« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Безпека праці. Підготовка кваліфікованого захисту
Безпека праці. Підготовка кваліфікованого захисту З 26 листопада по 7 груд­ня 2012 року на базі ФПУ проходив двотижневий семінар-навчання для тех­нічних інспекторів та ін­ших представників член­ських організацій ФПУ з охорони праці. Учасни­ків семінару під час його відкриття привітав Голо­ва Федерації профспілок України Юрій Кулик.
 
Людина і праця
  Максимально зберегти людський потенціал
Максимально зберегти людський потенціал Київська обласна рада профе­сійних спілок є найбільшою масовою громадською орга­нізацією регіону, яка захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси працівни­ків. Одним з основних на­прямів її роботи є здійснення громадського контролю за до­держанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці, створенням на підприємствах безпечних та нешкідливих умов праці.
 
Людина і праця
  Права трудящих – під контроль профспілок
Права трудящих – під контроль профспілок У рамках заходів із нагоди Дня прав людини 13 листопада на базі первинної профорганізації профспілки авіабудівників державного підприємства «Антонов» відбу­лося спільне виїзне консультування профактиву, голів профкомів промислових під­приємств міста Києва з питань організації громадського контролю профспілок та їх об’єднань за дотриманням трудового законодавства та захисту трудових і соціально-економічних прав працівників керівниками та фахівцями профільних департаментів Федерації профспілок України, управлінь Київської міської ради профспілок.
 
Людина і праця
  Зарплата має зрости в рази!
Зарплата має зрости в рази! Федерація профспілок України – одна з небага­тьох громадських органі­зацій, яка постійно ак­тивно обстоює впрова­дження у сучасному укра­їнському суспільстві принципів соціальної справедливості. Проф­спілки неодноразово наго­лошували на тому, що в нашій державі порушу­ються основоположні кон­ституційні права грома­дян: право на гідні та без­печні умови праці, на соці­альний захист працюю­чих із боку держави, право на повне й своєчасне отри­мання зарплати тощо.
 
Людина і праця
  Робітників навчатимуть рятувати життя
Робітників навчатимуть рятувати життя У рамках заходів до Всесвітнього дня за гідну працю 3 жовтня сторо­ни соціального діалогу організували для представників засобів масової інформації прес-тур на підприємс­тво АТ «Ветропак Гостомельсь­кий склозавод» на тему «Безпечні умови праці – життя і здоров’я працівників».
 
Людина і праця
  Колдоговір: право на захист
Колдоговір: право на захист З метою виявлення роботодавців, які намагаються ухи­литися від участі в колективних перего­ворах та укладення колективних догово­рів, тим самим по­збавляючи праців­ників соціальних га­рантій та пільг, не­щодавно було прове­дено двомісячник. Які ж результати його проведення?
 
Людина і праця
  Профспілки запропонували – уряд поставив завдання
Профспілки запропонували – уряд поставив завдання Нещодавно на засіданні Уряду заступник керівника СПО профспілок, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий дав профспілкову оцінку сучасному стану охорони пра-ці в Україні. У своєму виступі він визначив основні положення профспілкової позиції із цього питання за висновками фахівців Департаменту охорони праці ФПУ.
 
Людина і праця
  Податкова реформа: погляд у майбутнє
Податкова реформа: погляд у майбутнє Чому сьогодні в Україні бідні сплачу­ють у 50 разів більше податку, ніж ба­гаті громадяни? Що готує нова хвиля реформування податкової системи і чи можуть податки бути справедли­вими? Ці та інші гострі питання роз­глядалися під час публічного обгово­рення запровадження соціальних ініціатив у ході податкової реформи, яке 21 серпня проводила Федерація профспілок України.
 
Людина і праця
  Зайнятість населення: погляд профспілок
Зайнятість населення: погляд профспілок Розвиваючи соціальний діалог, профспілки беруть актив­ну участь у роботі над удосконаленням Закону України «Про зайнятість населення». Про позицію профспілок щодо нової редакції вищезгаданого документа, а також стосовно застосування нестандартних видів зайнятості на ринку праці – у нашому матеріалі.
 
Людина і праця
  Оплата праці: на що сподіватися далі?
Оплата праці: на що сподіватися далі? Питання підвищення трудових до­ходів населення набуває сьогодні особливої актуальності, адже всу­переч гарантованому Конститу­цією праву на гідну винагороду за працю загалом рівень її оплати в Україні важко назвати гідним.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання