« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

МВФ і профспілки: слухати і чути

МВФ і профспілки: слухати і чути

  «Цього року МВФ уперше за всю історію українських кредитів пішов на спілкування з профспілка­ми. Таким чи­ном, ми близь­кі до можли­вості в май­бутньому впливати на умови, які МВФ висуває до України як країни-позичальника», - поділився з «ПВ» вражен­нями від семі­нару «Відповідь профспілок на програму МВФ в Україні» за­ступник Голо­ви ФПУ Сергій Українець.

Перші предметні консультації представників Міжнародного ва­лютного фонду й ФПУ відбулися навесні 2010-го, перша зустріч - у вересні цього року. Тому грудневий семінар «Відпо­відь профспілок на програ­му МВФ в Україні», голов­ною постаттю якого був глава представництва МВФ в Україні Макс Альєр, можна вважати ло­гічним продовження цьо­го спілкування.

Семінар організував Центр солідарності (Аме­риканський центр міжна­родної профспілкової со­лідарності), запросивши до участі в ньому дирек­тора вашингтонського офіса Міжнародної конфе­дерації профспілок (МКП) Пітера Баквіса й три укра­їнські профспілки, які є членами МКП: Федерацію профспілок України, Кон­федерацію вільних проф­спілок України (КВПУ, лі­дер Михайло Волинець), Всеукраїнське об'єднання солідарності трудящих (ВОСТ, лідер Олександр Джулик).

Як відомо, МВФ, нада­ючи кредит тій чи іншій країні, висуває до неї низ­ку вимог, що гарантує фонду повернення коштів і, звичайно, прибуток. Але умови часто дуже жорст­кі, й замість, нібито, бо­ротьби з бідністю, мо­жуть, навпаки, сприяти її зростанню. З огляду на це, профспілки вирішили з'ясувати на зустрічі з Максом Альєром, де за­кінчуються умови, вису­нуті МВФ, і розпочина­ються зобов'язання, які взяла на себе перед МВФ держава. Взяла, між ін­шим, за рахунок власного народу. Але щоразу, коли йдеться про кредити, уряд киває на МВФ, а фонд, у свою чергу, - на уряд.

При наданні кредиту єдиним партнером МВФ є уряд, і фонд завжди наго­лошує на цьому. Проте у 2010 році в Греції та Ірлан­дії були прецеденти, коли ще перед наданням країні позики МВФ сів за стіл пе­реговорів із профспілка­ми цих країн. Зустрічі ор­ганізувала МКП.

Директор МКП Пітер Баквіс, відповідаючи на запитання «ПВ», сказав, що конфедерація готова бути посередником і для українських профспілок.

А поле діяльності велике. Кредитування в Україні відкрито у липні 2010 року і вже надійшло два тран-ші, але умови позики не є незмінними і їх може бути переглянуто впродовж усього періоду (до грудня 2012 року), наприклад, пе­ред кожним новим тран-шем, який Україна одер­жуватиме щоквартально. При цьому Пітер Баквіс вважає, що пропозиції українських профспілок матимуть вагу лише в тому разі, якщо захисники трудящих зуміють вироби­ти спільну позицію і висту­пити єдиним фронтом. Чвари, за його словами, призведуть лише до зво­ротної дії - повного ігнору­вання профспілкової сто­рони. На жаль, але впро­довж двох днів семінару три українські члени МКП не зуміли навіть подиви­тися один на одного як на партнерів. Олександр Джу­лик (ВОСТ) обмежився

тим, що ганьбив уряд і на­полягав, щоб Україна від­мовилася від кредитів МВФ узагалі. Зосередив свою увагу на «амораль­ності» української влади й нардеп Михайло Волинець (КВПУ). Лише представни­ки від сторони ФПУ - за­ступники Голови ФПУ Гри­горій Осовий, Сергій Укра­їнець, Сергій Кондрюк та інші працівники федерації - змогли на фактах і в циф­рах довести неприйнят­ність для українських гро­мадян низки вимог МВФ.

Позиція КВПУ і ФПУ збіглася лише у двох пи­таннях. Обидва профспіл­кові об'єднання вислови­лися за детінізацію еконо­міки та відзначили, що в разі підвищення пенсій­ного віку жінок одним громадянкам буде склад­но влаштуватися на робо­ту після 55 років, інші про­довжуватимуть обіймати посади, які могли б діста­тися випускникам вузів і молодим фахівцям.

Глава представництва МВФ в Україні Макс Альєр як чиновник і ди­пломат в оцінці ситуації був обережний. Але, при­слухавшись до аргумен­тів лідерів ФПУ, погодив­ся, що наступним етапом спілкування має стати тристороння зустріч проф­спілок, уряду і роботодав­ців за участі МВФ.

  • АНТИНАРОДНІ УМОВИ ПОЗИКИ

    Підвищення на 50% тарифів на газ для насе­лення і теплокомуненерго із квітня 2011 року. По­переднє підвищення (на 50%) відбулося в серпні цього року.

    Поступове підвищення пенсійного віку для жі­нок із 55 до 60 років: щороку на б місяців.

   У 2011 році заморозити зарплати в держсек­торі й підвищувати їх лише на рівень інфляції.

23.12.2010


Олена СУХОРУКОВА, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання