« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ

ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ

Стати володарями світу спробували й молоді профспілкові активісти Одеського при­портового заводу, волонтери та представники молодіжних організацій м. Южне під час семінару з питань застосування Facebook в інформаційних кампаніях, організованого в рамках дансько-українського проекту за ініціативи Молодіжної ради заводу.

Я к тренера було запрошено Андрія Стри­жака, який брав участь у двох міжнарод­них семінарах, проведених 3F в Україні та Молдові.

Важливо, що учасники семінару особисто впев­нилися у великих можливостях соціальних ме­реж. Вони детально ознайомилися з веденням груп та публічних сторінок, навчилися оцінюва­ти інформаційну діяльність, дізналися про нові «лайфхаки» та «фішки».

Якість профспілкових заходів, їх результатив­ність та кількість учасників безпосередньо за­лежать від поінформованості громадськості. І саме соціальні мережі – добрий помічник. Вони надають змогу безкоштовно, дуже швидко ін­формувати людей про заплановані та вже орга­нізовані заходи, проводити опитування та агіта­цію нових учасників.

Особисто я очікую, що завдяки отриманим знанням учасники семінару зможуть підвищити якість проведення своїх соціальних профспілко­вих заходів, заряджатимуть новою енергією чле­нів профспілок нашого підприємства та жителів міста.

Молоді люди висловили сподівання на орга­нізацію ще одного семінару, який продовжить обрану тему, адже кількість питань та можли­вості соціальних мереж дуже великі.

Ілля ЮРЧЕНКО,

учасник третьої групи

дансько-українського проекту

 

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Відгуки учасників семінару


Катерина КУЗНЕЦОВА:

«На початку серпня Молодіж­на рада ОПЗ «Енергія» органі­зувала в нашому місті семінар про те, як вести групи та па­бліки у Facebook. Він виявився дуже корисним. Ми дізналися про численні «фішки», які до­помагають робити групи більш привабливими й ефек­тивними, навчилися відстежу­вати статистику групи, публі­кувати пости про те, що най­більше приваблює читачів та мотивує до відгуків, а також багато іншого. Шість семінар­ських годин промайнули на одному диханні. Дякую орга­нізаторам за чудовий семінар та чекаю наступних – про інші соціальні мережі».

Алла МАЗНИК:

«Дізналася багато нюансів про Facebook, що допо­магають працювати ефективніше. Дя­кую за таке лако­нічне та ґрунтовне подання інформації. Адже в сучасному світі збережені час та знання безцінні».

Ольга СКУЛЬСЬКА:

«Дякую за запрошення на корисний семінар. У неви­мушеній атмосфері, як до­рослі, так і молоді люди, студенти, і навіть чинов­ники, відкривали для себе простори вже відомого Facebook. Кожен знайшов для себе щось нове – як досвідчені користувачі, так і новачки, оскільки ме­режа постійно змінюєть­ся, підлаштовується під потреби своїх відвідувачів. Корисними були «секретні фішки» для ефективнішо­го використання інтернет- можливостей. Чекаю на продовження. До наступ­ної зустрічі!»

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД – ПРОФСПІЛКАМ УКРАЇНИ

Семінари-тренінги профспілкових лідерів, що проводяться в рамках дансько-українського проекту, мають на меті визначити найактуальніші питання роботи профспілок, розглянути їх якомога ширше, поділитися досвідом їх вирішення, навчити теорії та застосуванню на практиці міжнародного досвіду.

З розуміло, що за 2 роки дансько-укра­їнського проекту важко навчитися професійному веденню колективних переговорів, враховуючи вантаж со­ціалістичного минулого профспілкових ор­ганізацій. На жаль, обізнаність української громадськості в питаннях профспілкового руху є ще слабкою, а ставлення структур влади і підприємців до профспілок часто ґрунтується на вочевидь застарілих уявлен­нях про їхню попередню роль та місце в ко­мандно-адміністративній системі і не дає змоги сприймати їх як рівноправного парт­нера, що, безперечно, стримує й формуван­ня нових соціально-трудових відносин.

Профспілка – достатньо активний учасник трудових правовідносин. І однією з її функцій є захисна, що реалізується шляхом захисту індивіду­альних та колективних інтересів працівників та суспільства в ціло­му. Головними акта­ми соціального парт­нерства є Генеральна угода і колективний договір, у розробці та укладенні яких актив­ну участь беруть вибор­ні профспілкові органи.

Профспілкові організації на сьогодні мають достатні законодавчі засоби захисту та га­рантії в своїй діяльності. Проте, якою б до­сконалою не була правова база для врегу­лювання питань соціального партнерства, практична реалізація принципів соціально­го діалогу в Україні стикається на своєму шляху з безліччю проблем, які ще необхідно вирішити. Саме тому потрібно знати теорію ведення переговорів, по­стійно навчати проф­спілкових лідерів до найменшої ланки, а та­кож необхідні час, гро­ші та сили для прове­дення навчання та ви­вчення досвіду.

Унікальність дансько- українського проекту поля­гає в тому, що ти оцінюєш свої дії, все, що зроблено на сьогодні. І в результаті розумієш, що найголовнішим є повна зміна цілей та завдань профспілок. Однією з передумов забезпечення соціальної злагоди в суспільстві є створення сильних профспілок. Українським профспілкам по­трібно також пройти певний шлях до визна­ння міжнародним профспілковим рухом, який має пересвідчитися в їх реальному роз­державленні і незалежності, демократичнос­ті та відданості справі захисту інтересів тру­дящих. І, безперечно, самим профспілкам та їх об’єднанням, кількість яких в Україні по­стійно зростає, потрібно порозумітися між со­бою і консолідуватися, щоб стати дійсно впливовою силою в суспільстві. Очевидно, що це відбудеться тільки тоді, коли Україна буде розвиватися, взявши за ідеал розвинуті країни Європи, прагнутиме до Євросоюзу, і профспілкові організації співпрацюватимуть з профспілками інших країн. Тому їх методи та досвід роботи в рамках дансько-україн­ського проекту становлять дуже вагомий тео­ретичний і практичний інтерес.

Т етяна ЄВДОКИМОВА,

у часниця третьої групи

д ансько-українського проекту

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання