019–2021 роки, 25 бе­резня розпочато колективні переговори щодо встановлен­ня розміру мінімальної заро­бітної плати на 2022 рік.
 
Людина і праця
  ЗАБОРГУВАЛИ – ЗАПЛАТІТЬ: ЯК ГАРАНТУВАТИ УКРАЇНЦЯМ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ І ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БІЗНЕС ЦЬОГО НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЗАБОРГУВАЛИ – ЗАПЛАТІТЬ: ЯК ГАРАНТУВАТИ УКРАЇНЦЯМ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ І ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БІЗНЕС ЦЬОГО НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ «Станом на 1 січня цього року забор- гованість із заробітної плати склала понад 3,1 млрд грн, третина з них – 1,1 млрд – борги підприємств-банкрутів, працівники яких є найбільш незахище- ними в разі невиплати заробленого.
 
Людина і праця
  ЗА ЗАРПЛАТНІ БОРГИ ВАРТО ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНУ ТА ЗАПРОВАДИТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЗАРПЛАТНІ БОРГИ ВАРТО ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНУ ТА ЗАПРОВАДИТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 17 грудня відбулося засі­дання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгова­ності із заробітної пла­ти (грошового забезпечення).
 
Людина і праця
  ЗУСТРІНЕМОСЬ У СТРАСБУРЗІ!
ЗУСТРІНЕМОСЬ У СТРАСБУРЗІ! Останнім часом повелося в Україні: якщо ти хазяїн або державний діяч – пригноблюй трударя, розкрадай країну, обіцяй, українець повірить в усе.
 
Людина і праця
  УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 12 листопада від­булася робоча зустріч керів­ництва Федера­ції профспілок України, галузевих профспі­лок виробничої сфери з віце- прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегіч­них галузей промисловості України Олегом Уруським.
 
Людина і праця
  ТРУДОВИЙ СПІР МАЄ БУТИ ВИРІШЕНО НА КОРИСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
ТРУДОВИЙ СПІР МАЄ БУТИ ВИРІШЕНО НА КОРИСТЬ ПРАЦІВНИКІВ Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий, коментуючи рі­шення Уряду, ухвалені на за­сіданні 28 жовтня ц.р., у яко­му він брав участь, назвав по­зитивним прийняття розпо­рядження Кабінету Міністрів України про уповноваження на представництво інтересів КМУ в колективному трудо­вому спорі між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Урядом.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання