« на головну 24.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя
Внутрішнє життя
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ МАЄМО ОКРЕСЛИТИ НАШІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ МАЄМО ОКРЕСЛИТИ НАШІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ» 29 січня Президія ФПУ обго­ворила та затвердила низку проектів документів щодо розвитку та модернізації профспілкового руху, поси­лення впливу профспілок на забезпечення трудових прав і соціальних гарантій працівни­ків в умовах реформ, які бу­дуть винесені на VII з’їзд ФПУ, що відбудеться 24 березня у Києві. «ПВ» звернулися до Голови ФПУ Григорія Осового із проханням прокоментувати основні рішення Президії.
 
Внутрішнє життя
  КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОГО СПОКОЮ
КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОГО СПОКОЮ На всіх етапах розвитку суспільного виробництва важливою його складовою були й залишаються соціально-трудові відносини, які характеризу­ються відносинами між найманими працівниками і власниками (роботодавцями) за участю держави, під час яких визначаються умови найму, викорис­тання та відтворення робочої сили, розподілу суспільного продукту. Розуміння суті та механіз­му такої взаємодії, дотримання певних правил і принципів є необхідною передумовою успішної життєдіяльності як окремої людини, так і суспіль­ства в цілому. І навпаки – зволікання із вирішен­ням проблем у соціально-трудовій сфері, пору­шення гарантій, принципів і домовленостей сторонами соціально-трудових відносин призводить до соціальних потрясінь, конфліктів, стає перепоною на шляху економічного та соціального розвитку.
 
Внутрішнє життя
  АКТИВНА МОЛОДЬ – ФАКТОР УСПІШНОСТІ ПРОФСПІЛОК
АКТИВНА МОЛОДЬ – ФАКТОР УСПІШНОСТІ ПРОФСПІЛОК У рамках реалі­зації дансько- українського проекту 21–22 січня Центр з реалізації про­екту організу­вав у Чернігові комплексний регіональний захід за участі членів Керівно­го комітету Йо­наса Девантьє­ра та Віталія Дубіля.
 
Внутрішнє життя
  ГОТОВІ ДО ПОЗИТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФПУ!
ГОТОВІ ДО ПОЗИТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФПУ! Завдяки співпраці Молодіжної ради ФПУ із Центром солідарності АФП-КВП в Україні та Білорусі найочі­куваніша подія нового року серед лідерів молодіж­них профспілок ФПУ – Зимовий профспілковий Campus 2016 «Профспілковий курс на оновлення: зміни, дії, перспективи» – успішно реалізована!
 
Внутрішнє життя
  ВІРНІ СВОЇМ ПОКЛИКАННЯМ - ЗАХИСТУ ПРАВ СПІЛЧАН!
ВІРНІ СВОЇМ ПОКЛИКАННЯМ - ЗАХИСТУ ПРАВ СПІЛЧАН! З нагоди 25-річчя утворен­ня Федерації профспілок Вінницької області відбу­лося урочисте засідання Президії ФПО. В урочис­тостях взяли участь керів­ники Федерації профспі­лок області, обласної дер­жавної адміністрації, об­ласної ради, виконкому Вінницької міської ради, обласного об’єднання ор­ганізацій роботодавців, низки обласних управлінь і відомств, члени Президії і Ради Федерації профспі­лок області, голови район­них координаційних рад голів профкомітетів, голо­ви профспілкових коміте­тів підприємств, організа­цій та установ області, представники культурно-мистецької, спортивної, молодіжної рад ФПО, ве­терани профспілкового руху, представники ЗМІ.
 
Внутрішнє життя
  ПЕРЕГОВОРИ З ЛЕГКІСТЮ
ПЕРЕГОВОРИ З ЛЕГКІСТЮ Усім відомо, яке важливе значення у сучасному світі має вміння вести ді­лові переговори. Мистецтво ведення переговорів вимагає глибоких знань в галузі комунікації, компетентності в застосуванні технік ділового спіл­кування, уміння керувати своїм емо­ційним станом. Саме тому тренінги щодо ведення переговорів є одними з найактуальніших серед молодого покоління, яке незабаром вирушить у нелегкий світ трудової діяльності.
 
Внутрішнє життя
  ПРОФСПІЛКОВА МОЛОДЬ – РУШІЙНА СИЛА ПРОГРЕСУ
ПРОФСПІЛКОВА МОЛОДЬ – РУШІЙНА СИЛА ПРОГРЕСУ Розвинені держави на практиці дове­ли, що інвестиції в молодь є передумовою створення конкурентоспро­можної економіки та процвітаючої країни. Тільки здорові, освічені, висо­коморальні, матеріально забезпечені, щасливі молоді громадяни здатні принести максимальну користь дер­жаві та суспільству.
 
Внутрішнє життя
  МІСТОК ЧЕРЕЗ 110 РОКІВ
МІСТОК ЧЕРЕЗ 110 РОКІВ Кажуть, що нічого у світі немає випадкового. Мимо­волі повіриш. Факт – VIII з’їзд Центрального коміте­ту профспілки працівників освіти і науки України від­бувся нещодавно, а пер­ший організаційний збір першої на теренах тепе­рішньої західної України, а тоді Австро-Угорської ім­перії освітянської проф­спілки «Взаїмна поміч га­лицьких і буковинських учителів і учительок» – рівно 110 років тому. Від­так Львівська обласна ор­ганізація галузевої проф­спілки відзначає ювілей своєї праорганізації.
 
Внутрішнє життя
  ШЛЯХ ДО МЕТИ
ШЛЯХ ДО МЕТИ У наш час, коли по­декуди чутно голо­си про «непотріб­ність» профспілок і їх називають пере­житком, коли за­шкалює зневіра кожного працівника у світле майбутнє України, а проф­спілковий рух уза­галі ігнорується владою, реалізація дансько-україн­ського проекту «По­силення внеску профспілок у забез­печення гідної пра­ці, захисту прав працівників та де­мократизацію в Україні» є неабияк актуальною.
 
Внутрішнє життя
  НА ФІНІШІ БАЗОВОГО КУРСУ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ
НА ФІНІШІ БАЗОВОГО КУРСУ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ Завершився останній семі­нар 2015 року в рамках дансько-українського про­екту. Подія і радісна, і вод­ночас сумна. Радісна тому, що учасники пройшли ба­зовий курс профспілкового навчання Данської проф­спілки 3F, отримавши про це сертифікати, а сумна – тому що це був останній се­мінар із видатним тренером Пером Айзенрайхом.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання