« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа
Пенсійна реформа
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ ОБСТОЮЮТЬ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПЕНСІЙНИХ НОВАЦІЙ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ ОБСТОЮЮТЬ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПЕНСІЙНИХ НОВАЦІЙ» Усупереч повідомленням окремих ЗМІ, що профспілки беззастережно підтримали пенсійну рефор­му Уряду, насправді обговорення ними переданого наприкінці червня до парламенту законопро­екту № 6614, яким передбачається підвищення пенсій та перегляд трудового стажу, триває. Саме на цьому питанні зосередили увагу члени Спільного представницького органу об’єднань профспілок під час двох останніх засідань 3 та 10 липня. Свою позицію щодо перспектив пенсій­ного реформування профспілки обстоювали під час зустрічі з міністром соціальної політики Ан­дрієм Ревою, який презентував спілчанам головні кроки цієї реформи, а також у ході тематично­го круглого столу, що відбувся у м. Києві за участю соціальних партнерів, міжнародних експертів та представників Міжнародної організації праці. У чому співпадають і різняться позиції профспілок та урядовців щодо змін у пенсійному законо­давстві? Про це розповів Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.
 
Пенсійна реформа
  Реформування пенсійної системи: позиція громадськості
Реформування пенсійної системи: позиція громадськості 18 травня учасники круглого столу – представники проф­спілкових, ветеранських, мо­лодіжних, інших громад­ських організацій та наукових установ обговорили уря­довий проект Закону Укра­їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запроваджен­ня накопичувальної системи загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. № 2767 від 30.04.2015), а та­кож інші альтернативні зако­нопроекти. Захід відбувся у приміщенні ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
 
Пенсійна реформа
  Осучаснення пенсій: кроки подальшої реформи
Осучаснення пенсій: кроки подальшої реформи У Міністерстві соціальної політики України 19 липня відбувся круглий стіл на тему «Вдосконалення системи пенсійного забезпечення Укра­їни. Основні завдання». У його роботі взяли участь міністр соціальної політики України Наталія Королевська, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий, заступник керівника департаменту соціального діалогу та соці­ального страхування апарату ФПУ Віктор Іванкевич, народні депутати, представники Пенсійного фонду, роботодавці, провідні експерти вітчиз­няних і міжнародних наукових організацій.
 
Пенсійна реформа
  Консолідувалися заради пенсіонерів
Консолідувалися   заради пенсіонерів У Києві відбувся семінар для членських орга­нізацій ФПУ «Про консоліда­цію дій, спрямованих на по­ліпшення пенсійного забез­печення» за участю пред­ставників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду.
 
Пенсійна реформа
  Пенсійна реформа – боротьба триває
Пенсійна реформа – боротьба триває 10 вересня 2011 року Прези­дент України підписав ухва­лений Верхо­вною Радою За­кон України «Про заходи щодо законо­давчого забезпе­чення реформу­вання пенсійної системи», який набув чинності 1 жовтня 2011 року.
 
Пенсійна реформа
  Пенсійна реформа: етапи боротьби
Пенсійна реформа: етапи боротьби У лютому ц. р. на засіданні Президії ФПУ було розглянуто питання щодо урядового законопроекту про пенсійну реформу. За під­сумками засідання було схвалено відповідне Звернення профспілок до Кабінету Міні­стрів України. В документі визначено, що у разі нереагування Уряду членським організа­ціям слід розпочати підготовчу роботу з проведення масових протестних акцій в об­ластях та Києві; влаштувати пікетування Верховної Ради України в день розгляду зако­нопроекту № 7455 «Про заходи щодо законо­давчого забезпечення реформування пенсій­ної системи», а координаційному комітето­ві ФПУ з питань проведення протестних дій розробити й оперативно довести до член­ських організацій план підготовки і прове­дення акцій у столиці.
 
Пенсійна реформа
  Вони голосували за антинародну пенсійну реформу
Вони голосували за антинародну пенсійну реформу Президія Федерації профспілок Украї­ни, засідання якої відбулося 12 липня 2011 року в Будинку профспілок, при­йняла рішення висловити негативну оцінку народним депутатам Украї­ни, які 8 липня 2011 року підтримали антинародний законопроект № 7455 «Про заходи щодо законодавчого за­безпечення реформування пенсійної системи», та опублікувати їхні пріз­вища в газеті «Профспілкові вісті» та на сайті ФПУ.
 
Пенсійна реформа
  Вето – пенсійній реформі
Вето – пенсійній реформі Минулої п’ятниці, 15 липня, під стінами Адміністрації Президента за участі представників членських організацій ФПУ з усієї України відбувся мі­тинг на підтримку звернення Федерації профспілок України до Президента Віктора Януковича щодо застосування ним права вето до прийнятого Верхов­ною Радою Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре­формування пенсійної системи».
 
Пенсійна реформа
  Чому профспілки дратують Тігіпка?
Чому профспілки дратують Тігіпка? У пресі поширено інформацію про те, що ві­це-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко звинуватив Федерацію профспілок України в тому, що її дії «…спрямовані на скасування пенсійної ре­форми, є безвідповідальними та ведуть до де­стабілізації в суспільстві... Профспілки з са­мого початку були залучені до обговорення проекту пенсійної реформи і багато їх про­позицій враховано… Виступаючи проти проведення в Україні пенсійної реформи, профспілки виступають проти підвищення пенсій для найменш захищених українців…».
 
Пенсійна реформа
  Ні – пенсійній реформі!
Ні – пенсійній реформі! 7 липня, в день ухвалення Закону України «Про заходи щодо законодавчого за­безпечення реформування пенсійної системи», біля стін Верховної Ради Ук­раїни відбулася акція протесту галузевих профспілок проти прийняття ан­тинародної пенсійної реформи.
 

Сторінки: 1 2

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання