« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Час приймати конкретні рішення

Час приймати конкретні рішення

Заступник Голови Федерації професійних спі­лок України Сергій Українець, виступаючи пе­ред учасниками парламентських слухань із проблем оздоровлення, наголосив, що професій­ні спілки і трудові колективи як результат проведення цього заходу очікують на прийнят­тя конкретних рішень.

– Основним напря­мом державної політики визначено збереження і розвиток дитячих закладів оздоровлення. Але на прак­тиці порівняно з початком 90-х років їх працює лише одна чверть, а останні три роки, за нашими да­ними, закрито 152 з них. Я вже не кажу про зменшення кількості оздоровлених дітей. Добре, що є системи колективних договорів, за якими роботодавці і профспілки будують спіль­ну роботу, виділяють кош­ти, здійснюють кадрове й організаційне забезпечен­ня. Разом із роботодавцями профспілкові організації забезпечують відкриття і успішну роботу понад 550 оздоровчих закладів.

Що стримує розвиток системи оздоровлення? Не­обхідно терміново затвер­дити державну програму – не концепцію, не доктрину, не гіпотезу, як це часто бу­ває, а конкретну програму, передбачену законом. Тоді всі бачитимуть перспекти­ву і своє місце в цій роботі. Потрібно залучати додатко­ві джерела фінансування.

Яких дітей приймають табори? Найчастіше – недо­обстежених, недолікова­них, хронічно хворих, на­півотруєних промисловою атмосферою, продукцією тютюнового, пивного, про­довольчого і фармацевтич­ного бізнесу… Тож прошу народних депутатів серйоз­но подумати, як законодав­чо встановити відрахуван­ня коштів із виробництва цигарок, пива, енергетиків, іншого зла, до вживання якого щодня запрошує на­ших дітей телебачення і преса. До цього переліку слід додати торговельні ме­режі, які заради своїх при­бутків безсоромно закрива­ють очі на неповнолітній вік покупців. Нехай пла­тять, кошти можна акуму­лювати в тому ж Фонді соці­ального страхування з тим­часової втрати працездат­ності, за рахунок якого фі­нансується оздоровлення.

У рекомендаціях як за­вдання виконавчій владі слід зазначити наступне. Необхідно передбачити серйозні бюджетні кошти на підтримку всієї системи оздоровлення. І не лише со­ціально вразливим катего­ріям та переважно в Криму та Одесі, а рівномірно по всіх областях України. Далі – невідкладно повернути повноцінне, об’єктивне ме­дичне обстеження, диспан­серизацію дітей у школах. Також треба докорінно пе­реглянути, спростити контроль за оздоровчими закладами (дозволи, серти­фікати, атестації). На один табір припадає нині від 20 до 25 перевірок за зміну! І ніхто з перевіряючих не по­вертається додому голо­дним... Контроль має бути, але головний його напря­мок – це безпека життя.

Насамкінець прохання до соціально відповідаль­них роботодавців. Багато з вас заслужили на щиру по­дяку батьків, дітей і проф­спілок. Не шкодуйте сьо­годні грошей на здоров’я ді­тей, і не тільки ваших пра­цівників, – завтра вони при­йдуть на зміну своїм бать­кам. Що вкладете в їхнє здоров’я, таку продуктив­ність праці й отримаєте.

 

17.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання