« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Чому профспілки дратують Тігіпка?

Чому профспілки дратують Тігіпка?

У пресі поширено інформацію про те, що віце-прем’єр-міністр України-Міністр соціальної політики України Тігіпко С.Л. звинуватив Федерацію профспілок України у тому, що її дії "…спрямовані на скасування пенсійної реформи, є безвідповідальними та ведуть до дестабілізації в суспільстві...   Профспілки з самого початку були залучені до обговорення проекту пенсійної реформи і багато їх пропозицій враховано… Виступаючи проти проведення в Україні пенсійної реформи профспілки виступають проти підвищення пенсій для найменш захищених українців…".     

Що ж таке зробила ФПУ, що у політика такого рангу виникло бажання забути про право громадської організації мати і висловлювати власну позицію? Чому високопосадовець повертається до сумнозвісної практики навішування ярликів і використовує відверту брехню проти опонентів? Може заради дотримання графіку обіцянок перед МВФ проштовхнути антинародну пенсійну реформу?

Маємо відповісти і пану Тігіпку і його прихильникам, що профспілки ніколи не були проти соціально виваженої пенсійної реформи. Навпаки, протягом всього минулого періоду ми виступали за відновлення справедливості в пенсійній системі, ліквідації зрівнялівки та забезпеченні належної диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру отримуваної заробітної плати, осучаснення "старих" пенсій, недопущення позбавлення прав працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій, а також щодо вжиття заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду, що є головним для вирішення існуючих пенсійних проблем.

Саме за наполяганням Федерації профспілок України була напрацьована разом з іншими сторонами соціального діалогу Концепція подальшого проведення пенсійної реформи (схвалена Урядом в 2009 році), де були чітко визначені конкретні заходи, спрямовані на збільшення надходжень до Пенсійного фонду, з удосконалення солідарної пенсійної системи, запровадження професійної пенсійної та   накопичувальної систем. Проте саме урядова сторона в односторонньому порядку відмовилась від реалізації цієї Концепції і внесла свої законодавчі пропозиції, так звану "пенсійну реформу", яка нічого спільного не має з раніше напрацьованими заходами і по суті не є пенсійною реформою.

За словами Тігіпка С.Л. запропонована Урядом пенсійна реформа вирішує питання підвищення пенсій найменш захищеним українцям. Однак, це неправда. Прийнятим Законом ніякого підвищення пенсій не передбачено! Навпаки. Передбачені Законом норми щодо збільшення тривалості страхового стажу на 10 років, зниження показників середньої заробітної плати для призначення пенсій зменшують розміри пенсій у "нових" пенсіонерів на 15-20 відсотків, значна частина пенсіонерів отримуватимуть пенсії менше мінімальної, працюючі пенсіонери позбавляються права на перерахунок пенсій по заробітній платі тощо. Тобто Закон прямо погіршує умови та рівень пенсійного забезпечення громадян.   

Неправдою є і те, що нібито профспілки з самого початку були залучені до обговорення проекту пенсійної реформи і багато їх пропозицій враховано.

Як тільки у грудні 2010 року профспілками було отримано інформацію про Урядовий законопроект з проведення пенсійної реформи, від Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профоб’єднань надіслано листа до Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова про необхідність проведення відповідно Генеральної угоди соціального діалогу для досягнення узгоджених інтересів і позицій сторін. Проте законопроект було подано Урядом до Верховної Ради без погодження з профспілками.

Протягом січня-червня ц.р. Федерація профспілок України неодноразово зверталась до віце-прем’єр-міністра України Тігіпка С.Л., Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., Президента України Януковича В.Ф. з проханням відкликати законопроект з Верховної Ради, провести діалог з соціальними партнерами, як це передбачено нормами Генеральної угоди, доопрацювати з урахуванням внесених зауважень та пропозицій, і узгоджений в новій редакції варіант законопроекту внести до Верховної Ради України. Проте пропозиції профспілок у проведенні такого діалогу не були підтримані.

Щодо врахування більшості пропозицій Федерації профспілок при доопрацюванні законопроекту, то це лукавство. Так, декілька пропозицій профспілок було враховано, це пропозиції щодо:

можливості за бажанням громадян враховувати при обчисленні пенсій також заробітну плату за будь-які 5 років роботи до 1 липня 2000 року;

можливості вилучення з підрахунку місяців для обчислення коефіцієнтів заробітку періодів, коли працівник був безробітним;

здійснення виплати одноразової допомоги працівникам бюджетної сфери (освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту) при виході на пенсію у розмірі 10 призначених їм пенсій за рахунок Державного бюджету, а не з Пенсійного фонду;

призначення дострокових пенсій народним депутатам на загальних підставах.

Але основні принципові пропозиції Федерації профспілок України Урядом і Верховною радою проігноровані.

 

Проти чого виступає ФПУ?

- Ми проти підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років та до 62 років чоловікам – науковим працівникам, державним службовцям та іншим.

При високому рівні безробіття, низькій якості життя, незадовільному стані охорони здоров’я підвищення пенсійного віку призведе лише до передчасності смерті людей, виходу на інвалідність. Особливо болісне таке рішення для жінок, які працюють у виробничій сфері та сільському господарстві, де є низькою середня тривалість життя.  

Положення про збільшення на два роки пенсійного віку для чоловіків, які перебувають на державній службі, науковим та іншим працівникам є дискримінаційними порівняно із правом на пенсію чоловіків, які працюють в інших сферах народного господарства та які є службовцями інших державних та недержавних організацій.

- Ми проти збільшення тривалості страхового стажу на 10 років – до 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків, оскільки це порушує права громадян та значно знижує розміри пенсій;  

За новим Законом потрібно на 10 років більше працювати для отримання пенсії. Проте при високому рівні безробіття, коли багато працівників працює з неповним робочим днем напрацювати стаж на 10 років більше вкрай складно.

Рішення про збільшення на 10 років стажу роботи порушує права працівників, які вже мають сьогодні 20-25 років і до пенсії залишилось зовсім небагато часу. Як їм бути?

Внесені норми знижують розміри пенсій та позбавляють права на підвищення за понаднормовий стаж за 10 років страхового стажу, що призводить до звуження обсягу існуючих прав. Підвищення страхового стажу призведе до зниження рівня пенсій у багатьох пенсіонерів. Значно збільшиться кількість пенсіонерів, які отримуватимуть пенсії нижче мінімальної.

 

- Ми проти зниження розміру показника середньої заробітної плати для обчислення пенсії,

Обчислення пенсії з врахуванням середньої заробітної плати в Україні не за останній рік, а за три календарні роки перед зверненням за призначенням пенсії штучно знижує в середньому на 15 % розміри пенсій, які призначатимуться.

 

- Ми проти обмеження права працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Таке обмеження порушує принцип рівноправності працівників щодо отримання пенсійних виплат та сплати страхових внесків.

Розміри пенсій у більшості пенсіонерів і так є низькими. Раніше обчислені пенсії не підвищуються не тільки на темпи зростання середньої заробітної плати в Україні, а не підвищуються навіть на рівень інфляції. Ті пенсії, які призначені 5 і більше років назад, вже вдвічі відстають від розмірів пенсій, які призначаються сьогодні.

- Ми проти позбавлення працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій з урахуванням середньої заробітної плати за роки після призначення пенсії.

Пенсіонери, продовжуючи працювати, сплачують (і за них сплачуються) внески на пенсійне страхування, розмір яких є досить високим. Тому для них пенсії мають підвищуватися у більш вищому розмірі порівняно з непрацюючими пенсіонерами. Необхідно залишити норму щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з врахуванням середньої заробітної плати в Україні за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Це буде, з одного боку, справедливим, а з іншого – є стимулом для залучення пенсіонерів до трудової діяльності, що сьогодні при скороченні чисельності зайнятого населення є важливим.

- Ми проти запровадження безвідповідальної і водночас обов’язкової накопичувальної системи.

Законом хочуть примусити молодь платити додаткові обов’язкові внески до накопичувальної пенсійної системи без будь яких гарантій захисту цих коштів від інфляції та навіть повернення їх у майбутньому. Бізнес через владу хоче через додаткові пенсійні внески забрати майже десяту частину трудових доходів у працівників і фактично приватизувати їх що найменш на 25-35 років. Без упереджувального створення системи безпеки від знецінювання й економічних ризиків, економічних і фінансових внутрішніх і світових криз не може бути і мови про примусове вилучення із позорно низьких українських зарплат будь яких додаткових внесків чи інших зборів , або податків.

- Ми проти проведення реформ за рахунок трудящих та зниження розмірів пенсій.

 В Україні є всі можливості для вирішення існуючих проблем Пенсійного фонду без погіршення пенсійного забезпечення громадян. У першу чергу повинні бути розроблені упереджуючі заходи щодо розширення зайнятості населення, детінізації економіки та реформування системи оплати праці для забезпечення кардинального зростання зарплат шляхом чесного розподілу результатів праці між бізнесом і працівниками, доступності та якості охорони здоров’я, дошкільного виховання, розширення соціальних послуг,.

ФПУ наголошує, що прийнятий Парламентом  Закон не вирішує основних проблем пенсійного забезпечення: відновлення справедливості в призначенні пенсій для різних категорій працівників та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в короткостроковій перспективі, а навпаки – породжує напругу на ринку праці для молоді, осіб перед пенсійного віку та пенсіонерів, які ще хочуть працювати, бо не в змозі вижити на мізерну пенсію.

Профспілки твердо стоять на позиції, що реформи не повинні проводитись за рахунок трудящих та знижувати розміри пенсій. В Україні є всі передумови та можливості для вирішення існуючих проблем Пенсійного фонду без погіршення пенсійного забезпечення громадян. Владою мають бути розроблені упереджуючі заходи щодо розширення зайнятості населення, детінізації економіки та запровадження системи гідної оплати праці, доступності та якості охорони здоров’я, дошкільного виховання, розширення соціальних послуг.

Ми звертаємося до бізнесової і політичної еліти показати власний приклад служіння народу і наповнення державної скарбниці та пенсійного фонду – підніміть зарплату найманим працівникам, сплатіть належні податки з тіньових оборуток,   не ховайтесь за офшорами, визнайте рівність податків з трудових доходів і ваших надприбутків від дивідендів з акцій та процентів з багатомільйонних банківських вкладів. Паски мають спочатку затягнути ті хто закликає до реформ, ті хто збагатів на фоні злиденності, ті хто за посадою покликаний працювати на український народ і лише після цього агітувати решту населення до так званих непопулярних реформ.

 

Сьогодні передусім потрібно вирішити основні проблеми пенсійного забезпечення - це відновлення справедливості в призначенні пенсій для всіх категорій працівників та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в короткостроковій перспективі.

 

Ми 15 липня під час пікетування Адміністрації Президента закликали Гаранта Конституції застосувати право вето на прийнятий Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та  захистити конституційні права громадян на достатній рівень пенсій та забезпечити справедливість у сфері пенсійного забезпечення.

Ця акція проведена в рамках українського законодавства в тому числі про профспілки, відповідно до статутних вимог і на підставі рішення колегіальних органів профспілок.

І якщо позиція представників десяти мільйонів працівників дратує реформаторів, то що то за реформатори і реформи? На користь кого ці реформи? Кому служать чи прислужують такі реформатори?

Ми ще раз заявляємо, що Федерація профспілок України і надалі боротиметься за конституційні права працівників і пенсіонерів, захищатиме їх соціально-економічні інтереси від спроб перекласти на плечі трудящих і ветеранів праці економічні прорахунки політиків і бізнесу.

Вл. інф.

Фото Кирила Латишева

 

Ми звер­таємося до бізнесо­вої і полі­тичної елі­ти – покажіть влас­ний приклад служін­ня народу й наповнен­ня держскарбниці та ПФ: підвищте зарплату найманим працівникам, сплатіть належні податки з тіньових оборудок. Паски ма­ють спершу затягну­ти ті, хто закликає до реформ, ті, хто збагатів на тлі зли­денності, хто за поса­дою зобов’язаний пра­цювати на українсь­кий народ, і лише піс­ля того агітувати решту населення до так званих непопу­лярних ре­форм.

Сергій Кондрюк, Заступник голови ФПУ


  • ПРОТИ ЧОГО ВИСТУПАЄ ФПУ?

Проти підвищення пенсійного віку для жінок та чо­ловіків до 60 років та 62 років відповідно – науко­вим працівникам, держслужбовцям та ін.

Проти збільшення тривалості страхового стажу на 10 років – до 30 років для жінок і 35 років для чо­ловіків, оскільки це порушує права громадян та значно знижує розміри пенсій.

Проти зниження розміру показника середньої зарплати для обчислення пенсії.

Проти обмеження права працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням розмі­ру прожиткового мінімуму.

Проти позбавлення права працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій з урахуванням середньої зарпла­ти за роки після призначення пенсії.

Проти запровадження безвідповідальної обов’язкової накопичувальної системи.

Проти проведення реформ за рахунок трудящих і проти зниження розмірів пенсій.

21.07.2011Коментарі

#1 21.02.2013 14:56 добавил: Роман | додати коментар

Гріх не підтримати вимоги профспілок проти запропонованої бандитами пенсійної реформи. З мого досвіду всі приватні підприємства порушують чинне законодавство з оплати праці з умов праці і норм праці, знаю бо висудив і маю рішення Верховного Суду. На жаль профспілки і так званий трудовий колектив підприємства йшов на повідку у власника і я самотужки вирвав у підприємства десятки мільйонів гривень на компенсацію скорочуваним працівникам до 20 місячних зарплат, майже половина зарплатні вирвана мною через суди і службу Національного Посередництва і Примирення. 9 років поспіль я в єдиному числі голосував проти прийняття колдоговору з чисельними протиправними пунктами і лише після кількох значних виплат працівникам через суд так званий колектив обрав мене головою профспілки. Чудово знаю, що на Україні на мій превеликий жаль, ніхто з голів профспілок не складе мені конкуренції, але сподіваюсь з вашою допомогою знайти тих голів які успішно судились з власниками підприємств і мають хоч декілька реальних перемог. З повагою до редакції Роман Віцке тел. 067 605 95 14

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання