« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата





Статті Внутрішнє життя

ПЕРШИЙ КРОК ДО ПЕРЕТВОРЕНЬ АКТИВІСТИ «УКРПОШТИ» ОЦІНИЛИ ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

ПЕРШИЙ КРОК ДО ПЕРЕТВОРЕНЬ АКТИВІСТИ «УКРПОШТИ» ОЦІНИЛИ ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

У рамках реалізації дансько-українського проекту між ФПУ і 3F «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні» у м. Вінниця відбувся триденний семінар-тре­нінг учасників проекту з профспілковими активістами державного підприємства «Укрпошта».

Й ого актуальність поля­гає в тому, що сьогодні одне із найстаріших під­приємств України пере­живає процес реорганізації, що супроводжується зміною керів­ництва. На «Укрпошту» захо­дить молода амбіційна команда менеджерів з міжнародним до­свідом роботи, які вже давно працюють за кордоном і мають нові, прогресивні погляди на процес реорганізації підприєм­ства. Тому головним завданням профспілковців-зв’язківців є налагодження соціального партнерства з новим керівни­цтвом, яке порушило усі існую­чі уклади роботи «Укрпошти».

Робота державного підпри­ємства «Укрпошта» завжди була планово стабільною, функції визначені законодавчо, соціальний діалог на високому рівні, колективний договір єди­ний по всій системі на 5 років, бо на менший період немає сен­су, позиції профспілки та адмі­ністрації зрозумілі: все «згідно законодавства». Підвищення заробітної плати, заходи з охо­рони праці, реорганізація, за узгодженням з профспілками, відбувалося поступово та м’яко для людей. Реалії сьогодення, що профспілка на 70% – сервіс­на – піднімаємо моральний дух працюючих (бо рівень заробіт­ної плати найменший у цьому секторі економіки), забезпечує­мо оздоровлення, організацію святкових заходів, спортивну роботу.

Але фінансовий стан підпри­ємства погіршується, бо вся по­штова система потребує пере­творень. Державне підприєм­ство не завжди може конкурува­ти з іншими на ринку таких же послуг, і рейтинг падає.

Постало головне питання: чи готова профспілка миттєво пе­рейти від спокійної «сервісної» до швидкореагуючої «правоза­хисної». Питання краще зали­шити без відповіді, проте…

В такій ситуації дансько- український проект – доленосна паличка, за яку треба вхопитися обома руками. Це виявилося на часі. Три лідери профспілки працівників зв’язку є учасника­ми проекту. Перед ними стояло завдання довести до всіх керів­ників профспілкових органів системи «Укрпошти» той досвід та знання, що ми напрацювали на тренінгах, конференціях, у спілкуванні. Звісно, все одразу неможливо. Триденний семі­нар, який ми провели завдяки підтримці дансько-українсько­го проекту – це перший крок до перетворень. Головна мета – дати впевненість у своїх силах нашій поштовій профспілковій команді. І головне – навчання, як ніколи, повинно бути на пер­шому місці, а не за залишковим принципом. Тетяна Бувайлик, Валентина Кордяк і я – Тетяна Євдокимова, поділилися ма­ленькою часткою тих знань, які нам дав дансько-український проект.

Профспілковці розуміють, що основним елементом соці­ального діалогу на підприєм­стві є колективно-договірне ре­гулювання. І один з головних меседжів, які вони намагаються донести – у цьому переговорно­му процесі обидві сторони об’єднує спільний інтерес: успішний розвиток підприєм­ства, який забезпечує стабільне джерело доходів. Жодна із сто­рін не зацікавлена в діях, що мо­жуть розбалансувати виробни­цтво. Разом з тим, обидві сторо­ни мають протилежні інтереси. Це стосується розподілу отри­маного доходу на частини, що належать кожній із сторін.

Учасники семінару вже усві­домили, що оволодіти мисте­цтвом ведення колективних пе­реговорів без відповідної підго­товки та практики неможливо. Потрібно вчитися.

Учасники семінару зазначи­ли, що проект дійсно унікаль­ний, бо дав можливість переоці­нити себе, ситуацію та окресли­ти шлях, по якому треба йти. І в результаті робиш висновок, що найголовнішим на сьогодні є повна зміна цілей та завдань профспілок. Однією з передумов забезпечення соціальної злагоди в суспільстві є створен­ня сильної профспілки. Сильна профспілка може змусити пова­жати людину праці, може дик­тувати свої умови роботодав­цям, владі, може відстояти всі свої вимоги на гідну заробітну плату, повноцінний соціальний захист та охорону праці.

І не тільки важлива теорія кожного нашого профспілково­го кроку (законодавча база, основні стратегічні дії, технічні переговори, психологія), дуже цінне спілкування та обмін зі своїми колегами з інших проф­спілок.

Профспілкове навчання на сьогодні вкрай необхідне навіть для тих лідерів, які займаються своєю справою не один рік, на­віть не одне десятиліття. Необ­хідно постійно відповідати реа­ліям та викликам сьогодення, вміти оперативно реагувати на ситуації, мати сміливість від­кривати та впроваджувати нові, прогресивні методи в роботі.

Проект – це початок наших дійсно солідарних дій. Дякуємо пану Перу, дякуємо Валентині Шевченко, дякуємо прогресив­ним профспілкам, які визначи­ли стратегію на шляху своєї мо­дернізації. Колеги, ми дійсно сила, коли ми разом.

Тетяна ЄВДОКИМОВА,

учасниця третьої групи

дансько-українського проекту

 

 

17.07.2017



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання