« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Права трудящих – під контроль профспілок
Права трудящих – під контроль профспілок У рамках заходів із нагоди Дня прав людини 13 листопада на базі первинної профорганізації профспілки авіабудівників державного підприємства «Антонов» відбу­лося спільне виїзне консультування профактиву, голів профкомів промислових під­приємств міста Києва з питань організації громадського контролю профспілок та їх об’єднань за дотриманням трудового законодавства та захисту трудових і соціально-економічних прав працівників керівниками та фахівцями профільних департаментів Федерації профспілок України, управлінь Київської міської ради профспілок.
 
Людина і праця
  Зарплата має зрости в рази!
Зарплата має зрости в рази! Федерація профспілок України – одна з небага­тьох громадських органі­зацій, яка постійно ак­тивно обстоює впрова­дження у сучасному укра­їнському суспільстві принципів соціальної справедливості. Проф­спілки неодноразово наго­лошували на тому, що в нашій державі порушу­ються основоположні кон­ституційні права грома­дян: право на гідні та без­печні умови праці, на соці­альний захист працюю­чих із боку держави, право на повне й своєчасне отри­мання зарплати тощо.
 
Людина і праця
  Робітників навчатимуть рятувати життя
Робітників навчатимуть рятувати життя У рамках заходів до Всесвітнього дня за гідну працю 3 жовтня сторо­ни соціального діалогу організували для представників засобів масової інформації прес-тур на підприємс­тво АТ «Ветропак Гостомельсь­кий склозавод» на тему «Безпечні умови праці – життя і здоров’я працівників».
 
Людина і праця
  Колдоговір: право на захист
Колдоговір: право на захист З метою виявлення роботодавців, які намагаються ухи­литися від участі в колективних перего­ворах та укладення колективних догово­рів, тим самим по­збавляючи праців­ників соціальних га­рантій та пільг, не­щодавно було прове­дено двомісячник. Які ж результати його проведення?
 
Людина і праця
  Профспілки запропонували – уряд поставив завдання
Профспілки запропонували – уряд поставив завдання Нещодавно на засіданні Уряду заступник керівника СПО профспілок, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий дав профспілкову оцінку сучасному стану охорони пра-ці в Україні. У своєму виступі він визначив основні положення профспілкової позиції із цього питання за висновками фахівців Департаменту охорони праці ФПУ.
 
Людина і праця
  Податкова реформа: погляд у майбутнє
Податкова реформа: погляд у майбутнє Чому сьогодні в Україні бідні сплачу­ють у 50 разів більше податку, ніж ба­гаті громадяни? Що готує нова хвиля реформування податкової системи і чи можуть податки бути справедли­вими? Ці та інші гострі питання роз­глядалися під час публічного обгово­рення запровадження соціальних ініціатив у ході податкової реформи, яке 21 серпня проводила Федерація профспілок України.
 
Людина і праця
  Зайнятість населення: погляд профспілок
Зайнятість населення: погляд профспілок Розвиваючи соціальний діалог, профспілки беруть актив­ну участь у роботі над удосконаленням Закону України «Про зайнятість населення». Про позицію профспілок щодо нової редакції вищезгаданого документа, а також стосовно застосування нестандартних видів зайнятості на ринку праці – у нашому матеріалі.
 
Людина і праця
  Оплата праці: на що сподіватися далі?
Оплата праці: на що сподіватися далі? Питання підвищення трудових до­ходів населення набуває сьогодні особливої актуальності, адже всу­переч гарантованому Конститу­цією праву на гідну винагороду за працю загалом рівень її оплати в Україні важко назвати гідним.
 
Людина і праця
  Охорону праці – під профспілковий контроль
Охорону праці – під профспілковий контроль Безпечні умови праці – важлива складова не тільки продуктивної роботи, а й самого життя люди­ни. Кожен випадок порушень тех­ніки безпеки, особливо якщо він призвів до виробничої травми або смерті, не повинен залишитися поза увагою і потребує ефективно­го та ретельного розслідування. Таку позицію обстоюють профспілки, які були активними учас­никами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Удоскона­лення роботи з проведення розслі­дувань нещасних випадків на ви­робництві», що відбувся в Києві.
 
Людина і праця
  Нестандартні види зайнятості: позиція та пропозиції профспілок
Нестандартні види зайнятості: позиція та пропозиції профспілок Протидія поширенню нестандартної зайнятості є одним з головних пріоритетів діяльності профспілок на найближчі роки.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання