« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама
Профпанорама
  ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ХІМНАФТОХІМПРОМУ ДОМОГЛАСЯ ЧАСТКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ХІМНАФТОХІМПРОМУ ДОМОГЛАСЯ ЧАСТКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ 24 листопада у сто­личному Будин­ку профспілок відбувся VII з’їзд Професій­ної спілки працівників хіміч­них та нафтохімічних галу­зей промисловості України.
 
Профпанорама
  «МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ»
«МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ» «Днями з’явилась інформація про те, що україн­ська делегація була на зустрі­чі в Казахстані й обговорювала закупівлю локомотивів, рейок та іншої продукції для модерні­зації одного з найбільших під­приємств України «Укрзалізни­ця». Така ситуація обурює. Фе­дерація роботодавців України звернулась до Прем’єр-міністра з вимогою не допустити заку­півлі продукції машинобудів­ної та металургійної галузей для модернізації українських підприємств за кордоном.
 
Профпанорама
  АВІАБУДІВНИКИ ЗАНЕПОКОЄНІ ТЕРМІНОВОЮ ЗМІНОЮ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДП «АНТОНОВ»
АВІАБУДІВНИКИ ЗАНЕПОКОЄНІ ТЕРМІНОВОЮ ЗМІНОЮ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДП «АНТОНОВ» Президент Асоціації «Укравіапром» Ві­ктор Попов, голова Об’єднання організа­цій роботодавців авіа­ційної промисловості України Віктор Салюта та голова Проф­спілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич звернулися до Президента України Воло­димира Зеленського із занепо­коєнням щодо ситуації, що склалася навколо ДП «Анто­нов», внесення змін до Статуту підприємства тощо.
 
Профпанорама
  НА ДП «СХІДГЗК» ГОТОВІ ДО РІШУЧИХ ДІЙ
НА ДП «СХІДГЗК» ГОТОВІ ДО РІШУЧИХ ДІЙ 28 жовтня на ДП «Східний гір­ничо-збагачу­вальний ком­бінат» відбула­ся робоча нарада, участь в якій взяли представники ад­міністрації та профспілково­го комітету, керівники та го­лови профспілок основних підрозділів, профільні фахів­ці управління комбінату. Об­говорювалися шляхи забез­печення стабільної роботи підприємства.
 
Профпанорама
  ПІВМІЛЬЙОНА УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
ПІВМІЛЬЙОНА УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ Карантинний рік умовно поділив діяльність служби зайнятості на «до» і «після» запрова­дження жорстких обме­жень. З 12 березня центри зайня­тості працювали з клієнтами спо­чатку в онлайн режимі, а з посла­бленням обмежень відновлюва­ли особистий прийом громадян.
 
Профпанорама
  НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФСПІЛОК
НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФСПІЛОК Днями на базі ППО пра­цівників Львівського національного універ­ситету ім. Івана Фран­ка пройшов молодіж­ний регіональний тренінг «Ак­тивна молодь – сильна профспіл­ка». Це вже другий подібний за­хід для молоді у рамках співпра­ці між ФПУ та проєктом МОП «Ін­клюзивний ринок праці для ство­рення робочих місць в Україні».
 
Профпанорама
  ДО 25% ЗНИЖОК ОТРИМУЮТЬ ХРИСТИНІВСЬКІ ОСВІТЯНИ
ДО 25% ЗНИЖОК ОТРИМУЮТЬ ХРИСТИНІВСЬКІ ОСВІТЯНИ Користуючись додатко­вими інструментами правового захисту та соціально-економічної підтримки спілчан, наявними в програмі Соціаль­ний профспілковий квиток, найактивніші та найвідпові­дальніші керівники профспіл­кових організацій не чекають «біля моря погоди», а доклада­ють власних зусиль та можли­востей, аби збільшити обсяг преференцій для членів трудо­вих колективів, які їх обрали.
 
Профпанорама
  ФПУ ЗАПРОВАДЖУЄ СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
ФПУ ЗАПРОВАДЖУЄ СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ФПУ за підтримки МОП, МКП та ЄКП активізувала співпрацю з національними профоб’єднаннями та галузеви­ми профспілками держав працев­лаштування з метою захисту прав україн­ських трудових мігрантів на іноземних рин­ках праці.
 
Профпанорама
  40 РОКІВ ПОЛЬСЬКІЙ «СОЛІДАРНОСТІ»
40 РОКІВ ПОЛЬСЬКІЙ «СОЛІДАРНОСТІ» З нагоди 40-річчя утво­рення польського профспілкового руху «Солідарність» біля Будинку профспілок Польським Інститутом у Ки­єві спільно з Національним музеєм Революції гідності за підтримки Федерації проф­спілок України відкрито ви­ставку, присвячену одній з величних постатей заро­дження національних проф­спілок Польщі «Анні Вален­тинович – героїні двох наро­дів», яку ще називають Матір’ю Солідарності.
 
Профпанорама
  ПРОФСПІЛКА НЕ ДОПУСТИЛА НЕОБҐРУНТОВАНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
ПРОФСПІЛКА НЕ ДОПУСТИЛА НЕОБҐРУНТОВАНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ Складні й відповідаль­ні завдання дово­диться вирішувати Закарпатській облас­ній профспілковій організації працівників дер­жавних установ. Адже від­стоюючи права та інтереси спілчан, потрібно шляхом ді­євого соціального діалогу за­безпечувати представництво їх інтересів у взаємовідноси­нах з органами державної влади й роботодавцями.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання