« на головну 26.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя
Внутрішнє життя
  МОТИВАЦІЯ ПРОФЧЛЕНСТВА – МІРИЛО МАКСИМАЛЬНОЇ ВІДДАЧІ ТА КОРИСТІ ПРОФСПІЛКИ
МОТИВАЦІЯ ПРОФЧЛЕНСТВА – МІРИЛО МАКСИМАЛЬНОЇ ВІДДАЧІ ТА КОРИСТІ ПРОФСПІЛКИ В умовах державної кризи значно зростає роль профспілок. Працівник само­стійно не може захистити себе від незаконних дій роботодавця, домогтися по­ліпшення умов праці чи ухвалення потрібних для нього законів. При цьому він відчуває тиск із боку роботодавця, влади й капіталу. Проте, об’єднавшись, зро­бивши свій вибір на користь профспілки, працівники можуть разом впливати на роботодавця, контролювати умови своєї праці, своє життя.
 
Внутрішнє життя
  ПРОЕКТ В ДІЇ: «НОВЕ БАЧЕННЯ» КРОКУЄ УКРАЇНОЮ
ПРОЕКТ В ДІЇ: «НОВЕ БАЧЕННЯ» КРОКУЄ УКРАЇНОЮ Два насичені знаннями та ідеями дні провели учасни­ки засідання Профспілко­вого клубу «New Vision» в Івано-Франківську.
 
Внутрішнє життя
  ЩО МОЖЕ УЧНІВСЬКА ПЕРВИНКА
ЩО МОЖЕ УЧНІВСЬКА ПЕРВИНКА В ужгородському Вищому профе­сійному училищі торгівлі та техно­логій харчування для представни­цтва й захисту прав та інтересів учнів створена і діє первинна проф­спілкова організація учнів училища. Кожен першокурсник на підставі заяви стає членом учнівської профорганізації й отримує профспілко­вий квиток, який засвідчує його членство у профспілці. Профорги груп становлять профком учнів­ського колективу. Бюджет профор­ганізації використовують для на­дання матеріальної допомоги та на культурно-масову роботу.
 
Внутрішнє життя
  ДО ПРОФСПІЛКОВОГО АДВОКАТА
ДО ПРОФСПІЛКОВОГО АДВОКАТА Ще не так давно довіра громадян до профспілок була на рівні довіри до церкви. Багато що змінилося в останні роки. Йдеться, зокрема, про об’єктивні чинники – ситуа­цію в суспільстві у площині правового поля і зацікавле­ність влади у залученні громадськості до розбудови гро­мадянського суспільства, і абсолютно суб’єктивний чин­ник – фаховість і доброзичливість тих, хто працює на чут­ливих для спілчан ділянках у профспілках. Йдеться не лише про профлідерів різних рівнів, а й орговиків, юрис­тів. На жаль, за останніми досі не закріпився справедли­вий і заслужений ними термін – профспілковий адвокат, з усіма відповідними повноваженнями.
 
Внутрішнє життя
  ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ
ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ От і завершився черговий, третій, навчальний семінар для учасників пер­шої (молодіжної) групи дансько- українського про­екту, який прохо­див на базі Зональ­ного учбово-мето­дичного центру в м. Дніпрі.
 
Внутрішнє життя
  ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ГОТОВА ДО ПІДПИСАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ГОТОВА ДО ПІДПИСАННЯ 21 липня відбулося засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, одним з основних питань порядку денного яко­го було питання «Про укла­дення Генеральної угоди на 2016–2017 роки».
 
Внутрішнє життя
  НОВІ ЗНАЙОМСТВА, НОВІ ЗНАННЯ
НОВІ ЗНАЙОМСТВА, НОВІ ЗНАННЯ От і завершився черго­вий, третій, навчальний семінар для учасників першої (молодіжної) гру­пи дансько-українського проекту, який проходив на базі Зонального учбо­во-методичного центру в м. Дніпрі.
 
Внутрішнє життя
  ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО
ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО Зміцнення авторитету профспілок у сучасному суспільстві, їх вплив на процеси, що відбуваються, неможливі без підвищення рівня професійної підготовки профспілкових кадрів й активу всіх рівнів.
 
Внутрішнє життя
  ХТО БОЇТЬСЯ ДІАЛОГУ З ПРОФСПІЛКАМИ?
ХТО БОЇТЬСЯ ДІАЛОГУ З ПРОФСПІЛКАМИ? Сергій КОМИШЕВ, голова Центрального комітету Профспілки металургів та гірників України: «В усьому світі профспілки по­кликані вико­нувати свою го­ловну місію: представляти інтереси найманих праців­ників і домагатися, щоб дотримувалися загально­людські трудові гарантії: зайнятість (наявність і збільшення робочих місць), поліпшення умов праці (контроль за дотри­манням законодавчих норм) і гідна зарплата (для заповнення витраче­них сил працівника, утри­мання його сім’ї, вихован­ня дітей).
 
Внутрішнє життя
  СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ПРОФСПІЛКИ
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ПРОФСПІЛКИ Сьогодні неабияку роль у діяльності профспілок усіх галузей та рівнів відіграють інформація та новітні інформаційні технології як комунікативні засоби, що сприяють поширенню ідей проф­спілкового руху, залученню нових членів у галузеві профспілки, а також об’єктивному висвітленню їхньої діяльності у ЗМІ.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання