« на головну 05.12.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1182)
03
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка
Юридична сторінка
  ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО
ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО Федерація профспілок України звернулась з ли­стом до Прем’єр-міністра Україна Дениса Шмигаля щодо необхідності вне­сення змін до Порядку використання коштів, пе­редбачених у державно­му бюджеті для надання пільгового довгостроко­вого державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам прове­дення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.
 
Юридична сторінка
  ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і вій­ськову службу», військова служ­ба є державною службою осо­бливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придат­них до неї за станом здоров’я і ві­ком громадян України (за винят­ком випадків, визначених зако­ном), іноземців та осіб без гро­мадянства, пов’язаній з оборо­ною України, її незалежності та територіальної цілісності.
 
Юридична сторінка
  ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?
ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ? Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і сво­бод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без грома­дянства, яка перебуває на тери­торії України на законних підста­вах та має право на постійне проживання в Україні, яку зму­сили залишити або покинути своє місце проживання у ре­зультаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та над­звичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
 
Юридична сторінка
  ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА ФПУ
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА ФПУ Інформація, яку потрібно знати членам профспілок, стосовно правового статусу майна ФПУ
 
Юридична сторінка
  Захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації – важливе завдання профспілок
Захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації – важливе завдання профспілок У зв’язку із запровадженням режиму надзви­чайної ситуації на всій території України на телефонну гарячу лінію ФПУ надходять звер­нення громадян щодо фактів примусу з боку окремих роботодавців до написання праців­никами заяв про відпустку без збереження заробітної плати або звільнення з роботи за власним бажанням. Такі дії роботодавців є порушенням законодавства і потребують від­повідного реагування профспілок.
 
Юридична сторінка
  Як захистити свої персональні дані?
Як захистити свої персональні дані? На адресу «ПВ» надійшов лист від Уповноважено­го ВРУ з прав людини Людмили Денісової. Омбудсман звернулася до редакції «ПВ», щоб з метою забезпечен­ня інформування та правової обізнаності громадян, а також для сприяння належному захисту ними свого права на приватне життя, опублікувати на шпальтах га­зети роз’яснення щодо деяких питань взаємодії Упо­вноваженого ВРУ з прав людини стосовно порушень у сфері захисту персональних даних.
 
Юридична сторінка
  ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ
ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ У яких випадках керівник під­приємства має право викорис­товувати надурочні роботи? Хто дає дозвіл на їхнє проведення?
 
Юридична сторінка
  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРВИНКИ
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРВИНКИ Які права та обов’язки має первинна профспілкова організація?
 
Юридична сторінка
  ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ Які повноваження мають профспіл- ки, їхні об’єднання щодо захисту прав громадян на працю та здійснен- ня громадського контролю за додер- жанням законодавства про працю?
 
Юридична сторінка
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ Громада збирається створити профспілкову організацію. Яким чином має відбуватися її легалі­зація, і з якого моменту профспілка набуває ста­тусу юридичної особи?
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання