« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЗУСТРІНЕМОСЬ У СТРАСБУРЗІ!

ЗУСТРІНЕМОСЬ У СТРАСБУРЗІ!

О станнім часом повелося в Україні: якщо ти хазяїн або державний діяч – пригноблюй трударя, розкрадай країну, обіцяй, українець повірить в усе.

Ні для кого не секрет, що на Харківському дер­жавному авіаційному виробничому підприємстві держава заборгувала заробітну плату починаючи з 2015 року та чинить перепони у зарахуванні страхового або пенсійного стажу аж з 2009 року. Профком підприємства, відстоюючи права своїх спілчан, вісім разів звертався особисто до Прези­дента України Володимира Зеленського, десятки разів до минулих очільників держави, сотні разів до керівників усіх можливих державних установ будь-якого рівня.

Минув уже рік з того дня, коли Зеленський з Абромавічусом відвідали завод та провели анти­кризову нараду, де дали обіцянку протягом півроку повернути підприємство в коло законності, відно­вити його виробничу діяльність та погасити всі бор­ги із заробітної плати. Вже Абромавічуса немає, а борги із зарплати так і залишилися! 260 млн грн ви­нна держава працівникам заводу. Більш того, ситу­ація навіть погіршилася. Фахівці звільняються, бу­дівлі руйнуються, інфраструктура розкрадається.

Відверто кажучи, працівники підприємства дав­но не сподіваються на підтримку держави, адже ба­гаторічне листування з усіма можливими інстанці­ями, зустрічі та консультації не дають жодної надії на позитивне вирішення цієї катастрофічної для заводчан ситуації. До речі, дехто з них так і не до­чекався виплати заборгованості із зарплати й по­лишив цей світ ошуканим та обдуреним.


Варто зазначити, що практично всі працівники ХДАВП перебувають у трудових спорах з підпри­ємством, і відповідні судові рішення давно вже пе­редано до Державної виконавчої служби. Але й ця державна структура цілковито обмежена у своїх діях рішеннями Господарського суду Харківської області. Коло замкнулося! У судах «розглядають» справу про банкрутство підприємства, головним чином, переносячи засідання. Суд відкрито не ба­жає надати правову оцінку бездіяльності централь­них органів виконавчої влади.

Виникає справедливе запитання: чому жодна з осіб, які обіймали вищі керівні посади протягом останніх років, як на державному рівні, так і в управлінні Укроборонпрому, не понесла покарання за доведення високотехнологічного державного підприємства до банкрутства? Відповідь одна: рука руку миє.

Неозброєним оком видно, що правоохоронні ор­гани та судова система фактично не бажають втру­чатися у процес відновлення законності на підпри­ємстві, Харківська державна адміністрація та Укроборонпром не мають відповідних важелів впливу, Кабінет Міністрів України й Верховна Рада Украї­ни не знаходять часу для управління державним підприємством, а Гарант Конституції, у властивій йому манері, відсторонився від цієї ситуації.

МИХАЙЛО ПОГОРЄЛОВ,

ГОЛОВА ПРОФКОМУ ХДАВП

 

ТРИ РОКИ БЕЗ ЗАРПЛАТИ


П рацівники державно­го науково- виробничо­го підпри­ємства «Кварсит» у м. Костянтинівка До­нецької області вже більше 3 років не отримують зарплати та не накопичують страховий стаж.

«Кварсит» – єди­ний в Україні розроб­ник та виробник об­тічників зенітно-ра­кетних та авіаційних комплексів з техніч­них ситалів та квар­цової кераміки. З по­чатком війни на сході України підприєм­ство втратило вели­кий ринок збуту. Це критично вплинуло на економічний та фі­нансовий стан під­приємства й унемож­ливило належне ви­конання зобов’язань перед контрагента­ми, державними орга­нами та, що найгір­ше, перед власними працівниками.

З 2014 року «Квар­сит» не має можли­вості самостійно за­йматися експортом своєї продукції. Пев­на кількість виробле­ної продукції була ре­алізована іншими державними підпри­ємствами, але доходу від реалізації «Квар­сит» так і не отримав.

«Кварсит» підпо­рядкований ДК «Укроборонпром». Профспілка праців­ників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України та первинна профспілкова органі­зація підприємства неодноразово зверта­лися до концерну по допомогу у вирішен­ні кричущого питан­ня відсутності зарплати. На жаль, на сьогодні профспілки не побачили жодної реальної спроби задо­вольнити законні ви­моги працівників. Листи до Президента та Прем’єр-міністра України не розгляда­ються по суті, а лише пересилаються Укроборонпрому.

У своїх відповідях концерн розповідає про неможливість отримання дозволу на експорт товарів, але не говорить про те, як мають виживати со­тні офіційно працевлаштованих найма­них працівників та їх сім’ї у прифронтовій зоні. Окрім незабезпе­ченості базового га­рантованого права – зарплати, працівни­кам також не нарахо­вується страховий стаж, через що їм від­мовляють у житлових субсидіях. Декому вже відключили газ та електропостачан­ня, які вони не в змозі оплатити.

Працівники підпри­ємства доведені до від­чаю та не бачать ре­ального виходу із си­туації. Вони намага­ються привернути ува­гу до проблеми забор­гованості усіма мож­ливими способами, в тому числі акціями протесту. Тяжкість си­туації змушує трудо­вий колектив виходи­ти на протести навіть за карантинних умов через пандемію.

Профспілки закли­кають органи дер­жавної влади Украї­ни, ДК «Укроборонпром» негайно зна­йти спосіб виплатити працівникам «Квар­ситу» більш ніж 3-річну заборгова­ність із зарплати і страхових внесків.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

 

БОРГИ ІЗ ЗАРПЛАТ ПЕРЕД ШАХТАРЯМИ ЗА ЖОВТЕНЬ І ЛИСТОПАД ЗАКРИТІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що шахтарі отримали зарплату за жовтень і листопад.

«Гроші є на шахтах, – заявив Президент у відео­блозі, опублікованому на сторінці в соціальній мережі Facebook. – Борги перед шахтарями за жовтень, листопад повністю закриті, всі гроші вже на шахтах». Він також додав, що з понеділка, 21 грудня, почалися виплати зарплат за грудень.

02.01.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання