« на головну 17.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя
Внутрішнє життя
  ДО ПРОФСПІЛКОВОГО АДВОКАТА
ДО ПРОФСПІЛКОВОГО АДВОКАТА Ще не так давно довіра громадян до профспілок була на рівні довіри до церкви. Багато що змінилося в останні роки. Йдеться, зокрема, про об’єктивні чинники – ситуа­цію в суспільстві у площині правового поля і зацікавле­ність влади у залученні громадськості до розбудови гро­мадянського суспільства, і абсолютно суб’єктивний чин­ник – фаховість і доброзичливість тих, хто працює на чут­ливих для спілчан ділянках у профспілках. Йдеться не лише про профлідерів різних рівнів, а й орговиків, юрис­тів. На жаль, за останніми досі не закріпився справедли­вий і заслужений ними термін – профспілковий адвокат, з усіма відповідними повноваженнями.
 
Внутрішнє життя
  ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ
ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ От і завершився черговий, третій, навчальний семінар для учасників пер­шої (молодіжної) групи дансько- українського про­екту, який прохо­див на базі Зональ­ного учбово-мето­дичного центру в м. Дніпрі.
 
Внутрішнє життя
  ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ГОТОВА ДО ПІДПИСАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ГОТОВА ДО ПІДПИСАННЯ 21 липня відбулося засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, одним з основних питань порядку денного яко­го було питання «Про укла­дення Генеральної угоди на 2016–2017 роки».
 
Внутрішнє життя
  НОВІ ЗНАЙОМСТВА, НОВІ ЗНАННЯ
НОВІ ЗНАЙОМСТВА, НОВІ ЗНАННЯ От і завершився черго­вий, третій, навчальний семінар для учасників першої (молодіжної) гру­пи дансько-українського проекту, який проходив на базі Зонального учбо­во-методичного центру в м. Дніпрі.
 
Внутрішнє життя
  ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО
ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО Зміцнення авторитету профспілок у сучасному суспільстві, їх вплив на процеси, що відбуваються, неможливі без підвищення рівня професійної підготовки профспілкових кадрів й активу всіх рівнів.
 
Внутрішнє життя
  ХТО БОЇТЬСЯ ДІАЛОГУ З ПРОФСПІЛКАМИ?
ХТО БОЇТЬСЯ ДІАЛОГУ З ПРОФСПІЛКАМИ? Сергій КОМИШЕВ, голова Центрального комітету Профспілки металургів та гірників України: «В усьому світі профспілки по­кликані вико­нувати свою го­ловну місію: представляти інтереси найманих праців­ників і домагатися, щоб дотримувалися загально­людські трудові гарантії: зайнятість (наявність і збільшення робочих місць), поліпшення умов праці (контроль за дотри­манням законодавчих норм) і гідна зарплата (для заповнення витраче­них сил працівника, утри­мання його сім’ї, вихован­ня дітей).
 
Внутрішнє життя
  СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ПРОФСПІЛКИ
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ПРОФСПІЛКИ Сьогодні неабияку роль у діяльності профспілок усіх галузей та рівнів відіграють інформація та новітні інформаційні технології як комунікативні засоби, що сприяють поширенню ідей проф­спілкового руху, залученню нових членів у галузеві профспілки, а також об’єктивному висвітленню їхньої діяльності у ЗМІ.
 
Внутрішнє життя
  ГІДНА ПРАЦЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФСПІЛОК – ВІД НАУКОВОГО ПІДХОДУ ДО ПРАКТИЧНИХ АСПЕКІВ
ГІДНА ПРАЦЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФСПІЛОК – ВІД НАУКОВОГО ПІДХОДУ ДО ПРАКТИЧНИХ АСПЕКІВ 14–15 червня у рамках реалізації дансько-українського проекту між ФПУ та 3F відбулася Друга національна конференція: «Поси­лення внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Україні».
 
Внутрішнє життя
  МАЛЕНЬКА СПОВІДЬ І ВЕЛИКІ НАДІЇ
МАЛЕНЬКА СПОВІДЬ І ВЕЛИКІ НАДІЇ Усе, що в житті відбувається, трапляється у потрібний час, у потрібному місці і з по­трібними людьми. Не хочу писати про роль чи проблеми профспілок, про минуле чи світле майбутнє профспілкового руху в Україні. Хочу передати власні емоції.
 
Внутрішнє життя
  РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Питання децентралізації, ре­формування місцевого самовря­дування та формування нових територіальних громад, а також реформування галузевих уста­нов та організацій на території громади обговорили учасники круглого столу «Збереження професійно-фахового потенці­алу галузей та територій і діяль­ність профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та реформування місцевого са­моврядування», що відбувся 9 червня у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок «Жовтневий палац». Захід було організовано Федерацією профспілок України спільно із соціальними партнерами. Вів за­сідання заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання