« на головну 23.05.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (950)
17
Травень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя
Внутрішнє життя
  МОТИВАЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА ПРОФСПІЛЧАНИНА
МОТИВАЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА ПРОФСПІЛЧАНИНА Профспілки в умовах су- часності реагують на зміни так само, як і живий орга- нізм: змінюються, транс- формуються, удосконалю- ються. Одним із найважли- віших завдань успішних профспілкових лідерів є чітке розуміння внутрішніх рушійних сил людини, що приводять її до профспіл- ки, особливо у такий не- простий тенденційний час. Бо кожен із нас розуміє, що працівник доти буде чле- ном профспілки, доки буде мотивованим.
 
Внутрішнє життя
  СИСТЕМА І МЕТОДИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ 3F
СИСТЕМА І МЕТОДИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ 3F Довгі тижні очікування, тренінги для учасни­ків першої та другої груп викликали неабияку інтригу та зацікавленість напередодні нових занять. Сам факт реалізації спільного міжна­родного профспілкового проекту – вагомий внесок у розкриття потенціалу ФПУ. Справді, цікаво послухати і перейняти досвід країни, у якій профспілки вибороли своє місце у дер­жаві та відіграють важливу роль практично в усіх процесах розвитку суспільства.
 
Внутрішнє життя
  СЬОГОДЕННЯ ВИМАГАЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН, РЕФОРМ І ДІЇ
СЬОГОДЕННЯ ВИМАГАЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН, РЕФОРМ І ДІЇ Досвід закордонних ко­лег-профспілковців, які пройшли довгий шлях демократії перш ніж ста­ли потужною силою, здатною впливати на со­ціально-економічні про­цеси у державі, для все­українських профспілок надзвичайно корисний.
 
Внутрішнє життя
  ГОЛОС СТУДЕНТІВ: «ПИСАТИ ПРОФСПІЛКОВУ ІСТОРІЮ ТА МОДЕРНІЗУВАТИ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ МАЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛИ, ТІ, ХТО ЗНАЄ СПЕЦИФІКУ ПРОФСПІЛКОВОЇ СПРАВИ, ЧІТКО ОРІЄНТУЄТЬСЯ У ПИТАННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
ГОЛОС СТУДЕНТІВ: «ПИСАТИ ПРОФСПІЛКОВУ ІСТОРІЮ ТА МОДЕРНІЗУВАТИ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ МАЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛИ, ТІ, ХТО ЗНАЄ СПЕЦИФІКУ ПРОФСПІЛКОВОЇ СПРАВИ, ЧІТКО ОРІЄНТУЄТЬСЯ У ПИТАННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ» Молодь завжди була, є і буде ру­шійною силою будь-якого прогре­су. У профспілках молодь складає більше третини всіх членів ФПУ. А отже, якщо справа стосується майбутнього або перспектив – го­лос молоді не почути неможливо! У профспілковому середовищі сьогодні цей голос звучить в на­прямі солідарної підтримки і про­ведення інформаційної кампанії та збору підписів у рамках Всеукра­їнської акції «Профспілки. Бороть­ба за Україну».
 
Внутрішнє життя
  НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ
НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ У Зональному на­вчально-методич­ному центрі Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок 14 березня розпо­чав свою роботу п’ятиденний семі­нар для учасників першої молодіжної групи дансько- українського проекту.
 
Внутрішнє життя
  ВАСИЛЬ ДУДНИК, ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІН ДО СТАТУТУ ФПУ:
ВАСИЛЬ ДУДНИК, ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІН ДО СТАТУТУ ФПУ: «СТАТУТ ФПУ МАЄ БУТИ ДЕЯКОЮ МІРОЮ КОНСЕРВАТИВНИМ, АЛЕ НЕ ЗАКОСТЕНІЛИМ»
 
Внутрішнє життя
  КОСТЯНТИН НАВРОДСЬКИЙ: «ВІДРОДЖЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ»
КОСТЯНТИН НАВРОДСЬКИЙ: «ВІДРОДЖЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ» – Костянтине, соціальною карткою здебільшого корис­туються дорослі профспілча­ни, а як щодо активного залу­чення молоді?
 
Внутрішнє життя
  ДОПОМОГА ВІД 3F
ДОПОМОГА ВІД 3F 2–3 березня представни­ця Об’єднаної федерації робітників Данії – 3F До­рота Йоргенсен провела дводенний тренінг для працівників Центру з реа­лізації дансько-україн­ського проекту з питань покращення підготовки та подачі щоквартальних звітів про перебіг навчан­ня. Тренінг мав на меті на­вчити учасників вдоско­налювати та оптимізувати інформацію, що подаєть­ся до 3F.
 
Внутрішнє життя
  ВОЛОДИМИР РИЖИХ, ГОЛОВА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ФПУ:
ВОЛОДИМИР РИЖИХ, ГОЛОВА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ФПУ: «КРК МАЄ НАЛАГОДИТИ ЯКОМОГА МІЦНІШІ КОНТАКТИ З ПРОФСПІЛКОВИМ АКТИВОМ»
 
Внутрішнє життя
  ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАБАГАТО ЛЕГШЕ – ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ
ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАБАГАТО ЛЕГШЕ – ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ На початку 2015 року ЦК Профспілки працівників АПК України за підтримки міжнародного партнера IUF і Фонду ім. Фрідріха Еберта розпочав реалізацію проек­ту «Створення територіальних профспілкових органі­зацій як форми та об’єднання інтересів робітників різ­них форм зайнятості у сільській місцевості України».
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2018 00:38

21.05.2018 00:37

14.05.2018 02:40

14.05.2018 02:40

14.05.2018 02:39

14.05.2018 02:20

27.04.2018 21:28

27.04.2018 21:27

06.04.2018 12:52

06.04.2018 12:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання