« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство
Соціальне партнерство
  Народ – не МВФ. Почекає?
Народ – не МВФ. Почекає? У середині квітня у стінах вищого законодавчого органу країни відбулися парламентські слухання на тему «Про державну політику щодо вирі­шення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) зао­щаджень громадян». До обговорення актуальної проблеми долучилися чимало законодавців, урядовців, фахівців, соціальних партнерів.
 
Соціальне партнерство
  Більше соцгарантій
Більше соцгарантій ФПУ обговорила роль і дії профорганізацій усіх рівнів на завершальному етапі приватизації держмайна
 
Соціальне партнерство
  Рівняння – на генугоду
Рівняння – на генугоду ФПУ запропонувала членським організаціям привести норми та поло­ження галузевих і регіональних угод, колективних договорів у відповід­ність до норм Генеральної угоди на 2010–2012 роки.
 
Соціальне партнерство
  Боротьба з бідністю – не боротьба з бідними
Боротьба з бідністю – не боротьба з бідними У середу в стінах вищого законодав­чого органу країни відбулися парла­ментські слухан­ня «Стан прове­дення пенсійної ре­форми та шляхи її вдосконалення». До обговорення ак­туальної пробле­матики долучило­ся широке коло за­конодавців, урядов­ців, фахівців, соці­альних партнерів.
 
Соціальне партнерство
  Соціальні чинники головного кошторису. ФПУ наполягає на врахуванні соціальних гарантій у проекті Бюджету–2012
Соціальні чинники головного кошторису. ФПУ наполягає на врахуванні соціальних гарантій у проекті Бюджету–2012 17 лютого 2011 року Президія ФПУ прийняла постанову «Про пропози­ції ФПУ до проекту основних напря­мів бюджетної політики на 2012 рік».
 
Соціальне партнерство
  Час приймати конкретні рішення
Час приймати конкретні рішення Заступник Голови Федерації професійних спі­лок України Сергій Українець, виступаючи пе­ред учасниками парламентських слухань із проблем оздоровлення, наголосив, що професій­ні спілки і трудові колективи як результат проведення цього заходу очікують на прийнят­тя конкретних рішень.
 
Соціальне партнерство
  Що вкладемо – те й отримаєм
Що вкладемо – те й отримаєм Не перший рік ситуація з оздо­ровленням і від­починком ді­тей і молоді пе­ребуває в цен­трі уваги влади і громадськос­ті. Тож 9 лю­того під час парламент­ських слухань до обговорення зазначеної про­блематики до­лучилося широ­ке коло законо­давців, урядов­ців, фахівців і соціальних партнерів.
 
Соціальне партнерство
  Діалог не переривається
Діалог не переривається Відомо, що соціальний діалог – з низу – до гори – ніколи не переривається, і від його градуса, тональності, атмосфери, від досягнення компромісів соціальних партнерів фактично залежить якість життя всього суспільства. Проте існують певні гальмівні механізми, що стримують розвиток соціального діалогу та впливають на його ефективність. Ми попросили експерта-соціолога Володимира Вареницю назвати й прокоментувати ці механізми.
 
Соціальне партнерство
  МВФ і профспілки: слухати і чути
МВФ і профспілки: слухати і чути «Цього року МВФ уперше за всю історію українських кредитів пішов на спілкування з профспілка­ми. Таким чи­ном, ми близь­кі до можли­вості в май­бутньому впливати на умови, які МВФ висуває до України як країни-позичальника», - поділився з «ПВ» вражен­нями від семі­нару «Відповідь профспілок на програму МВФ в Україні» за­ступник Голо­ви ФПУ Сергій Українець.
 
Соціальне партнерство
  Резерви шукайте в іншому місці
Резерви шукайте в іншому місці Акція протесту ФПУ під стінами представництва МВФ 315 умов, висунутих МВФ (дефіцит держ­бюджету не більш як 5,5% ВВП, низка вимог до Нацбанку, державних і комерційних банків та ін.), найбільше за­непокоєння викликають у ФПУ три пункти: заморожу­вання зарплат працівникам бюджетної сфери, підви­щення тарифів на газ для населення і пенсійного віку для жінок. У Федерації вва­жають, що шукати резерви наповнення держбюджету потрібно не в кишенях гро­мадян, а в промисловому виробництві.
 

Сторінки: 1 2 3

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання