« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЗАБОРГУВАЛИ – ЗАПЛАТІТЬ: ЯК ГАРАНТУВАТИ УКРАЇНЦЯМ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ І ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БІЗНЕС ЦЬОГО НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

ЗАБОРГУВАЛИ – ЗАПЛАТІТЬ: ЯК ГАРАНТУВАТИ УКРАЇНЦЯМ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ І ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БІЗНЕС ЦЬОГО НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

Володимир

Саєнко,

заступник

Голови

Федерації

профспілок

України:

«Станом на 1 січня цього року забор-

гованість із заробітної плати склала

понад 3,1 млрд грн, третина з них – 1,1

млрд – борги підприємств-банкрутів,

працівники яких є найбільш незахище-

ними в разі невиплати заробленого.

ЯК РОЗ В’ЯЗ АТИ ПРО БЛЕ МУ

Й ГАРАНТУВАТИ ПРАВА

ПРАЦІВНИКІВ?

2006 року Україна ратифікувала дру-

гу частину Конвенції Міжнародної ор-

ганізації праці №173 і взяла на себе за-

хист вимог працівників у випадку не-

платоспроможності роботодавця. Про-

те на практиці механізм коректно не

запрацював: у разі відсутності чи недо-

статності ліквідаційного майна під-

приємства його працівники не отриму-

ють заборгованої зарплати.

Розв’язання проблеми лежить у

площині створення спеціальної га-

рантійної установи, яка б забезпечу-

вала виплати працівникам заборгова-

ної заробітної плати в разі неплато-

спроможності роботодавця. Це, зокре-

ма, передбачено частиною ІІІ уже зга-

даної Конвенції МОП та статтею 25

Європейської соціальної хартії. Ще в

липні 2016 року Уряд у своєму плані

невідкладних заходів щодо погашен-

ня заборгованості із заробітної плати

доручив розробити законопроєкт про

дотримання вимог найманих праців-

ників у разі неплатоспроможності ро-

ботодавця й опрацювати питання ра-

тифікації частини ІІІ Конвенції МОП

і приєднання до статті 25 Європей-

ської соціальної хартії.

Лише 2019 року Мінсоцполітики

презентувало відповідні законопроєк-

ти, проте на розгляд Верховної Ради

вони не вносилися. Серед цих доку-

ментів був і законопроєкт про створен-

ня спеціальної гарантійної установи.

Протягом років профспілки неодноразово

виступали з ініціатива-

ми, що могли б покращити захист

прав працівників на своєчасну ви-

плату зарплати. Серед них – ініціа-

тива щодо створення гарантійного

фонду для захисту працівника в разі

неплатоспроможності роботодавця.

Ця та інші ініціативи знайшли ві-

дображення й у низці законопроєк-

тів парламенту нового скликання,

проте жоден з них досі не потрапив

на розгляд до сесійної зали.

ЧОМУ ВСЕ ТАК СКЛАДНО ?

Сьогодні профспілки разом з екс-

пертами Мінекономіки системно про-

водять консультації та обговорення за-

конодавчих пропозицій щодо створен-

ня такого гарантійного фонду, аби на-

працювати оптимальну модель його

діяльності.

Ми чудово розуміємо, що створен-

ня такого гарантійного фонду викли-

кає багато запитань. Ключове з них –

джерела наповнення такого фонду.

Принцип «якщо десь вибуло, отже, у

когось прибуло» ніхто не скасовував.

Якщо він наповнюватиметься за раху-

нок коштів державного бюджету, то

звідки держава братиме на це кошти?

Якщо ж фонд діятиме за рахунок

внесків економічно активних під-

приємств (наприклад, як страхових

внесків), бізнес сприйматиме їх як

ще один податок, який в умовах еко-

номічної кризи розцінюватиметься

не інакше, як тиск з боку держави.

До того ж, великі підприємства-лі-

09.03.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання