« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Резерви шукайте в іншому місці

Резерви шукайте в іншому місці

Акція протесту ФПУ під стінами представництва МВФ 315 умов, висунутих МВФ (дефіцит держ­бюджету не більш як 5,5% ВВП, низка вимог до Нацбанку, державних і комерційних банків та ін.), найбільше за­непокоєння викликають у ФПУ три пункти: заморожу­вання зарплат працівникам бюджетної сфери, підви­щення тарифів на газ для населення і пенсійного віку для жінок. У Федерації вва­жають, що шукати резерви наповнення держбюджету потрібно не в кишенях гро­мадян, а в промисловому виробництві.

Щодо газу. За висновка­ми фахівців, населення по­вністю покриває витрати на видобування вітчизняного газу, який споживає. Серпне­ве підвищення тарифів на 50% принесло державі додат­кові 5 млрд гривень. Якби ці кошти вкладати в галузь як інвестиції, то в найближчо­му майбутньому кількість газових свердловин, а отже, і видобування дешевого ві­тчизняного газу, можна було б подвоїти. Заміна застаріло­го опалювального обладнан­ня дасть змогу заощадити іще 7 млрд гривень. Тому ФПУ не бачить сенсу підви­щувати тариф на 50% у серп­ні 2011 року.

Щодо пенсій. Дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) ста­новить 26,6 млрд гривень (у цифрі 60 млрд грн, яку час­то називають, ураховано ці­льові доплати пенсіонерам із держбюджету). Всього в Україні близько 20 млн пра­цездатних громадян, але лише 12 млн одержують офіційну заробітну плату, відтак і відраховують ко­шти до ПФ. Тому найпер­шим завданням держави є виведення з «тіні» решти 7-8 млн осіб, які можуть по­повнити ПФ не менш як на 13 млрд гривень. Окрім того, якщо уряд реалізує свої наміри щодо створен­ня 640 тис. робочих місць щороку, до ПФ додатково надійде близько 19 млрд гривень. 13+19=32 млрд гри­вень, що з лишком покри­ває дефіцит ПФ.

Іще одним джерелом на­повнення Пенсійного фонду має бути зростання заробіт­ної плати. Сьогодні її частка у витратах на виробництво в Україні становить 6-7 %, тоді як у країнах Західної Євро­пи - 45 %. Якщо держава зу­міє переконати роботодав­ців збільшити частку зар­плат у собівартості продук­ції хоча б до 9,3 %, ПФ додат­ково одержить близько 42 млрд гривень. Підсумуємо: 32+42=74 млрд гривень. Тож чи варто підвищувати пен­сійний вік для жінок, якщо економічний ефект станови­тиме лише 3,3 млрд гривень? І чи треба позбавляти мож­ливості молоді кадри праце-влаштуватися на їхнє місце?

Коли ФПУ наводило ці цифри представникам уря­ду, складалося враження, що їх сприйняли. Проте пи­тання досі залишається від­критим.

Щодо зарплати. Якщо зарплати працівників бю­джетної сфери буде заморо­жено, то за межею бідності залишаться більш як 80% учителів і лікарів. Знизить­ся їхній життєвий рівень, що може призвести до зрос­тання захворюваності та виникнення інших соціаль­них проблем. Знизиться їхня купівельна спромож­ність, унаслідок чого по­страждає вітчизняний ви­робник. А все це - ланки од­ного ланцюга: немає реалі­зації - немає зарплат, а не­має зарплат - немає відра­хувань до ПФ і т. д.

23.12.2010ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання