« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство
Соціальне партнерство
  Олександр КИСЕЛЬОВ: «Ціни – це призма, крізь яку люди дивляться на владу»
Олександр КИСЕЛЬОВ: «Ціни – це призма, крізь яку люди дивляться на владу» Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 19/2012 утворив Державну інспекцію України з контролю за цінами. Федерація профспілок Украї­ни раніше неодноразово порушувала питання про необхідність створення такого державного органу, її позицію було озвучено на засіданні Кабінету Міні­стрів 7 грудня 2011 року та доведено до відома Прези­дента України. Про те, що являє собою нова інспек­ція, а також про її взаємодію із всеукраїнськими профспілками й профспілковими об’єднаннями – у бесіді «ПВ» із головою Державної інспекції України з контролю за цінами Олександром Кисельовим.
 
Соціальне партнерство
  Сучасна преса: новий формат, нові можливості
Сучасна преса: новий формат, нові можливості У Міжнародному центрі культури та мистецтв «Жов­тневий палац» із 3 по 5 вересня прохо­див 64-й Всесвітній газетний конгрес і 19-й форум редак­торів. Кращі світові видавці, генеральні директори, редак­тори поділилися з учасниками саміту ефективними різно­манітними ідеями, які можна було б за­стосовувати у ви­давничій діяльності українським видав­цям. Також обгово­рювалося таке ак­туальне для Украї­ни питання, як убез­печення ЗМІ від тиску політики та бізнесу, які на­магаються вико­ристати пресу у своїх цілях.
 
Соціальне партнерство
  Консолідувати зусилля соціальних партнерів
Консолідувати зусилля соціальних партнерів 26 червня відбулося засідання Національної тристо­ронньої соціально-економічної ради при Президентові України, на якому були розглянуті подальші кроки спільної роботи соціальних партнерів у захисті люди­ни праці.
 
Соціальне партнерство
  Від конфронтації до партнерства
Від конфронтації до партнерства 15 березня у Будинку спілок відбулося п’яте засідання Ради Федерації профе­сійних спілок України, у якому взяв участь віце-прем’єр-міністр – мі­ністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.
 
Соціальне партнерство
  Соціальний діалог у дії: уряд почув профспілки
Соціальний діалог у дії: уряд почув профспілки Соціально-економічний розвиток, підви­щення добробуту й безпеки громадян, ре­гулювання трудових відносин, посилення взаємодії профспілок і влади в процесі масштабних реформ – ці та багато інших питань розглядали­ся на зустрічі Прем’єр-міністра України Миколи Аза­рова з всеукраїнськи­ми профспілками, яка відбулася напри­кінці січня ц. р. Ми­нув майже місяць і вже бачимо перші ре­зультати реагуван­ня Кабінету Міні­стрів України на звернення профспі­лок. Докладніше – у нашому матеріалі.
 
Соціальне партнерство
  Готові до пошуку компромісів
Готові до пошуку компромісів 20 лютого відбулося перше засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, на якому було розглянуто й узгоджено пріори­тетні напрями діяльності НТСЕР на 2012 рік, а також визначено спільні позиції у веденні соціального діалогу.
 
Соціальне партнерство
  На шляху до європейських стандартів. Днями у Києві стартував шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні»
На шляху до європейських стандартів. Днями у Києві стартував шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні» 13 лютого 2012 року Національ­на служба посе­редництва і при­мирення України (НСПП) і Націо­нальна служба посередництва Швеції уклали Угоду про впрова­дження шведсько-українського про­екту «Вирішення трудових спорів в Україні».
 
Соціальне партнерство
  Український дебют. 50-та сесія комісії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН
Український дебют. 50-та сесія комісії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН У Нью-Йорку (США) відбулася 50-та сесія Комі­сії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Се­ред основних питань, які розглядалися на сесії, – викорінення бідності, без­робіття серед молоді та соціальна політика.
 
Соціальне партнерство
  Етапи соцпартнерства
Етапи соцпартнерства Завдяки наполяган­ням Федерації профспілок України та піс­ля тривалих консуль­тацій представників профспілок, органів ви­конавчої влади та об’єднань організацій роботодавців було уз­годжено й підписано рекомендації сторо­нам галузевих, регіо­нальних угод та колек­тивних договорів щодо проведення колдоговір­ної кампанії 2011–2012 років. Такі спільні ре­комендації підготовле­но вперше в історії не­залежної України.
 
Соціальне партнерство
  Діалог: соціальна Європа
Діалог: соціальна Європа Днями Федерація профспілок України спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта та Київським національним еконо­мічним університетом ім. Вадима Гетьмана провели Міжнародну кон­ференцію «Україна на шляху до євро­пейської соціальної держави». Головна увага учасників дискусії сконцентрува­лася на пошуках шляхів реалізації со­ціальної політики в контексті інтег­рації України до Європейського союзу.
 

Сторінки: 1 2 3

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання