« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Нафтогазовому комплексу – безпечну працю
Нафтогазовому комплексу – безпечну працю Нещодавно відбулося спільне пленарне засідан­ня Івано-Франківської обласної ради профспілки працівників нафтової і газової промисловості та територіального управління Держгірпромнагля­ду області. На ньому йшлося про те, що попри зусилля керівництва структурних одиниць ПАТ«Укрнафта» Івано-Франківщини та їх профспілко­вих комітетів ЗУ«Про охорону праці» все ще ре­алізується не повною мірою.
 
Людина і праця
  Праця будівельників має бути безпечною
Праця будівельників має бути безпечною Публічне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», що вхо­дить до складу промислово-будівельної групи «Ко­вальська», – сучасне, високотехнологічне вироб­ництво європейського рів­ня, флагман будівельної індустрії України. Його ке­рівники дбають як про ви­соку якість продукції, так і про створення безпечних умов праці на виробничих об’єктах.
 
Людина і праця
  Підвищення престижності праці в Україні
Підвищення престижності праці в Україні Важливою складовою ринкових відносин є престижна праця, яка забезпечує сталий економічний розвиток країни, позитивні со­ціальні та демографічні процеси, підвищен­ня загального добробуту населення. Проте до сьогодні в нашій країні не створено ме­ханізм підвищення престижності праці, а це наразі вкрай необхідно.
 
Людина і праця
  Напрями регулювання ринку праці України в умовах глобалізації
Напрями регулювання ринку праці України в умовах глобалізації У Будинку спілок 24 квітня відбувся круглий стіл на тему «Презентація практичних ре­комендацій «Ринок праці в умовах глобалі­зації», у якому взяли участь представники членських організацій і фахівці апарату ФПУ.
 
Людина і праця
  Практика колдоговірної роботи Запоріжжя
Практика колдоговірної роботи Запоріжжя Основною і найрезультативнішою фор­мою соціального діалогу, що впливає на рі­вень та якість життя громадян, є укладання колективних договорів і угод, за допомо­гою яких урегульовуються трудові, виробни­чі та соціально-економічні відносини, дося­гається баланс інтересів між працівниками й роботодавцями. ФПУ узагальнила досвід колективно-договірної роботи на прикла­ді обласних і галузевих профспілкових орга­нізацій, зокрема Запорізької обласної ради професійних спілок.
 
Людина і праця
  Оплаті праці – соціальну справедливість
Оплаті праці – соціальну справедливість Про позицію Федерації профспілок України щодо підвищення оплати праці у бюджетній сфері, роль профспілок у прискоренні вирішен­ня принципово важливих питань соціально-економічного захисту працівників розповів 4 квітня на зустрічі з представниками регіо­нальних друкованих ЗМІ заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.
 
Людина і праця
  Першочергове завдання – колективний захист працівників
Першочергове завдання – колективний захист працівників Основною і найрезультативнішою формою соціального діалогу, що впли­ває на рівень та якість життя громадян, є укладання колективних до­говорів і угод, за допомогою яких регулюються трудові, виробничі та соціально-економічні відносини, досягається баланс інтересів між праців­никами й роботодавцями. «ПВ» продовжують серію публікацій про досвід колективно-договірної роботи на прикладі обласних і галузевих профспіл­кових організацій, зокрема Федерації профспілок Рівненської області.
 
Людина і праця
  Баланс інтересів Укрвуглепрофспілки
Баланс інтересів Укрвуглепрофспілки Основною і найрезультативнішою фор­мою соціального діалогу, що впли­ває на рівень та якість життя громадян, є укладання колективних договорів і угод, за допомогою яких урегульову­ються трудові, виробничі та соціально-економічні відносини, досягається ба­ланс інтересів між працівниками й роботодавцями. На виконання поста­нови Президії ФПУвід 11 грудня 2012 року «Про стан колективно-договірного регулювання та основні завдання кол­договірної роботи на 2013 рік» ФПУуза­гальнено досвід колективно-договірної роботи на прикладі обласних і галузе­вих профспілкових організацій, зокрема Професійної спілки працівників вугіль­ної промисловості України.
 
Людина і праця
  У пошуках гідного мінімуму
У пошуках гідного мінімуму Основна мета законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати – забез­печення достатнього життєвого рівня, причому введення й підвищення рівня мі­німальної заробітної плати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, аніж різнопланові форми соціального забезпечення. Тож профспілки продовжу­ють боротьбу за те, щоб мінімальна зарплата забезпечувала розширене відтво­рення робочої сили, професійної працездатності та розвиток людського капіталу.
 
Людина і праця
  Ноу-хау по-знам’янськи, або Кожен має сідати в свої сани
Ноу-хау по-знам’янськи, або Кожен має сідати в свої сани Нині Кіровоградський об­ласний комітет профспіл­ки працівників держав­них установ вивчає досвід укладання і виконання кол­договорів у Знам’янському районі Кіровоградської області. Більшість з них і справді заслуговують на увагу й узагальнення до­свіду. Хоча є й пікантний приклад: у Знам’янському міськвиконкомі підписали колдоговір на новий тер­мін не дві, як вимагає за­конодавство, а три сторо­ни: міський голова, голова профкому і… голова ради трудового коллективу. Звіс­но, ця нетипова ситуація й викликала зацікавленість.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання