« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Осучаснення пенсій: кроки подальшої реформи

Осучаснення пенсій: кроки подальшої реформи У Міністерстві соціальної політики України 19 липня відбувся круглий стіл на тему «Вдосконалення системи пенсійного забезпечення Укра­їни. Основні завдання». У його роботі взяли участь міністр соціальної політики України Наталія Королевська, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий, заступник керівника департаменту соціального діалогу та соці­ального страхування апарату ФПУ Віктор Іванкевич, народні депутати, представники Пенсійного фонду, роботодавці, провідні експерти вітчиз­няних і міжнародних наукових організацій.

 Відкрила захід мі­ністр соцполітики Наталія Королев­ська, яка зазначила, що нині виповнило­ся десять років від старту пенсійної реформи в Укра­їні. За час, що минув, щодо її реалізації накопи­чилося чимало питань від сторін соцпартнерства, експертів, пересічних гро­мадян, які стикаються з пенсійною зрівнялівкою або отримують мізерні пенсії.

Відбулася відверта роз­мова про наболілі пробле­ми пенсійної системи, які потребують негайного розв’язання.

У ході обговорення сто­рони наголошували на не­обхідності негайного роз­роблення законодавчих ініціатив стосовно вдоско­налення систем пенсійно­го забезпечення, а також визначили основні цілі та завдання, спрямовані на подальше реформування пенсійної системи.

Зазначалося, що Мін­соцполітики треба вирі­шити три головні завдан­ня: зробити пенсії в Укра­їні справедливими, забез­печити стабільну роботу та ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду. За сло­вами Наталії Королев­ської, цього можна досяг­ти, зокрема, позбавивши

 Пенсійний фонд невласти­вих для солідарної системи видатків, які у 2013 році ста­новлять 40,9 млрд грн. Окрім того, потрібно підвищити фонд оплати праці у країні та поліпшити адміністру­вання Пенсійного фонду.

«Аби Пенсійний фонд був бездефіцитним, фонд опла­ти праці, з якого сплачують­ся страхові внески, має ста­новити 548,3 млрд грн. Зараз він орієнтовно становить 480 млрд грн. При цьому ще близько 150 млрд перебуває у тіні», – зазначила Наталія Королевська. Вона вважає, для того, щоб провести всі необхідні осучаснення та підвищити пенсії, фонд оплати праці в майбутньо­му має становити 766,5 млрд гривень.

До кінця 2013 року міні­мальну пенсію планується підвищити до 949 грн, а та­кож провести черговий етап осучаснення пенсій, після чого вони збільшаться в се­редньому на 149 грн для 10, 7 млн громадян.

Гостра дискусія відбула­ся щодо виплат пенсій, при­значених на пільгових умо­вах окремим категоріям гро­мадян, питання нерівномір­ності розподілу пенсій і про­порцій у розмірах пенсій громадянам, які вийшли на пенсію у різні роки, збіль­шення гендерного розміру пенсій, а також звільнення солідарної системи від не­властивих видатків. Учасни­ки круглого столу були од­ностайними в тому, що по­трібно усувати несправедли­вість у порядку індексації пенсій та удосконалювати систему недержавного пен­сійного забезпечення.

Йшлося також про запро­вадження другого рівня сис­теми пенсійного забезпечен­ня. Свої думки щодо поси­лення захищеності пенсій­них накопичень, зниження адміністративних витрат ви­словили представники проф­спілок, провідні експерти, науковці.

Мінсоцполітики нині пе­реглядає передумови запро­вадження сплати внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового пен­сійного страхування, віко­вий ценз застрахованих осіб. Запропоновано з кінця 2014 року – початку 2015 року пе­реглянути систему функціо­нування накопичувальної системи Пенсійного фонду в частині його статусу як юри­дичної особи.

Підбиваючи підсумки круглого столу, присутні за­пропонували перед запрова­дженням змін визначитися з доцільністю створення та функціональністю накопичу­вального пенсійного фонду й розробити державні механіз­ми захисту коштів фонду та гарантій для населення.

26.07.2013


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання