« на головну 18.07.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (958)
05
Липень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя
Внутрішнє життя
  ВОЛОДИМИР РИЖИХ, ГОЛОВА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ФПУ:
ВОЛОДИМИР РИЖИХ, ГОЛОВА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ФПУ: «КРК МАЄ НАЛАГОДИТИ ЯКОМОГА МІЦНІШІ КОНТАКТИ З ПРОФСПІЛКОВИМ АКТИВОМ»
 
Внутрішнє життя
  ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАБАГАТО ЛЕГШЕ – ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ
ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАБАГАТО ЛЕГШЕ – ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ На початку 2015 року ЦК Профспілки працівників АПК України за підтримки міжнародного партнера IUF і Фонду ім. Фрідріха Еберта розпочав реалізацію проек­ту «Створення територіальних профспілкових органі­зацій як форми та об’єднання інтересів робітників різ­них форм зайнятості у сільській місцевості України».
 
Внутрішнє життя
  ВДАЛА «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ» ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ
ВДАЛА «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ» ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ Прикро констатувати, що, незважаю­чи на законодавче регулювання в Україні соціального діалогу та ко­лективно-договірних відносин, ми далекі у їх забезпеченні від демокра­тичних країн. Адже демократична держава, заснована на демократич­них принципах, орієнтується переду­сім на добробут як усього суспіль­ства, так і кожної окремої людини і покликана послідовно забезпечити в суспільстві реалізацію принципів со­ціальної справедливості.
 
Внутрішнє життя
  В ОЧІКУВАННІ НОВИХ ЗНАНЬ
В ОЧІКУВАННІ НОВИХ ЗНАНЬ Людина завжди чекає на прихід весни, адже вона пробуджує бажання діяти, з’являється натхнення по­чати щось нове. Учасники дансько-українського про­екту – не виключення. Адже саме навесні, у бе­резні, розпочинається но­вий етап їхнього навчання.
 
Внутрішнє життя
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СТУДЕНТСЬКІ ПРОФСПІЛКИ – МАЙБУТНЄ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СТУДЕНТСЬКІ ПРОФСПІЛКИ – МАЙБУТНЄ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ» 18 лютого Голова ФПУ Григорій Осовий про­вів робочу зустріч із лідерами студент­ських первинних профспілкових орга­нізацій провідних українських вишів.
 
Внутрішнє життя
  ГОЛОВНА ЗБРОЯ ПРОФСПІЛОК
ГОЛОВНА ЗБРОЯ ПРОФСПІЛОК Голови багатьох первинних організацій нашої проф­спілки переконані, що на сьогодні швидкість прохо­дження інформації – голо­вна зброя профспілки, але, на жаль, проблема в тому, що вона не використовуєть­ся на повну силу.
 
Внутрішнє життя
  МІНІСТЕРСЬКА НЕДБАЛІСТЬ ПІД СОУСОМ «3474»
МІНІСТЕРСЬКА НЕДБАЛІСТЬ ПІД СОУСОМ «3474» Надзвичайно прикро, коли надії і сподівання руйну­ються через недбалість, власні образи та особисті інтереси. Мова йтиме про студентську молодь і спроби можновладців по­збутися студентських профспілкових організа­цій, які, до речі, є єдиним дієвим, прозорим і неза­лежним захисником моло­ді у навчальному закладі.
 
Внутрішнє життя
  В ОЧІКУВАННІ ЗМІН
В ОЧІКУВАННІ ЗМІН «Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза...» – ці слова пісні Ві­ктора Цоя відомі багатьом, крім того, вони дуже точно передають настрої молоді про необхідність змін у суспільстві в цілому та у профспілках зокрема.
 
Внутрішнє життя
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ МАЄМО ОКРЕСЛИТИ НАШІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ МАЄМО ОКРЕСЛИТИ НАШІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ» 29 січня Президія ФПУ обго­ворила та затвердила низку проектів документів щодо розвитку та модернізації профспілкового руху, поси­лення впливу профспілок на забезпечення трудових прав і соціальних гарантій працівни­ків в умовах реформ, які бу­дуть винесені на VII з’їзд ФПУ, що відбудеться 24 березня у Києві. «ПВ» звернулися до Голови ФПУ Григорія Осового із проханням прокоментувати основні рішення Президії.
 
Внутрішнє життя
  КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОГО СПОКОЮ
КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОГО СПОКОЮ На всіх етапах розвитку суспільного виробництва важливою його складовою були й залишаються соціально-трудові відносини, які характеризу­ються відносинами між найманими працівниками і власниками (роботодавцями) за участю держави, під час яких визначаються умови найму, викорис­тання та відтворення робочої сили, розподілу суспільного продукту. Розуміння суті та механіз­му такої взаємодії, дотримання певних правил і принципів є необхідною передумовою успішної життєдіяльності як окремої людини, так і суспіль­ства в цілому. І навпаки – зволікання із вирішен­ням проблем у соціально-трудовій сфері, пору­шення гарантій, принципів і домовленостей сторонами соціально-трудових відносин призводить до соціальних потрясінь, конфліктів, стає перепоною на шляху економічного та соціального розвитку.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:27

08.07.2018 02:08

25.06.2018 02:08

25.06.2018 02:07

25.06.2018 01:49

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання